Benefit zaměstnavatele na "životko" a "penzijko" výhodněji

18.11.2015 | Petr Gola | Pojištění
Jestliže projdou úspěšně legislativním procesem změny zákonů souvisejících s ukončením II. pilíře, tak od roku 2016 budou moci bez daňových dopadů zaměstnavatelé zvýšit zaměstnancům příspěvky na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření a životní pojištění.
kalkula_ka__po__t_n_.jpg
Štít a peníze
Hledáte výhodné POJIŠTĚNÍ?


S námi jej získáte

jsme na trhu již od roku 1998 a naši klienti s námi chrání své zdraví a majetek v hodnotě

21 833 997 777Získejte v průměru o 50 % levnější pojištění
-

Náš návrh pojištění je bezplatný a nezávazný
-

 

 

 

V praxi velmi oblíbeným firemním benefitem jsou příspěvky zaměstnavatele zaměstnanci na jeho státem podporované finanční produkty mezi které se řadí životní pojištění, penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření. Uzavření těchto finančních produktů je finančně zodpovědné, proto je legislativou tento krok podporován nulovým zdaněním do limitu.

Současná právní úprava

V roce 2015 je roční příspěvek zaměstnavatele na smlouvy zaměstnance o životním pojištění, penzijním připojištění nebo doplňkovém penzijním spoření osvobozeny od daně z příjmu fyzických osob, sociálního pojištění a zdravotního pojištění až do částky 30 000 Kč za rok. Z příspěvku do limitu neodvádí povinné pojistné ani zaměstnavatel ani zaměstnanec.

  • Zaměstnavatel může zaměstnanci samozřejmě přispívat libovolně vysokou měsíční částkou, záleží pouze na jeho rozhodnutí, případně na ustanoveních vyplývající z kolektivní smlouvy. Jestliže však zaměstnavatel přispěje zaměstnanci na jeho smlouvy za rok více než 30 000 Kč, potom částka přesahující tento limit podléhá již standardnímu zdanění jako hrubá mzda.
  • Maximální daňové úspory se dosáhne při příspěvku zaměstnavatele na podporované finanční produkty v měsíční souhrnné částce 2 500 Kč. Příspěvky na jednotlivé smlouvy se sčítají, neposuzují se zvlášť. Zaměstnavatel může např. přispívat zaměstnanci na smlouvu o životním pojištění 1 000 Kč a na smlouvu o doplňkovém penzijním spoření 1 500 Kč.

Jak vysoká je daňová úspora?

Čím vyšší měsíční příspěvek zaměstnavatele na podporované finanční produkty do částky 2 500 Kč, tím vyšší daňová úspora. Do vyčerpání měsíčního maximálního příspěvku je pro zaměstnance i zaměstnavatele výhodnější zvýšit příspěvek na smlouvy než hrubou mzdu, důvodem je právě daňové osvobození. Finanční výhodnost máme propočítánu u jednotlivých částek v přiložené tabulce. Při výpočtu počítáme, že daňové slevy jsou již v plném rozsahu využity u hrubé mzdy před jejím zvýšením.

 

Zvýšení

hrubé mzdy

Zdravotní pojištění

Sociální pojištění

Daň z příjmu

Čistý příjem

Mzdové náklady

500 Kč

23 Kč

33 Kč

105 Kč

340 Kč

670 Kč

1 000 Kč

45 Kč

65 Kč

210 Kč

680 Kč

1 340 Kč

1 500 Kč

68 Kč

98 Kč

315 Kč

1 020 Kč

2 010 Kč

2 000 Kč

90 Kč

130 Kč

405 Kč

1 375 Kč

2 680 Kč

2 500 Kč

113 Kč

163 Kč

510 Kč

1 715 Kč

3 350 Kč

 

Z přiložené tabulky je názorně vidět, že při zvýšení hrubé mzdy o 1 000 Kč obdrží zaměstnanec na svůj bankovní účet více o 680 Kč. Z částky 1 000 Kč totiž musí odvést zdravotní pojištění, sociální pojištění a daň z příjmu fyzických osob. Mzdové náklady zaměstnavatel stoupnou o 1 340 Kč, protože musí z částky 1 000 Kč odvést zdravotní pojištění (9 %) a sociální pojištění (25 %). Naproti tomu, když zaměstnavatel přispěje zaměstnanci na smlouvu o životním pojištění 1 000 Kč, tak zaměstnanec obdrží na smlouvu celou částku, žádné daně se neplatí a náklady zaměstnavatele se zvýši rovněž právě o 1 000 Kč.

Jak to bude v roce 2016?

Pokud projdou úspěšně legislativním procesem návrhy zákonů související se zrušením II. pilíře, tak by se limit od roku 2016 zvýšil z 30 000 Kč na 50 000 Kč. Tato změna by byla pro zaměstnance i zaměstnavatele pozitivní. Do měsíční částky 4 166 Kč by byly příspěvky zaměstnavatele osvobozeny od daňových plateb. Atraktivita benefitu formou příspěvku na životní pojištění, penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření by stoupla.

Žádost o bezplatný návrh
VÝHODNÉHO POJIŠTĚNÍ
Odeslat žádost
Máte dotaz k životnímu pojšitění?
Zeptejte se nás!

Chci zodpovědět dotaz