Cestovní kancelář Diamond travel v úpadku

13.06.2016 | redakce | Tiskové zprávy

V pátek 10. června 2016 odpoledne vydal Městský soud v Praze rozhodnutí o úpadku cestovní kanceláře Diamond travel, s.r.o., se sídlem v Pařížské ulici 67/11, v Praze 1, PSČ 110 00.

Tato cestovní kancelář byla pojištěna pro případ úpadku u UNIQA pojišťovny do 22. listopadu 2015. Poté nedošlo k dohodě o nové pojistné smlouvě.

uniqa.png

Podle dostupných informací nemá cestovní kancelář momentálně v zahraničí žádné klienty.

Klienti, kteří v době platnosti pojistné smlouvy UNIQA objednali a uhradili zájezdy a služby, jež se nerealizovaly, mají nyní právo přihlásit své nároky ve lhůtě šesti měsíců od rozhodnutí o úpadku, tedy nejpozději do 10. prosince 2016, písemnou formou a doložit jejich výši. UNIQA pojišťovna poté vypočte individuální pojistná plnění oprávněným zákazníkům podle nárokované celkové výše odškodnění v poměru k výši sjednaného limitu pojištění cestovní kanceláře, a poukáže jim je na účet.

Pro uplatnění nároku je třeba, aby zákazníci v uvedené lhůtě doručili svůj nárok na adresu společnosti Fiducia, která zabezpečí administrativu spojenou s vyřízením pojistné události.

K tomu se vyžaduje:

  • Vyplněný a podepsaný škodní protokol
  • Originál nebo ověřená kopie cestovní smlouvy uzavřené s CK Diamond travel
  • Originál nebo ověřená kopie dokladu o úhradě zálohy a plné ceny zájezdu (příjmový doklad CK, bankovní výpis, apod.)

 

vítěz testu finančních poradců
Udělejte správné rozhodnutí ještě dnes. Sjednejte si pojištění s vítězem největšího testu finančních poradců. Sjednejte si bezplatnou a nezávaznou konzultaci Vašich možností kliknutím zde

 

Tyto doklady je potřeba zaslat doporučeně na adresu:
Fiducia, s.r.o., Národní 10, 110 00 Praha 1.

S případnými dotazy k vyřízení této pojistné události se mohou zákazníci CK obracet i telefonicky na číslo 224 951 561.