Daně při prodeji cenných papírů v 7 bodech

08.04.2016 | Petr Gola | Investování
Investice do cenných papírů jsou v Česku rok od roku oblíbenější i mezi drobnými investory. Dobře promyšlená a načasovaná obchodní transakce přináší zisk bez přímo vynaložené práce. Kdy se platí z prodeje cenných papírů daně a kdy nikoliv?
img_172.jpg
Graf
Hledáte výhodné INVESTICE?


S námi je získáte


jsme na trhu již od roku 1998 a naši klienti s námi investují

13 767 445 521Investujte do exkluzivních produktů
-

Náš návrh investic je bezplatný a nezávazný
-
-

 

 

 

Při prodeji cenných papírů je potřeba si ohlídat i případné daňové povinnosti, aby byla případně správně zaplacena daň. Prodej cenných papírů je vhodné dobře naplánovat, neboť při splnění zákonných podmínek se z prodeje daně neplatí. Podívejme se na daňovou problematiku prodeje cenných papírů v sedmi bodech.

1) Sociální pojištění se neplatí

Z prodeje cenných papírů se neplatí sociální pojištění. Což je z daňového hlediska velmi příznivé. Zdanění u pasivních příjmů je nižší než zdanění práce nebo samostatné výdělečné činnosti. Současně je však potřeba počítat  s tím, že výnos z prodeje cenných papírů nemá vliv na výši státního důchodu, nemocenské nebo podpory v nezaměstnanosti.

2) Zdravotní pojištění se neplatí

Z dosaženého zisku z prodeje cenných papírů se rovněž neplatí zdravotní pojištění. Občané, kteří však mají pouze příjmy z prodeje cenných papírů, nemají vyřešen svůj pojistný vztah u své zdravotní pojišťovny. Kdo není zaměstnanec, OSVČ ani státní pojištěnec (např. student, penzista, žena na rodičovské dovolené) a má příjmy pouze z prodeje cenných papírů, ten je v počítačovém registru své zdravotní pojišťovny veden jako OBZP (osoba bez zdanitelných příjmů) s povinností platby měsíčního zdravotního pojištění ve výši 1 242 Kč (13,5 % z 9 200 Kč).

3) Tříletý časový test

Jestliže doba mezi nabytím cenných papírů a jejich prodejem přesáhne tříletou lhůtu, tak se z dosaženého zisku z této obchodní transakce neplatí daň z příjmu fyzických osob, a to bez ohledu na výši takového zisku. Při prodeji cenných papírů po třech letech se tedy hrubý zisk (prodejní cena - nákupní cena) rovná čistému disponibilnímu zisku, neboť nevzniká povinnost platit daň z příjmu ani povinné pojistné. Časový test je vhodné do prodeje cenných papírů zakalkulovat. V případě placení daně z příjmu fyzických osob totiž klesá čistý zisk z prodeje. Na druhou stranu při obdržení mimořádné nabídky není v některých případech možné čekat.

 

vítěz testu finančních poradců
Udělejte správné rozhodnutí ještě dnes. Spravujte své finance s vítězem největšího testu finančních poradců. Sjednejte si bezplatnou a nezávaznou konzultaci Vašich možností kliknutím zde

 

4) Osvobození pro příjmy do 100 tisíc

Drobní investoři neplatí daň z příjmu fyzických osob z prodeje cenných papírů, i když nedodrží časový test, pokud je příjem z prodeje cenných papírů za kalendářní rok do 100 000 Kč. Pro daňové účely se přitom posuzuje příjem a nikoliv hrubý zisk. Když se cenné papíry prodají např. za 110 000 Kč, přičemž zisk z prodeje dosahuje 30 000 Kč, protože se cenné papíry koupily za 80 000 Kč, tak je potřeba tuto obchodní transakci zahrnout do daňového přiznání. I zaměstnanci v takovém případě musí podat daňové přiznání. Daňové záležitosti za zaměstnance mající i příjmy z prodeje cenných papírů nemůže vyřídit jejich zaměstnavatel formou ročního zúčtování daně.

5) Daňové výjimky

V některých případech není možné využít daňového osvobození pro příjmy z prodeje cenných papírů, např. při podílu na základním kapitálu nebo hlasovacích právech firmy 5 % a více v posledních dvou letech.

6) Příjem dle § 10 zákona o dani z příjmu

Případný zdanitelný příjem z prodeje cenných papírů je příjmem dle § 10 zákona o dani z příjmu fyzických osob. Při vyplňování daňového přiznání je tedy nutné vyplnit i přílohu č. 2 daňového přiznání. Základem daně je příjem z prodeje cenných papírů ponížený o prokazatelně vynaložené náklady (zejména pořizovací cena cenných papírů a související poplatky).

7) Ztráta nesnižuje celkový základ daně

Případná ztráta z prodeje cenných papírů nesnižuje celkový základ daně. Zaměstnanec nebo živnostník, který má ztrátu z prodeje cenných papírů, si nemůžu o tuto ztrátu snížit celkový základ daně. Zjednodušeně řečeno nelze kvůli ztrátě z prodeje cenných papírů platit na dani z příjmu méně než odpovídá dosažené mzdě nebo zisku z podnikání.

Žádost o bezplatný návrh
VÝHODNÝCH INVESTIC
Odeslat žádost o VÝHODNÉ INVESTICE
Máte dotaz ke spoření?
Zeptejte se nás!

Chci zodpovědět dotaz