Bude voda tím nejcennějším ve vašem portfoliu?

Dlouhodobě rostoucí spotřeba a klimatické změny způsobily to, že se voda stává v čím dál tím větším počtu regionů nedostatkovým zbožím. Není to přitom problém pouze rozvojových zemích, velmi brzo se může ocitnout na suchu i jinak deštivá Velká Británie, která by ještě letos mohla začít dovážet pitnou vodu z Francie. Voda je velmi zajímavou investiční příležitostí, na které můžete vydělat i vy.

02E77061.jpg
Graf
Hledáte výhodné INVESTICE?


S námi je získáte


jsme na trhu již od roku 1998 a naši klienti s námi investují

13 767 445 521Investujte do exkluzivních produktů
-

Náš návrh investic je bezplatný a nezávazný
-
-

 

 

 

Mapa konfliktů o vodu
Mapa konfliktů o vodu, zdroj: worldwater.org

Voda je předmětem zájmu již po mnoho staletí. Již v roce 1970 př.n.l. vznikl v Sumerské říši zákon o nakládání s vodou, jehož účelem bylo zabránit plýtvání s vodou během zavlažování a „krádežím“ vody. Voda také byla předmětem několika ozbrojených i neozbrojených rozepří po celém světě, dokonce i ve vyspělých zemích.  Minulý měsíc vydala Národní zpravodajská agentura USA zprávu o tom, že může nedostatek pitné vody způsobit bezpečnostní problémy americkým strategickým partnerům, zejména na blízkém Východě, kde se 5 % světové populace dělí o 1 % světových zásob vody.

 

Stále rostoucí spotřeba vs. klimatické změny

 

Spotřeba vody neustále roste zejména v souvislosti s růstem světové populace, který si žádá jak přístup k čím dál tím většímu množství pitné vody, ale také čím dál tím větší množství užitkové vody využívané zejména v zemědělství, kde efektivita hospodaření s vodou zaostává za požadavkem na čím dál tím větší produkci, tzn. i zde spotřeba vody roste. Zároveň roste spotřeba vody v průmyslu a spotřeba vody v domácnostech. Podle předpovědi OECD by pak měla světová spotřeba vody vzrůst do roku 2050 v porovnání s rokem 2000 o více jak 50 %. Za takto razantním nárůstem stojí přitom především členské státy uskupení BRIC (Brazílie, Indie, Rusko, Čína), a to zejména proto, protože se v případě Číny a Indie jedná o dvě nejlidnatější země světa, jež již nyní dají dohromady více jak 2 miliardy obyvatel.

 

Odhad růstu spotřeby vody

To však neznamená, že by byl problém s budoucím přístupem k vodě izolován pouze v Asii. Starosti bychom si měli dělat i my, prozatím v na vodu hojné Evropě. Zdejší spotřeba již sice nebude v budoucnosti dramaticky růst, Evropu však v tomto směru trápí čím dál tím větší sucha a čím dál tím menší úroveň srážek. Problémem s ubývajícím množstvím srážkové vody se dokonce zabývá i samotná Evropská unie v rámci Evropské agentury pro životní prostředí, která sestavila odhad změny v celkovém úhrnu srážek pro období 2021-2050 v porovnání s obdobím 1961-1990. Jižní státy Evropy jako jsou Itálie, Španělsko a země na Balkánském poloostrově by dle tohoto modelu měly vykazovat o cca 10 % nižší míru srážek. Vezmeme-li v potaz, že již nyní mají tyto země potíže s prodlužujícími se obdobími sucha, jedná se skutečně o vážný problém. Vrásky na čelech přitom již přibývají i obyvatelům jinak deštivé Velké Británie, kterou rovněž začínají trápit dlouhá období sucha, a nebude-li letošní jaro či léto srážkově nadprůměrné, může nastat situace, kdy bude Velká Británie vodu dovážet z Francie, kde je jí prozatím dostatek.

Odhad změn růstu srážek

 

Zhoršující se dostupnost nezávadné vody a úprava vody závadné na nezávadnou si žádá čím dál tím větší náklady na její dopravení až ke konečnému spotřebiteli (domácnostem). Tato skutečnost v kombinaci  s tím, že se jednotlivé vlády budou snažit přimět své obyvatele k nižší spotřebě vody může vést k opětovnému nárůstu cen vody. Ačkoliv se nejedná o nic příjemného, stále je to to menší zlo v porovnání s násilnými konflikty o přístup k nezávadné vodě, které Organizace spojených národů očekává v zemích Subsaharské Afriky a na blízkém Východě.

 

 

vítěz testu finančních poradců
Udělejte správné rozhodnutí ještě dnes, investujte výhodně s vítězem testu finančních poradců. Sjednejte si bezplatnou a nezávaznou konzultaci Vašich investičních možností kliknutím zde

 

 

TIP: Investujte do vodohospodářství a ekologie s fondem Fond živé planety ČP INVEST

 

Nemáte ještě investice do vodohospodářství a ekologie v portfoliu? V tom případě se vám nabízí podílový fond Fondy živé planety ČP INVEST investující do společností působících v oblastech úpravy a zpracování vody, ekologického controllingu, recyklace, biopotravin a alternativních zdrojů energií. Cílem tohoto fondu je využití potenciálu, který nabízí jak změny v klimatu tak omezené zásoby nerostných surovin.  V současné době je přímo do vodohospodářství investováno 19,7 % portfolia, do alternativních zdrojů energií pak 12,7 % a do ochrany životního prostředí 10,9 %.  Pomyslnou třešničkou na dortu je v případě tohoto podílového fondu zastoupení zemědělských komodit (4,3 % portfolia), jejichž cena s nedostatkem vody zákonitě roste.

 

Výhody investic do fondu Fond živé planety ČP Invest

   

 • podílení se na potenicálu spojeného s rostoucí spotřebou vody
 •  

 • v rámci fondu rovněž investujete do odvětví obnovitelných zdrojů energie
 •  

 • prostřednictvím tohoto fondu investujete své prostředky také do biozemědělství
 •  

 • velmi likvidní způsob investice, podílové listy tohoto fondu je možné kdykoliv odprodat
 •  

 • velmi dostupná forma investice, minimální výše první investice činí 3 000 Kč, minimální výše dalších investic 50 Kč

 

 

Fond živé planety - základní údaje

 

 

Prostřednictvím tohoto fondu tedy můžete participovat na potenciálu spojeným nejen s přístupem k vodě, ale i potenciálu spojeným s alternativními zdroji energií a ochranou životního prostředí.

Žádost o bezplatný návrh
VÝHODNÝCH INVESTIC
Odeslat žádost o VÝHODNÉ INVESTICE
Máte dotaz ke spoření?
Zeptejte se nás!

Chci zodpovědět dotaz