Blokaci karty provede banka zdarma

Od prvního listopadu letošního roku platí nový zákon o platebním styku. Zákon zkrátil bankovním institucím dobu nutnou pro převod peněz mezi účty a zrušil také některé z poplatků. Novinkou je i spoluúčast banky při náhradě škody v případě neoprávněného výběru peněz.

Prasátko
Hledáte výhodné SPOŘENÍ?


S námi jej získáte


jsme na trhu již od roku 1998 a naši klienti s námi spoří

13 767 445 521


Získejte v průměru o 2 % vyšší úrok
-
Náš návrh spoření je bezplatný a nezávazný
-
-

 

 

 

Blokaci karty provede banka zdarma

Od prvního listopadu letošního roku platí nový zákon o platebním styku. Z pohledu klientů tuzemských bank, družstevních záložen a ostatních poskytovatelů finančních služeb patří mezi nejcitelnější změny zkrácení doby převodu peněz mezi účty, spoluúčast banky na náhradě škody v případě zneužití platební karty, blokace karty, měsíční výpis či zrušení bankovního účtu zdarma. Většinu uvedených novinek jistě přivítá každý klient banky.

Rychlejší převod peněz mezi účty

Převod korunových plateb mezi bankami musí být proveden nejpozději do dvou dnů. Při zaslání peněz v rámci jednoho bankovního domu musí být platba připsána na účet příjemce nejpozději na konci dne, v němž banka příkaz přijala. V případě podání příkazu v papírové podobě (např. přes sběrný box) může banka prodloužit lhůtu o jeden den. Na převod korunových plateb mezi účty vedených u dvou různých bank je stanovena lhůta D+1, tedy nejpozději následující den od podání příkazu. Lhůty provádění platebních transakcí se vztahují i na zahraniční platební styk.

Blokace platební karty a náhrada škody

Do konce října letošního roku účtovala většina tuzemských bank poplatek za blokaci odcizené či ztracené platební karty. Jednalo se o částky v řádech stokorun (podle typu karty). Od prvního listopadu již banky provedou blokaci zdarma. Ze zákona máte povinnost neprodleně nahlásit ztrátu či odcizení platební karty bance. V případě neoprávněného výběru po odcizení či ztrátě karty se podílíte na vzniklé škodě do výše 150 eur (přibližně 3 870 korun). Do konce října banky za neoprávněné výběry hotovosti či platby neručila. Pokud bude například po odcizení karty vybráno deset tisíc korun, banka uhradí vzniklou škodu ve výši 6 130 korun. Za finanční újmu při ztrátě platební karty banka neodpovídá v případech, kdy se dopustíte podvodného jednání nebo hrubě porušte základní bezpečnostní pravidla (např. uvedení PIN kód u karty). Tato porušení povinností musí banka prokázat.

Zrušení účtu zdarma

Máte-li zřízen účet déle než jeden rok a rozhodnete se pro jeho zrušení, provede banka tuto poslední službu zdarma. Výpovědní lhůta smlouvy o běžném účtu nesmí být delší než jeden měsíc. Důvodem ke zrušení bankovního účtu a přechodu ke konkurenci může být změna rámcové smlouvy (např. změna sazebníku). I v tomto případě provede banka zrušení účtu zdarma.

Informace o pohybu na účtu zdarma

Banka má povinnost zpřístupnit informace o transakcích na běžném účtu nejvýše jednou měsíčně zdarma. Zákon uvádí, že informace o pohybech na účtu musí banka poskytovat zdarma jedním kanálem. Z pohledu banky je nejschůdnější cestou vedoucí ke splnění této povinnosti zaslání měsíčního výpisu v elektronické podobě. Tuto službu většina bank zvlášť nezpoplatňovala už před účinností nového zákona. Pokud nevyužíváte službu internetového bankovnictví, můžete získat výpis v papírové podobě na pobočce banky. O tištěný přehled provedených transakcí na účtu za předchozí ukončený měsíc banku požádejte a osobně si jej vyzvedněte na pobočce.

Žádost o bezplatný návrh
VYSOKÉ ÚROKOVÉ SAZBY
Odeslat žádost o VYSOKÝ ÚROK
Máte dotaz ke spoření?
Zeptejte se nás!

Chci zodpovědět dotaz