Čína – plán udržitelného růstu (1)

06.04.2016 | AXA | Investování
Podle vládní zprávy zůstává stabilní makroprostředí prioritou číslo jedna. Vládou předložený plán rozvití ekonomiky předčil i naše očekávání. Ačkoliv jsou restrukturalizace firem a odstranění přebytečné výrobní kapacity živým tématem mnohých diskuzí, zpráva zdůrazňuje nutnost snižovat rizika poklesu cen akcií, při kterých budou fiskální a monetární politika hrát důležitou roli.
investovani_10_cina.jpg
Graf
Hledáte výhodné INVESTICE?


S námi je získáte


jsme na trhu již od roku 1998 a naši klienti s námi investují

13 767 445 521Investujte do exkluzivních produktů
-

Náš návrh investic je bezplatný a nezávazný
-
-

 

 

 

Důležitým prvkem k obnovení důvěry investorů je perspektiva stabilního růstu, protože ta Číně pomůže vypořádat se s odtokem kapitálu a volatilitou na trzích. V ekonomice jsou zároveň patrné doznívající účinky cyklických výkyvů v prostředí silného zadlužení firem a probíhající nadvýroby. Snahy vlády vypořádat se s těmito systémovými nerovnostmi budou proto v krátkém období bolestivé a budou mít dopad na finanční stabilitu i hospodářský růst. Ten v roce 2016 očekáváme oproti jiným na úrovni pouze okolo 6,1%, ale myslíme si, že riziko prudkého vystřízlivění je nízké.

Podrobněji:

Zpráva o práci vlády je hlavním výstupem setkání Národního kongresu zaměřeného na řešení ekonomických problémů a jako taková přitáhla značnou pozornost médií i trhů. Ačkoliv jsou některé ekonomické cíle menší, než se původně očekávalo, ze zprávy je možno vyčíst mnoho cenných informací o plánech vlády týkajících se krátkodobé politiky v roce 2016 i střednědobých plánů do budoucna, protože její součástí je v pořadí již třináctý plán na příštích pět let. Její hlavní rysy spolu s našimi komentáři si můžete přečíst v následujících odstavcích:

Nižší, pružnější, ale stále ambiciózní cíl ekonomického růstu: Vláda v souladu s mnohými očekáváními opět snížila prognózu ekonomického růstu na rok 2016, avšak tentokrát poprvé do pásma 6,5-7%. To může znamenat větší míru pochopení pro slabší růst na úrovni vlády, jemuž v minulém roce velmi pomohl trh práce, když vytvořil 13 milionů nových pracovních míst oproti plánovaným deseti. Přesto si však myslíme, že vlivem značných vnitřních a vnějších ekonomických problému bude těžké dosáhnout i na spodní hranici tohoto cíle. Jeho splnění si bude vyžadovat přizpůsobit makro politiku ve prospěch krátkodobého růstu, avšak na úkor dlouhodobých reforem. Zastáváme proto nižší výhled růstu na úrovni 6,1% s vyváženějším rizikovým profilem.

Nejvzdáleněji se od svého cíle v roce 2015 ukázala být inflace, když dosáhla 1,4% oproti plánovaným 3%. Na rok 2016 jej vláda ponechala stejný, a i když si nejsme jisti, že se jej podaří splnit, odchylka už nejspíše nebude taková. Důležitým krokem naopak bude zastavit pokračující desinflační trend, protože příjmy vlády, firem a domácností se odvíjí od růstu nominálního HDP (v minulém roce byl 6,4%). To si z našeho pohledu vyžádá více cyklicky orientovaného uvolňování za účelem stimulace poptávky a také reforem a restrukturalizací za účelem snížení nadbytečné nabídky. Ve výsledku by tak kombinace výše uvedených opatření mohla výrazně přispět k uzavření mezery výstupu.

 

vítěz testu finančních poradců
Udělejte správné rozhodnutí ještě dnes. Spravujte své finance s vítězem největšího testu finančních poradců. Sjednejte si bezplatnou a nezávaznou konzultaci Vašich možností kliknutím zde

 

Fiskální politika přebírá hlavní místo v podpoře ekonomického růstu: Nástrojem vlády pro udržení stálého růstového profilu se zdá být navyšování výdajů z veřejného rozpočtu. Jeho deficit byl podle očekávání navýšen z 2,3% v roce 2015 na 3% v roce letošním. Velká část stimulu by podle premiéra Li měla pocházet především z daňových úlev a nižších poplatků pro firmy, čímž by se podpořil rozvoj nové ekonomiky a zejména podnikání. Podobně i Peking se zavázal zvýšit výdaje na společenské blaho a infrastrukturu, kterou chce částečně financovat pomocí speciální emise dluhopisů ve výši 400 miliard RMB a vyšších bankovních výdajů. Podle některých odhadů by deficit mohl překonat hranici 4%. Vyšší výdaje sice mohou poskytnout růstu odrazový můstek, ale je potřeba hospodařit uvážlivě.

Monetární politika zůstane přizpůsobivá, ale agresivní uvolňování pravděpodobné není: Ve snaze podpořit vyšší vládní výdaje bude mít monetární politika tendenci uvolňovat. Vláda nastavila cíle pro růst peněžní zásoby a celkové financování sociální oblasti na 13% a zavázala se udržovat potřebnou úroveň likvidity všemi jí dostupnými nástroji. S tím, jak se bude břímě podpory ekonomického růstu přesouvat směrem na fiskální politiku, bude se ta monetární více orientovat na řízení finančních rizik. Očekáváme další snižování úrokových sazeb (2) a míry požadované výnosnosti (3), s cílem snížit náklady financování a zamezení odlivu kapitálu. Vláda dala najevo své odhodlání nepokračovat dále cestou agresivního uvolňování a připravenost řešit problém nadměrného zadlužení. Vzhledem k plánovanému růstu nominálního HDP a objemu úvěrů ale není příliš pravděpodobné, že se snižování zadlužení v tomto roce dočkáme.

Žádost o bezplatný návrh
VÝHODNÝCH INVESTIC
Odeslat žádost o VÝHODNÉ INVESTICE
Máte dotaz ke spoření?
Zeptejte se nás!

Chci zodpovědět dotaz