Centrální banka ozřejmila nejasnosti v novém zákonu o platebním styku

Od 1. listopadu letošního roku vstoupil v platnost nový zákon o platebním styku, od kterého se očekávalo zjednodušení a zlevnění platebních služeb. Zákon například nově přináší blokaci karty a rušení účtu zdarma, zkrácení lhůt pro platební transakce či omezení odpovědnosti majitele za ztracení karty na 150 eur.

Centrální banka ozřejmila nejasnosti v novém zákonu o platebním styku

Důvodem nejasností byla nejednoznačnost ustanovení v § 116 nového zákona, kde se uvádí, že "Plátce nese ztrátu z neautorizované platební transakce do částky odpovídající 150 eurům, pokud…." Uvedené jednotné číslo totiž vyvolalo mylný výklad, že majitel karty odpovídá při zneužití platební karty za ztrátu do 150 eur za každouuskutečněnou transakci, která proběhne do nahlášení zneužití karty bance.

Česká národní banka však vydala úřední sdělení, kterým ustanovení nového zákona jednoznačně vysvětlila. Podle ČNB "nese plátce při zneužití platební karty odpovědnost za ztráty z jejího neautorizovaného použití do celkového limitu odpovídajícího v přepočtu 150 eurům, který se vztahuje na souhrn částek všech neautorizovaných platebních transakcí."

„ČNB tímto krokem rychle vylučuje jakékoli nejasnosti o ochraně držitelů platebních karet,“ řekl vrchní ředitel a člen bankovní rady ČNB Pavel Řežábek. „Uveřejněné sdělení ČNB přispěje ke sjednocení praxe v oblasti poskytování platebních služeb v České republice. Cílem ČNB je zamezit nesprávné interpretaci příslušné směrnice Evropské unie a zabránit výkladu, který by znamenal, že ochrana uživatelů platebních karet podle nového zákona by byla nižší než za předchozí právní úpravy,“ dodal P. Řežábek.

Zdroj: ČNB