Afrika: příležitosti v Nigérii, Ghaně a Keni

Ti, kteří jsou v souvislosti s ekonomickým rozkvětem Afriky optimisty, říkají, že nyní, mnoho let po úpadku kolonialismu, začíná Afrika demonstrovat svůj potenciál.  Jsou zde pochopitelně i pesimisté, kteří říkají, že za více než 60 let od ustoupení kolonialismu nemá Afrika nic jiného než chudobu, korupci, epidemii AIDS a válečné konflikty.

img_218.jpg
Graf
Hledáte výhodné INVESTICE?


S námi je získáte


jsme na trhu již od roku 1998 a naši klienti s námi investují

13 767 445 521Investujte do exkluzivních produktů
-

Náš návrh investic je bezplatný a nezávazný
-
-

 

 

 

Afrika má na cestě svého ekonomického rozvoje mnoho překážek, osobně jsem však povzbuzen jinými stránkami Afriky, a to postupnou tvorbou kapitálových trhů, konzumní společností a rozvojem technologií.

Afrika zažívá ekonomický boom

Rozvoj kapitálových trhů je z velké části zapříčiněn hospodářským růstem Afriky, kdy se v příštích dvaceti letech v Africe počítá s průměrným ročním ekonomickým růstem na úrovni 7 %. Tahouny tohoto růstu přitom budou zlepšující se investiční klima, schopnost lépe vynakládat finanční prostředky a rostoucí poptávka po nerostných surovinách ze strany Číny.

Více než 100 afrických společností již nyní dosahuje tržeb přesahujících 1 miliardu USD ročně. Afrika to však nejsou jen nerostné suroviny, ale například i zemědělská půda. Na černém kontinentu se nachází 60 % světové orné půdy ležící ladem. Tak jak poroste poptávka po těžkých a lehkých komoditách, poroste i význam Afriky v globální ekonomice. Se svým nerostným bohatstvím je Afrika vyloženě v záviděníhodné situaci.

TIP Investujte do afrických zemí prostřednictvím podílových fondů

Potencionál v sobě samozřejmě skýtá i spotřebitelský sektor, vždyť Afrika to je více než 1 miliarda obyvatel. A stejně jako většina lidí jinde na světě, i lidé v Africe budou chtít mít své domovy, budou si chtít koupit pračku, myčku apod.

Nigérie, země plná očekávání

V rámci Afriky je mou nejoblíbenější zemí Nigérie. Země čítající 155 milionů obyvatel, bohatá na ropu, zemní plyn, železnou rudu, uhlí a bauxit. Nigérie rovněž disponuje velkým množstvím půdy k obdělávání.

Nigerijská ekonomika nyní profituje z vysokých cen komodit, které jí dopřály v roce 2010 ekonomický růst na úrovni 7,4 %, v letošním roce je predikován růst na úrovni 7,4 %. Netrpělivě očekávané prezidentské volby pak mohou být dalším krokem ke zvýšení stability a rozvoje země, nehledě na nepokoje, které se v souvislosti s volbami vyskytují.

Naše dobře informované zdroje však nepředpokládají žádné výraznější komplikace. S tímto názorem se ztotožňujeme, a rovněž neočekáváme žádné skutečnosti, které by měly mít zásadní negativní vliv na vývoj země. Do karet tomu hrají i rostoucí ceny ropy a cílené reformy, které jsou v této zemi zaváděny. Nigérie má rovněž velmi zajímavý bankovní systém, kdy sanace bank ze strany vlády učinila tyto společnosti velmi atraktivní investiční příležitostí.

Ghana a Keňa v hledáčku investorů

Afrika, sloni
Keňa je známa svými četnými národními parky v savaně, díky nimž je turistický ruch jednou z hlavních příčin ekonomického rozkvětu.

Dalšími zeměmi, které v sobě podle mne skýtají obrovský potencionál, jsou Ghana a Keňa. Ghana byla první subsaharskou zemí koloniální Afriky, která dosáhla nezávislosti. Nově nabytá nezávislost byla sice zprvu využita jako příležitost pro vojenskou vládu, v roce 1992 již však byla představena ústavní vláda a Ghana je nyní mnohými pozorovateli označována jako jedna z nejstabilnějších demokracií subsaharské Afriky.

Je rovněž vzrušující sledovat vývoj spotřebitelského trhu země s tak mladou, početnou a dynamicky rostoucí společností, která již nyní čítá 20 milionů obyvatel. Tato země je rovněž bohatá na nerostné suroviny jakými jsou ropa a zlato. Peníze utržené z prodeje ropy těžené na Jubilee field, mořské ropné plošině otevřené v prosinci roku 2010, bude velmi vítaným příjmem do státního rozpočtu, který přispěje k dalšímu rozvoji země.

Aby se mohla Ghana dále rozvíjet, budou nezbytné investice do infrastruktury, které je potřeba nějakým způsobem financovat, což je také důvod, proč detailněji pozorujeme ghanský finanční sektor.

I ekonomika Keni se zdá být v tuto chvíli v dobré kondici. Nepokoje z konce roku 2007 a začátku roku 2008, které následovaly po volbách v té době konaných, byly po mnohé překvapením. Nyní má však Keňa koaliční vládu, která navíc v roce 2010 přijala novou ústavu, což je velmi solidní základ pro budoucí stabilitu a růst země.

Strategicky výhodná poloha Keni na africkém východním pobřeží dovoluje vytvořit jakýsi kanál pro obchodní a investiční toky plynoucí z východu do zbytku kontinentu.

Vývoz, především pak produktů jako čaj či zahradnické potřeby se velmi rychle vzchopil z nedávné globální ekonomické recese, podobná situace je pak v oblasti cestovního ruchu.

Investice v Africe v sobě skrývají mnohé výzvy, s těmi vás blíže seznámím ve svém dalším příspěvku, stejně jako se svým názorem na budoucí vývoj ekonomik tohoto regionu.

© Copyright 2011 Franklin Templeton Investments. All rights reserved. Článek byl převzat a přeložen s laskavým svolením společnosti Frangklin Templeton Investments z blogu Marka Mobia.

Žádost o bezplatný návrh
VÝHODNÝCH INVESTIC
Odeslat žádost o VÝHODNÉ INVESTICE
Máte dotaz ke spoření?
Zeptejte se nás!

Chci zodpovědět dotaz