Aktualizace očekávaného vývoje sazeb Fedu

31.08.2015 | AXA | Investování

Od začátku roku jsme očekávali, že Fed nejspíše začne monetární politiku postupně utahovat na začátku září. Nicméně nedávná ekonomická data nás přiměla tato očekávání změnit. Ačkoliv je na to možná ještě brzy, nyní předpokládáme, že Fed začne s utahováním místo v září až v prosinci, přičemž rozpětí cílové sazby se zvýší ze současných 0,0-0,25% na 0,25-0,50%.

USA__americk__vlajka__vlajka.jpg
Graf
Hledáte výhodné INVESTICE?


S námi je získáte


jsme na trhu již od roku 1998 a naši klienti s námi investují

13 767 445 521Investujte do exkluzivních produktů
-

Náš návrh investic je bezplatný a nezávazný
-
-

 

 

 

Nadále se držíme našeho výhledu na rok 2016, ve kterém očekáváme tři zvýšení o 0,25%. To by ke konci roku 2016 přivedlo rozpětí cílové sazby Fedu k hranici okolo 1,00-1,25%, v souladu s našimi dřívějšími očekáváními. Zároveň by to odpovídalo „postupnému“ utahování, o němž Fed hovořil.

Změna našich očekávání vyplývá ze znatelného poklesu krátkodobé inflace během posledních několika měsíců. Klesající ceny ropy, překvapivě nízký růst mezd a prudký růst dolaru společně přispěli k nižšímu inflačnímu výhledu na několik blížících se čtvrtletí. Tento vývoj tak neodpovídá tomu, o čem šéfka Fedu Yellenová hovořila jako o předpokladu pro zvyšování sazeb, kdy bude „relativně jisté“, že se inflace v příštích letech vrátí na její plánovanou úroveň.

Celkový posun USA směrem k jejich dlouhodobým cílům, obzvláště pak přiblížení nezaměstnanosti k její dlouhodobě plánované úrovni a očekávanému zvýšení inflace po ustálení cen energií nás vede k tomu myslet si, že ke zvýšení sazeb dojde v prosinci.

Pokud Fed v září svou politiku nezmění, dá se předpokládat, že výnosy dluhopisů i kurz dolaru v blízké budoucnosti oslabí. V opačném případě je však tato revize spíše malou úpravou dlouhodobého výhledu postupné normalizace jeho monetární politiky. Ke konci roku očekáváme, že výnosy dluhopisů i kurz dolaru začnou opět pomalu růst. Uvědomujeme si i rizika plynoucí z růstu výnosů dluhopisů a vyšší volatility spojené s obavami MMF z možného odlivu peněz z rozvíjejících se trhů vlivem růstu sazeb v USA. Rádi bychom ale zdůraznili, že podobné zvýšení by bylo nejspíše jen dočasné.

„Relativní jistota“ je prchavá

V červnu uvedla předsedkyně Fedu Yellenová, že pokud se ekonomika bude vyvíjet podle očekávání Federálního výboru pro otevřený trh (FOMC), dojde v roce 2015 pravděpodobně ke zvýšení sazeb. Toto rozhodnutí by ale bylo podmíněno uspokojivými ekonomickými daty a vyžadovalo by, aby měl Fed „relativní jistotu“ v tom, že se inflace v příštích několika letech vrátí na její cílovou úroveň. Od té doby však vývoj událostí hovoří téměř shodně proti.

Pravdou však je, že se HDP ve druhém čtvrtletí vzpamatoval a vyvrátil tak obavy z možného významnějšího zpomalení růstu americké ekonomiky. Přestože ve druhém čtvrtletí vykázal růst pouhých 2,3%, revize prvního čtvrtletí směrem vzhůru jej nechala za prvního půl roku mnohem silnějším, než se původně očekávalo. Solidním tempem rostl vývoj platů a index ISM nevýrobního sektoru, což podpořilo naše očekávání ohledně rychlejšího tempa růstu ve druhé polovině roku 2015. Inflační výhled se ale znatelně zhoršil.

