Daňové povinnosti za rok 2015 při prodeji CP

29.01.2016 | Petr Gola | Finanční plán
Jestliže není dodržen časový test při prodeji cenných papírů, potom je nutné příjem zdanit. I zaměstnanci mající příjmy z prodeje CP v takovém případě musí podat daňové přiznání a daňové záležitosti za ně nevyřídí zaměstnavatel formou ročního zúčtování daně.
img_172.jpg
Hodiny
ZÍSKEJTE peníze navíc


S námi to dokážete


jsme na trhu již od roku 1998 a máme již

481 293 klientůZískejte řešení pravidelně získávající významná ocenění
-

Náš návrh řešení je bezplatný a nezávazný
-
-

 

 

 

Příjem z prodeje cenných papírů je od daně z příjmu fyzických osob osvobozen, pokud doba mezi nabytím cenných papírů a jejich prodejem přesáhne tři roky. Při splnění časového testu není rozhodující, jak vysoká částka se z prodeje CP inkasuje a nemusí se platit daň z příjmu fyzických osob. Základem daně dle § 10 zákona o dani z příjmu je prodejní cena ponížená o pořizovací cenu (včetně různých poplatků). Sociální pojištění a zdravotní pojištění se při prodeji CP neplatí nikdy. Daňové osvobození není možné využít v některých taxativně vyjmenovaných situacích, např. při podílu na základním kapitálu nebo hlasovacích právech společnosti 5 % a více v posledních dvou letech.

Praktický příklad 1)

Pan Novák má za rok 2015 hrubý zisk (příjem - výdaj) se samostatné výdělečné činnosti ve výši 610 000 Kč. Dále má pan Novák hrubý zisk (prodejní cena - pořizovací cena CP) z prodeje cenných papírů ve výši 120 000 Kč. Protože pan Novák nedodržel časový test, tak v daňovém přiznání bude uvádět nejenom hrubý zisk ze samostatné výdělečné činnosti dle § 7 zákona o dani z příjmu, ale i dle § 10 zákona o dani z příjmu. Celkový daňový základ bude tedy 730 000 Kč (610 000 Kč + 120 000 Kč). V přehledu o příjmech a výdajích pro místně příslušnou OSSZ a svoji zdravotní pojišťovnu však bude vstupním údajem částka 610 000 Kč, neboť z prodeje CP se povinné pojistné neplatí.

  • Pokud by pan Novák uplatňoval pouze základní slevu na poplatníka, potom by daň z příjmu fyzických osob za rok 2015 byla 84 660 Kč (730 000 Kč x 15 %) - sleva na poplatníka ve výši 24 840 Kč).
  • Sociální pojištění by činilo 89 060 Kč (610 000 Kč x 50 % x 29,2 %) a zdravotní pojištění by bylo 41 175 Kč (610 000 Kč x 50 % x 13,5 %).

Příjmy do 100 000 Kč jsou od daně osvobozeny

Když je roční příjem z prodeje CP do 100 000 Kč, tak se neplatí z této transakce daň z příjmu fyzických osob, přestože není dodržen časový test. Posuzuje se však příjem, nikoliv hrubý zisk. Nedodržení časového testu nebo limitu pro příjem snižuje ziskovost obchodní transakce, neboť je potřeba zaplatit daň z příjmu fyzických osob, na tuto skutečnost je dobré pamatovat při rozhodování o prodeji CP.

Praktický příklad 2)

Zaměstnankyně paní Dvořáková měla po celý rok 2015 příjmy pouze od jednoho zaměstnavatele. Současně však měla příjem z prodeje CP v roce 2015 ve výši 140 000 Kč. Při prodeji CP nebyl dodržen časový test. Hrubý zisk z prodeje CP je 50 000 Kč, neboť pořizovací cena CP byla 90 000 Kč.  Protože je však příjem z prodeje CP vyšší než 100 000 Kč, tak je nutné hrubý zisk z prodeje CP zdanit. Paní Dvořáková si bude muset sama podat daňové přiznání a roční daňové záležitosti za ni nemůže vyřídit zaměstnavatel. K vyplnění daňového přiznání bude paní Dvořáková od svého zaměstnavatele potřebovat potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2015. Souhrnný daňový základ paní Dvořákové bude součtem základu daně ze závislé činnosti dle § 6 zákona (ze zaměstnání) a dle § 10 zákona o dani (ostatní příjmy). Paní Dvořáková bude muset vyplnit přílohu č. 2 daňového přiznání.

Ztráta z prodeje CP nesnižuje daňový základ

V některých případech je prodej CP ztrátový, prodejní cena je nižší než pořizovací. V takovém případě je potřeba počítat s tím, že ztráta z prodeje CP nesnižuje celkový daňový základ za daný rok.

Praktický příklad 3)

Paní Veselá má hrubý zisk ze samostatné výdělečné činnosti za rok 2015 ve výši 505 500 Kč. Dále prodá ze ztrátou CP ve výši 40 000 Kč. Daňový základ při výpočtu daně z příjmu fyzických osob paní Veselé bude 505 500 Kč, ztráta ve výši 40 000 Kč paní Veselé daňový základ nesníží. Z důvodu ztráty tak nezaplatí paní Veselá na dani z příjmu fyzických osob méně.

Žádost o bezplatný návrh
VÝHODNÉHO ŘEŠENÍ FINANCÍ
Odeslat žádost o návrh VÝHODNÉHO ŘEŠENÍ FINANCÍ
Máte dotaz k finančnímu plánu?
Zeptejte se nás!

Chci zodpovědět dotaz