Co je dobré vědět o odpočtu hypotéky?

Při splnění zákonných podmínek snižují zaplacené úroky z úvěru na bydlení daňový základ a splácení hypotéčního úvěru (nebo úvěru ze stavebního spoření) znamená nižší daňovou povinnost. Jak je to v prvním roce splácení úvěru? Jak uplatňují daňový odpočet manželé? Jak se liší situace zaměstnance a OSVČ?
02A15AQV.jpg
Dům
Hledáte výhodný úvěr na BYDLENÍ?


S námi jej získáte


jsme na trhu již od roku 1998 a zprostředkovali jsme úvěry na bydlení v objemu

34 799 179 685


Garantujte si bezplatně výhodný úrok
-
Ušetřete na hypotéce v průměru 700 kč měsíčně
-
-

 

 

 

Aby bylo možné uplatnit daňový odpočet o zaplacené úroky z hypotečního úvěru za daný kalendářní rok, tak musí být úvěrem řešena vlastní bytová potřeba. Při pořízení rekreační nemovitosti nebo další nemovitosti pořizované za účelem pronájmu, není možné o zaplacené úroky snížit daňový základ.

Jak vysoká je daňová úspora?

Zaplacené úroky z úvěru snižují daňový základ. Za rok 2016 mohou zaplacené úroky snížit daňový základ maximálně o 300 000 Kč. Protože daňový odpočet snižuje daňový základ a nikoliv vypočtenou daň z příjmu, tak daňová úspora činí 15 % z uplatněného daňového odpočtu.

  • Praktický příklad

Paní Nováková zaplatila za rok 2016 na úrocích z hypotéčního úvěru 50 000 Kč. Jsou splněny legislativní podmínky a paní Nováková si může snížit daňový základ o 50 000 Kč, díky čemuž zaplatí paní Nováková méně na dani z příjmu o 7 500 Kč (50 000 Kč x 15 %).

Odpočet v prvním roce

V zákoně o dani z příjmu fyzických osob je stanoveno, že daňový odpočet u bytu nebo domu je možné uplatnit pouze za rok, po jehož celou dobu byla nemovitost vlastněna a užívána k bydlení v souladu se zákonem o dani z příjmu. Současně je však stanoveno, že v roce nabytí vlastnictví stačí, jestliže je předmět bytové potřeby poplatníkem vlastněn ke konci zdaňovacího období.

  • Praktický příklad

Pan Procházka si koupil v létě 2016 byt pro řešení vlastní bytové situace na hypotéční úvěr. Daňový odpočet může pan Procházka uplatit již za rok 2016. Protože je pan Procházka zaměstnanec, tak doručí mzdové účetní svého zaměstnavatele do 15. února 2017 potvrzení banky o zaplacených úrocích z úvěru a smlouvu o úvěru na financování bytových potřeb. Smlouva se dokládá pouze při prvním uplatnění, v následujících letech se předkládá již pouze potvrzení od banky. Po provedení ročního zúčtování daně, které za pana Procházku provede jeho zaměstnavatele, vznikne panu Procházkovi nárok na daňovou vratku, protože během roku 2016 zaplatí na zálohách na dani z příjmu více než je jeho daňová povinnost za celý rok.

Daňový odpočet se uplatní i při využití paušálu

Osoby samostatně výdělečně činné nemohou při využití výdajového paušálu uplatnit daňovou slevu na manželku s vlastními příjmy nepřesahujícími 68 tisíc Kč a ani nemohou uplatit daňové zvýhodnění na děti, ale daňový odpočet o zaplacené úroky z úvěru na řešení vlastní bytové potřeby však při splnění zákonných podmínek uplatnit mohou. Pro uplatnění daňového odpočtu o zaplacené úroky není stanovena žádné taková omezující podmínky.

  • Praktický příklad

Živnostník Pokorný uplatňuje při stanovení daňového základu ze samostatné výdělečné činnosti 60% výdajový paušál (ostatní živnost). Pan Pokorný má dvě děti. Manželka pana Pokorného pracuje. Pan Pokorný nemůže v daňovém přiznání uplatnit daňové zvýhodnění na své dvě děti, ale daňový základ si může ponížit o 42 500 Kč, což je částka zaplacených úroků z úvěru na řešení vlastní bytové situace.

Daňový odpočet může uplatnit více lidí

Jestliže je účastníkem smlouvy o úvěru na financování bytové potřeby více zletilých osob, uplatní daňový odpočet buď jeden účastník, nebo každý z účastníků, a to rovným dílem.

  • Praktický příklad
Manželé Krejčí jsou oba účastníky smlouvy o hypotéčním úvěru a oba manželé jsou majiteli pořízené nemovitosti na hypoteční úvěr, ve které bydlí. Za rok 2016 budou činit zaplacené úroky z úvěru na bydlení částku 44 000 Kč. Oba manželé jsou zaměstnanci. Daňový odpočet uplatní u svého zaměstnavatele buď jeden z manželé ve výši 44 000 Kč nebo každý z nich u svého zaměstnavatele ve výši 22 000 Kč.
Žádost o bezplatný návrh
NÍZKÉ ÚROKOVÉ SAZBY
Odeslat žádost o NÍZKÝ ÚROK

Hypoteční kalkulačka
Zjistěte kolik s námi můžete ušetřit na hypotéce v naší hypoteční kalkulačce