Před červencovým setkáním FOMC začaly ceny ropy opět klesat. V době jeho konání klesly ceny ropy WTI o 19% oproti setkání předešlému. Fed v důsledku toho upustil od svého červencového prohlášení, ve kterém tvrdil, že se ceny energií stabilizovaly. Ty jsou v současnosti oproti červnu o 28% nižší. Přestože by tempo poklesu mělo být pouze dočasné a vést v příštích čtvrtletích k větším spotřebním výdajům, bude mít za následek zpomalení návratu amerického indexu spotřebitelských cen z jeho současně nízkých hodnot. Hrozí i riziko snížení střednědobých inflačních očekávání.

Index nákladů zaměstnanosti ve druhém čtvrtletí zvrátil větší část rychlosti, kterou mzdy rostly za poslední rok, což zastínilo „mírné náznaky“ jejich růstu zmiňované Fedem. Graf 2 znázorňuje odchylku mezi nezaměstnaností a růstem mezd za posledních dvacet let a z grafu 3 vyplývá růst mezd pouze nepatrný. To pravděpodobně sníží důvěru Fedu ve střednědobý inflační výhled a navíc vyzývá k zamyšlení se nad oceněním těsnosti na trhu práce.

Prudce se zvýšil i kurz dolaru. Očekávání trhu, že bude Fed utahovat svou politiku, vedlo od června ke zvýšení obchodní váhy dolaru o více než 3%. Jedenáctého srpna změnila Čínská lidová banka režim svých měnových kurzů. Přestože se jedná o součást reforem s cílem poskytnout trhu větší volnost, způsobila okamžitý propad juanu asi o 4%. A zatímco měny ostatních rozvíjejících se trhů v podobném duchu oslabují, dolar vlivem toho pravděpodobně ještě více posílí.

Podobný dopad na inflaci předpokládá v období tří let ekonomický model Fedu složený z 2,5% růstu obchodní váhy dolaru a zvýšení základní sazby o 0,25%. Z hlediska inflace tak posílení dolaru od počátku června bylo ekvivalentem více než jednoho zvýšení sazeb.

Rizika reálné ekonomiky

FOMC bude mít na paměti nejspíše i faktory, které by mohly světový růst zpomalit. Přestože na mezinárodním poli se zdá, že třetí odsouhlasená pomoc Řecku rozptýlila obavy z nejhoršího možného scénáře, jímž je jeho odchod z eurozóny, zpomalení Číny nadále zůstává hrozbou. Situaci navíc ještě zhoršil propad čínských akciových trhů, jenž částečně ovlivnil i nedávné oslabení juanu. Nižší ekonomická aktivita Číny může vést ke zpomalením světového růstu.

V případě Spojených států sice věříme, že spotřebitelé mohou ve druhém pololetí rychlejšímu růst pomoci, ale nedávné měření jejich důvěry vykázalo silný pokles. Pokud se to nezmění, mohlo by to oddálit zrychlení růstu amerického HDP. Aby toho nebylo málo, výstup výroby zůstává nadále nízký, podobně jako je tomu i v případě ostatních světových ekonomik. Přestože očekáváme jeho růst na základě zvyšujících se spotřebních výdajů, rádi bychom poznamenali, že Fed málokdy utahuje monetární politiku v případě, kdy je průzkum ISM – hlavní ukazatel americké výroby - na úrovních podobných těm dnešním. Pokračující pokles cen ropy navíc dále hrozí prodloužením období průmyslové slabosti pocházející z energetických a přidružených odvětví do té doby, než bude mít podstatně větší výrobní sektor šanci ještě nižších cen energií využít.

Ačkoliv americký trh práce se neustále zlepšuje, index Fedu hodnotící podmínky na trhu práce v tomto roce oslabil (graf 4). Současné tempo zlepšování je sice pomalé, ale podle nás to okamžitou pozornost FOMC nevyžaduje.

Žádost o bezplatný návrh
VÝHODNÝCH INVESTIC
Odeslat žádost o VÝHODNÉ INVESTICE
Máte dotaz ke spoření?
Zeptejte se nás!

Chci zodpovědět dotaz