Čína – velká neznámá

25.01.2016 | Mark Mobius | Investování
Začátek nového roku proběhl v západním světě ve znamení obav spojených s Čínou a jejím akciovým trhem, který započal rok 2016 se ztrátou a vyvolal tak pokles cen akcií ve světě. Čtvrtého ledna spustil sedmiprocentní pokles čínského trhu zapsaného v místní měně záchranný systém v podobě zásahu vlády, jímž bylo zastavení obchodování ve snaze akciím pomoct.
87775411.jpg
Graf
Hledáte výhodné INVESTICE?


S námi je získáte


jsme na trhu již od roku 1998 a naši klienti s námi investují

13 767 445 521Investujte do exkluzivních produktů
-

Náš návrh investic je bezplatný a nezávazný
-
-

 

 

 

Těch se začali zbavovat nejen malí akcionáři, ale i ti velcí, zejména pak vrcholoví představitelé společností, jež sami vlastní akcie společností, v nichž pracují. Čínská vláda ve snaze zmírnit paniku na trhu proto prostřednictvím své regulační komise omezila množství akcií, jež mohou většinoví investoři prodat na maximálně 1% z celkového objemu akcií dané společnosti. Omezení začalo platit devátého ledna a bude trvat po dobu tří měsíců. Příčin nedobré nálady na trzích je několik a patří mezi ně oslabení čínské měny renminbi (RMB), což vedlo investory k tomu, že se začali zbavovat akcií čínských společností a aktiv vedených v této měně, a také obavy z možného negativního dopadu zvýšení úrokových sazeb americké centrální banky (Fed) na ekonomiky ostatních zemí. Další průběh zvyšování sazeb je nejistý, nicméně se očekává, že bude pokračovat.

Mnohým investorům dělá současná situace starosti. Ačkoliv není pochyb o tom, že růst Číny bude i v tomto roce silný, vše není tak prosté, jak by se mohlo zdát. Na straně jedné totiž vláda usiluje o stabilitu a na straně druhé by chtěla ekonomiku více otevřít. V důsledku bychom proto mohli být v průběhu roku svědky zvýšené volatility, jež mohou tyto protichůdné cíle vyvolat.

Je důležité si uvědomit, že čínská ekonomika je plánovaná, což při zvažování možných úpadků bank, nadměrného zadlužení a nejhorších scénářů vývoje mnozí lidé opomíjejí. V konečném důsledku totiž směr ekonomiky určuje Komunistická strana neboli stát a ta má prostředky na to, aby přijala z jejího pohledu nezbytné kroky k dosažení svých cílů. Pokud se ale chystá ekonomiku země více otevřít, bude pro ni čím dál těžší si kontrolu udržet. Součástí otevírání ekonomiky je také uvolnění její měny - renmibi, které bude v zájmu udržení stability probíhat postupně. Myslím si, že pro každého, kdo se snaží porozumět hospodářským cílům Číny a jejich možným dopadům na trh je důležité se seznámit s deseti body, na nichž se plénum strany usneslo. Některá odvětví se dočkají restrukturalizace, jiným bude přisouzena menší váha. Cíl vlády je však z našeho pohledu jednoznačný – směřovat k otevřenější, tržní ekonomice, jež se přizpůsobuje mezinárodním pohybům kapitálů s pomocí renmibi nejen v podobě rezervní měny, ale i měny mezinárodní.

Reformy vyhlášené na třetím zasedání Komunistické strany Číny

  1. Deregulace – vpuštění soukromého sektoru do většiny odvětví nyní spravovaných pouze vládou.
  2. Otevření se – umožnění vstupu zahraničních společností do větší části odvětví služeb.
  3. Finanční liberalizace – umožnění soukromému sektoru zakládat finanční instituce, zrychlit tempo deregulace úrokových sazeb a urychlit tempo konvertibility kapitálového účtu.
  4. Reformy systému nabývání a využívání půdy a registrace domácností, zlepšení sociálních služeb pro pracovní migranty.
  5. Reforma cen zdrojů – ropa, plyn, voda a další zdroje budou lépe alokovány.
  6. Reforma státních firem – zvýšit účinnost a alokaci zdrojů.
  7. Fiskální reforma – zavedení daně z majetku za účelem zvýšení příjmů místních samospráv.
  8. Reforma systému sociálního zabezpečení – konsolidace důchodového systému a přesunutí zde akcií státních firem, podpora rozvoje soukromé zdravotní péče.
  9. Rozvinutí dluhopisového trhu – místní samosprávy mohou samy vydávat dluhopisy, lepší ocenění rizik.
  10. Uvolnění politiky jednoho dítěte – posílení dlouhodobého růstového potenciálu a podpora spotřeby ve střednědobém horizontu.

Zdroj: Třetí zasedání 18. Ústředního výboru Komunistické strany Číny, rok 2013.

Myslíme si, že volatilita trhu tak jak jsme ji zažili na počátku roku, bude i v jeho průběhu pokračovat, a to i za hranicemi Číny. Stupeň volatility roste na mnohých trzích a je to něco, na co si investoři budou muset pravděpodobně zvyknout. Na taková období však nahlížíme optikou investorů, kdy se nám nabízí možnost nakoupit za dobrou cenu akcie, jež byly podle nás nezaslouženě potrestány. Je nám ale jasné, že tyto podmínky nevyhovují lidem, kteří mají z volatility obavy. V případě Číny je tak snaha vlády o udržení stability na straně jedné a touha po otevřenějším trhu na straně druhé opravdu nelehký úkol.

Růst v Číně nebo jeho dlouhodobé vyhlídky nám starosti nedělají. Šestiprocentní prognózu růstu HDP v roce 2016 i přesto vnímáme jako slušnou, protože víme, o kolik za posledních pár let čínská ekonomika v dolarovém pojetí vyrostla. Procentní přírůstky byly tehdy vyšší, ale jejich dolarový základ byl menší – viz graf níže. Finanční ukazatele v Číně jsou podle nás stále vynikající. I když se její růst zpomalil, je to stále jedna z nejrychleji rostoucích ekonomik světa.

 


Nadále zde proto vyhledáváme vhodné investiční příležitosti a vzhledem k plánovanému přechodu od exportně zaměřené ekonomiky k ekonomice orientované na domácí poptávku jsme si jistí, že její silný růst bude dlouhodobě pokračovat.

 

© Copyright 2016 Franklin Templeton Investments. All rights reserved. Článek byl převzat a přeložen s laskavým svolením společnosti Franklin Templeton Investments z blogu Marka Mobiuse:

http://mobius.blog.franklintempleton.com/2016/01/07/chinas-conundrum/

Žádost o bezplatný návrh
VÝHODNÝCH INVESTIC
Odeslat žádost o VÝHODNÉ INVESTICE
Máte dotaz ke spoření?
Zeptejte se nás!

Chci zodpovědět dotaz