11 věcí, které hypoteční banky chtějí znát před tím, než schválí žádost o hypotéku

Připravili jsme pro Vás přehled informací, které hypoteční banky prověřují u žádosti o hypotéku. Všechny z těchto informací mají zásadní vliv na to, jestli hypoteční banka žádost o hypotéku schválí či zamítne. Proto je dobré před podáním žádosti o úvěr vědět, jestli tyto podmínky splňujete.

03C06418.jpg
Dům
Hledáte výhodný úvěr na BYDLENÍ?


S námi jej získáte


jsme na trhu již od roku 1998 a zprostředkovali jsme úvěry na bydlení v objemu

34 799 179 685


Garantujte si bezplatně výhodný úrok
-
Ušetřete na hypotéce v průměru 700 kč měsíčně
-
-

 

 

 

Žadatel

  1. věk – minimální věk pro získání hypotéky je 18 let. Maximální věk v době konce splatnosti hypotéky je 75 let.
  2. státní příslušnost – hypoteční banky poskytují hypotéky za standardních podmínek zpravidla pouze občanům České republiky, Slovenska, členských zemí Evropské unie, Švýcarska, Islandu a občanům bývalých zemí Ruské federace (na tuto skupinu žadatelů se specializuje Sberbank)
  3. vztah k ostatním žadatelům o hypotéku – ve výjimečných situacích může dojít k situaci, kdy banka zamítne žádost o hypotéku, o kterou žádají zaopatřené děti spolu se svými rodiči (tzv. mezigenerační hypotéka)

 

Příjem

  1. výše a stabilita příjmu – banky zpravidla zajímá průměrný příjem za 3 měsíce a 12 měsíců u zaměstnanců a příjem až za 2 zdaňovací období u podnikatelů. V případě, že příjem žadatele o hypotéku plyne z dávek vyplácených státem či státem zřízenou institucí, zajímá se banka rovněž o to, jak dlouho bude žadatel daný příjem pobírat.
  2. zdroj příjmu – mezi nejčastější zdroje příjmu žadatele o hypotéku patří zaměstnání a podnikání, banky však akceptují rovněž příjem z pronájmu, budoucího pronájmu, kapitálových výnosů. Hypoteční banky neposkytují úvěry žadatelům (zaměstnancům) ve zkušební či výpovědní době, omezeně pak zaměstnancům pracovních agentur a zaměstnancům s první pracovní smlouvou na dobu určitou s dobou trvání kratší jak 12 měsíců. U podnikatelů je podmínkou doložení alespoň 1 daňového přiznání (ať už se jedná o příjem dle paragrafu 7,8,9 či 10 zákona o dani z příjmu fyzických osob)
  3. místo výkonu, ze kterého plyne příjem – hypoteční banky mají sestaveny seznamy rizikových zemí. Pokud žadateli o hypotéku plyne příjem z této (rizikové) země, může mu být příjem přepočtený na české koruny ponížen či vůbec neakceptován. Ztížený přístup k hypotékám mají i osoby samostatně výdělečně činné podnikající v zahraničí (s výjimkou Slovenska).

 

Nemovitost

  1. cena nemovitosti v porovnání se srovnatelnými nemovitostmi v okolí – to, kolik Vám hypoteční banka půjčí, je závislé na tzv. zástavní hodnotě nemovitosti, kterou určuje smluvní znalec banky.  Podstatný vliv na výši zástavní hodnoty nemovitosti má i to, za jaké ceny jsou v dané lokalitě prodávány srovnatelné nemovitosti (výměra, technický stav).
  2. technický stav nemovitosti – v případě, že je nemovitost silně fyzicky opotřebovaná, může banka v krajním případě žádost o hypotéku zamítnout či žadateli poskytnout menší částku, než o jakou původně žádal.
  3. dispozice nemovitosti -  v situaci, kdy má nemovitost, kterou žadatel o hypotéku dává bance do zástavy, velmi specifické dispozice, může dojít ke snížení její zástavní hodnoty. Kromě fyzických dispozic (tj. počet místností, jejich velikost, přístupnost) hrají roli i případná věcná břemena, zástavní práva jiných subjektů a dostupnost přístupových cest k nemovitosti (přístupové cesty by měly vést po veřejných komunikacích, či přes soukromí pozemek zatížený věcným břemenem vážícím se ve prospěch nemovitosti, kterou žadatel dává bance do zástavy).

 

Ostatní

  1. objem vlastních prostředků použitých jako investice do nemovitosti – 100% hypotéky budou brzy minulostí, stejně tak banky (na doporučení ČNB) budou poskytovat méně hypoték žadatelům, kteří mají méně jak 15 % vlastních prostředků, které budou do záměru dávat z vlastní kapsy.  U hypoték platí, že čím nižší část ceny nemovitosti hradí žadatel z hypotečního úvěru, tím lepší podmínky získává (nižší úroková sazba, delší splatnost, nižší požadavky na příjem apod.)
platební morálka – všechny hypoteční banky prověřují ze zákona platební morálku žadatelů o hypotéku. K tomuto účelu bankám slouží bankovní registr klientských informací, kam banky povinně vnáší údaje o úvěrech svých klientů (tj. výši úvěru, jeho splatnost a informace o tom, jestli klient splácel úvěr včas). Kromě toho banky zpravidla prověřují platební morálku žadatelů o úvěr také v registru SOLUS a nebankovním registru informací
Žádost o bezplatný návrh
NÍZKÉ ÚROKOVÉ SAZBY
Odeslat žádost o NÍZKÝ ÚROK

Hypoteční kalkulačka
Zjistěte kolik s námi můžete ušetřit na hypotéce v naší hypoteční kalkulačce