Daňové povinnosti prodejce a kupujícího při prodeji nemovitosti

Výhodnou finanční příležitostí je pro někoho prodej nemovitosti pro jiného nákup nemovitosti. Vždy záleží na konkrétní situaci. S prodejem nebo nákupem nemovitosti jsou však spojeny i daňové povinnosti. Kdo platí daň z příjmu, daň z nabytí nemovitých věcí a daň z nemovitých věcí?
78454305.jpg
Dům
Hledáte výhodný úvěr na BYDLENÍ?


S námi jej získáte


jsme na trhu již od roku 1998 a zprostředkovali jsme úvěry na bydlení v objemu

34 799 179 685


Garantujte si bezplatně výhodný úrok
-
Ušetřete na hypotéce v průměru 700 kč měsíčně
-
-

 

 

 

Do rozhodování o ceně nemovitosti je vhodné zahrnout i daňovou otázku, neboť zaplacené daně mohou snížit výnos z této obchodní transakce. A to jak na straně prodávajícího, tak kupujícího.

Kdo platí daň z příjmu?

Když nejsou dodrženy zákonné podmínky pro daňové osvobození, tak příjem z prodeje nemovitosti podléhá dani z příjmu fyzických osob a jedná se o příjem dle § 10 zákona o dani z příjmu. Při splnění časového testu se však prodávající placení daně z příjmu fyzických osob vyhne. Příjem z prodeje nemovitosti je od daně z příjmu fyzických osob osvobozen, jestliže měl prodávající v prodávané nemovitosti bydliště nejméně dva roky před prodejem a dále v případě, že neměl prodávající v nemovitosti dva roky před prodejem, pokud jsou inkasované peníze použity na řešení vlastní bytové potřeby. V případě, že prodávající nesplňuje podmínku bydliště v prodávané nemovitosti, potom je prodej od daně z příjmu osvobozen, jestliže mezi nabytím a prodejem nemovitosti uplynula lhůta pěti let.


Praktický příklad

Pan Svoboda koupil byt v roce 2013 za 1 250 000 Kč a tento byt v roce 2016 prodal za 1 410 000 Kč. V bytě nebydlel, koupil ho z investičních důvodů. V daňovém přiznání za rok 2016 bude mít pan Svoboda mimo základ daně ze závislé činnosti dle § 6 zákona o dani z příjmu také základ daně z ostatních příjmů dle § 10 zákona o dani z příjmu ve výši 160 000 Kč (1 410 000 Kč - 1 250 000 Kč). Při prodeji nebyl totiž dodržen časový test.

Jak je to s platbou daně z nemovitých věcí?

Kupující, kteří v roce 2016 koupili nemovitost, musí do konce ledna 2017 podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí pro rok 2017 na místně příslušném finančním úřadu, v jehož území se daná nemovitost nachází. Daň z nemovitých věcí je následně nutno uhradit do konce května. Konkrétní výše daně z nemovitých věcí závisí na typu nemovitosti, velikosti nemovitosti a lokalitě nemovitosti, neboť daňové koeficienty se v jednotlivých městech liší. Prodávající oznámí příslušnému finančnímu úřadu, že již není vlastníkem nemovitosti, za kterou v minulých letech platil daň z nemovitých věcí. Daň platí vlastník nemovitosti k 1. lednu daného roku. Daň z nemovitých věcí se platí každoročně. Pokud nedojde ke změně (např. velikosti vlastněného pozemku), potom se daňové přiznání v následujících letech již nepodává.

 

Praktický příklad

Paní Suchá si koupila v roce 2016 byt. Na místně příslušném finančním úřadu podá v lednu 2017 daňové přiznání pro rok 2017. Pro rok 2016 platil daň z nemovitých věcí prodávající.

Daň z nabytí nemovitých věcí platí kupující

Od listopadu 2016 je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí vždy kupující. Jedná se o jednorázovou daň. Sazba daně z nabytí nemovitých věcí činí 4 % ze základu daně. Pro výpočet daně z nabytí nemovitých věcí je základem nabývací hodnota snížená o uznatelné výdaje. Nabývací hodnotou může být cena dle kupní smlouvy nebo srovnávací daňová hodnota (ze znaleckého posudku nebo stanovena finančním úřadem). Základem daně je přitom vyšší z těchto dvou částek.  Daňové přiznání je potřeba na místně příslušném finančním úřadu podat do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, kdy je proveden vklad práva do katastru nemovitosti.

Žádost o bezplatný návrh
NÍZKÉ ÚROKOVÉ SAZBY
Odeslat žádost o NÍZKÝ ÚROK

Hypoteční kalkulačka
Zjistěte kolik s námi můžete ušetřit na hypotéce v naší hypoteční kalkulačce