Budování infrastruktury na rozvíjejících se trzích (2)

09.07.2015 | Mark Mobius | Investování

V poslední době jsme byli svědky rozsáhlých debat na téma, zdali je „supercyklus“ komodit již u konce a zdali vstupujeme do nové éry nižších cen přírodních zdrojů, zejména ropy. Přestože nikdo nemůže s jistotou říct, jak se ceny budou vyvíjet dále, faktem je, že na rozvíjejících se trzích poptávka po nich roste. Za posledních deset let vykazují rozvíjející se ekonomiky obecně silnější růst než ekonomiky vyspělé a očekávám, že tento trend bude pokračovat. Spolu s nárůstem populace a pokračující urbanizací bude potřeba i hustší infrastruktura.

infrastruktura_rozvijejici_se_trhy.png
Graf
Hledáte výhodné INVESTICE?


S námi je získáte


jsme na trhu již od roku 1998 a naši klienti s námi investují

13 767 445 521Investujte do exkluzivních produktů
-

Náš návrh investic je bezplatný a nezávazný
-
-

 

 

 

Indie by podle některých odhadů měla v příštích deseti letech růst dokonce rychleji než Čína a i já si myslím, že se Indie teprve rozjíždí. Zatímco za posledních deset let byl růst jejího HDP okolo 7% ročně, věřím, že pokud budou reformy pokračovat, mohl by v příštích deseti letech dosáhnout okolo 8-9% ročně. Podobně jako Čína i Indie potřebuje lepší infrastrukturu.

Tato potřeba se ale netýká pouze rozvíjejících se trhů, protože i v mnohých vyspělých regionech světa infrastruktura zastarává a vyžaduje rozsáhlé opravy, výměny či renovace. Z nedávné zprávy OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) vyplývá, že tempo klíčových strukturálních reforem v mnohých rozvinutých ekonomikách zpomaluje, zatímco v mnohých rozvíjejících se ekonomikách nabírá na obrátkách. Zpráva dále uvádí, že tato akcelerace je důsledkem uvědomování si překážek a omezení růstu, spolu s nutností snížit zranitelnost citlivějších zemí na kolísající ceny komodit. Byli jsme svědky toho, jak pokles cen ropy pomohl urychlit reformní úsilí v některých rozvíjejících se ekonomikách, jimž nižší ceny pomohly. Díky tomu mohly vlády zrušit palivové dotace, což je ale možná přijde draho.

Populační boom a rostoucí bohatství, podpořené růstem ekonomiky a probíhající urbanizací, mohou pomoct rozvití a tempu růstu infrastrukturních aktiv, zejména na území rozvíjejících se trhů. Ve stejnou dobu by však rozpočtová omezení a nízké míry růstu v mnoha velkých vyspělých zemích v příštích dvaceti letech mohly vést ke snížení vládních výdajů na infrastrukturu na trzích rozvinutých.

Je patrné, že rozvíjející se trhy na potřebu hustší infrastruktury reagují reformami a expanzí na svých územích a zároveň se snaží zapojit více zahraničního kapitálu, jenž pochází v mnoha případech právě z dalších rozvíjejících se trhů. Čínský premiér Li Keqiang za účelem posílení vztahů s Latinskou Amerikou navštívil v květnu Brazílii, Kolumbii, Peru a Čile a povedlo se mu dohodnout spolupráci v oblasti výrobní kapacity, přičemž podepsal více než 70 dokumentů týkající se spolupráce v oblasti energetiky, těžby, infrastruktury a vědecké a technologické inovaci. Zároveň bylo oznámeno založení fondu na podporu spolupráce v oblasti výrobní kapacity ve výši 30 mld. USD. Spolu s Euroasijskou hospodářskou unií, kam patří Arménie, Bělorusko, Kazachstán a Rusko, podepsala Čína také prohlášení o započetí prací na společné hospodářské a obchodní spolupráci.

V dubnu navštívil čínský prezident Xi Jinping hraniční trh Pákistánu, kde byly podepsány různé dohody týkající se obchodu, energetiky a infrastruktury, jež jsou součástí projektu s rozpočtem okolo 46 mld. USD na vybudování Čínsko-pákistánského hospodářského koridoru, kterým se rozumí síť silnic, tratí a potrubí.

Indický premiér Narendra Modi navštívil Čínu v květnu, kde se setkal s prezidentem Xi Jinpingem a premiérem Li Keqiangem. Kromě dohod o spolupráci v oblastech jako je vzdělání a vysokorychlostní tratě, podepsaly jejich země také dohody týkající se investic do obnovitelných zdrojů energie, výstavby přístavů a průmyslových parků v celkové hodnotě asi 22 mld. USD. Zároveň Modi v květnu oznámil poskytnutí úvěru ve výši jedné miliardy USD na podporu rozvití infrastruktury v Mongolsku.

 

vítěz testu finančních poradců
Udělejte správné rozhodnutí ještě dnes. Spravujte své finance s vítězem největšího testu finančních poradců. Sjednejte si bezplatnou a nezávaznou konzultaci Vašich možností kliknutím zde

 

Také Brazílie v nedávné době ohlásila sérii nových infrastrukturních projektů, jejichž cílem je privatizace cest, mostů, tunelů a dalších projektů. O privatizaci se Brazílie pokoušela již dříve, ale v mnohých případech byly podmínky příliš tvrdé a investoři byli odrazeni vidinou financování nerentabilních projektů. Vzhledem k současnému stavu brazilské ekonomiky mění vláda svůj postoj a snaží se nabízené projekty učinit pro investory zajímavějšími. Nabídky, jež zvítězí, budou placeny předem, a tím pomohou ulevit vládnímu rozpočtu. Věřím, že soukromý sektor, jenž se nyní v Brazílii vložil do mnohých nových projektů, pomůže, aby vše probíhalo rychleji, a snad sníží i míru korupce. Během návštěvy čínského premiéra Keqianga v Brazílii bylo podepsáno více než 30 dohod týkajících se četných odvětví, včetně infrastruktury, obchodu, energetiky a těžby, jejichž celková hodnota dosahuje okolo 53 mld. USD.

Thajsko mezitím investovalo mimo své hranice a po Číně je druhým největším zahraničním investorem v Barmě, kde se angažuje v oblastech od hledání ropy a plynu až po finanční služby. Země také schválila projekty investorů z Japonska, Singapuru a Jižní Koreji. Podle barmského Úřadu pro investice a správu firem (DICA) zde již investovaly stovky společností z 38 zemí částku přesahující 55 mld. USD do celkem 12 odvětví ekonomiky. Podle nás má Barma potenciál stát se velkým, dynamickým trhem a vidíme zde spoustu potenciálních příležitostí.

Nehledě na to, jak se ceny komodit vyvíjí, jsme přesvědčeni, že poptávka po infrastruktuře na rozvíjejících se trzích poroste. Proto se nadále zajímáme o zásoby přírodních zdrojů a stejně tak i o společnosti angažované ve výstavbě infrastruktury.

 

© Copyright 2012 Franklin Templeton Investments. All rights reserved. Článek byl převzat a přeložen s laskavým svolením společnosti Franklin Templeton Investments z blogu Marka Mobiuse http://mobius.blog.franklintempleton.com/2015/06/25/building-for-the-future-infrastructure-in-emerging-markets/

Žádost o bezplatný návrh
VÝHODNÝCH INVESTIC
Odeslat žádost o VÝHODNÉ INVESTICE
Máte dotaz ke spoření?
Zeptejte se nás!

Chci zodpovědět dotaz