Daňové úlevy u finančních produktů za rok 2016

07.02.2017 | Petr Gola | Finanční plán
Daňový základ v daňovém přiznání snižují nezdanitelné položky, takzvané daňové odpočty. Mezi tyto daňové odpočty patří při splnění zákonných podmínek i zaplacené úroky z hypotéky, vklady na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření a vklady na životní pojištění. Jak se sníží vypočtená daň z příjmu? Jak se liší postup zaměstnance a OSVČ?
kalkula_ka__po__t_n_.jpg
Hodiny
ZÍSKEJTE peníze navíc


S námi to dokážete


jsme na trhu již od roku 1998 a máme již

481 293 klientůZískejte řešení pravidelně získávající významná ocenění
-

Náš návrh řešení je bezplatný a nezávazný
-
-

 

 

 

Nárok na daňové odpočty je možné uplatnit v ročním zúčtování daně nebo v daňovém přiznání. Zaměstnanci, kteří nemají povinnost podávat daňové přiznání, mohou požádat svého zaměstnavatele do 15. února o provedení ročního zúčtování daně. O provedení ročního zúčtování daně tak mohou požádat zaměstnanci, kterým ani v jednom měsíci roku 2016 nebyla odvedena zálohová daň z příjmu od dvou zaměstnavatelů, přičemž měli během roku 2016 podepsáno u zaměstnavatele (nebo postupně více zaměstnavatelů za sebou) prohlášení k dani. Nezdanitelné položky uvedené v § 15 zákona o dani z příjmu snižují daňový základ, nikoliv přímo vypočtenou daň z příjmu.

Úroky z úvěru na bydlení

Daňový základ snižují zaplacené úroky z hypotečního úvěru nebo stavebního spoření, a to až do částky 300 000 Kč. Podmínkou však je skutečnost, že daným úvěrem je řešena vlastní bytová situace daňového poplatníka. Nárok na daňový odpočet je nutno doložit potvrzením od banky nebo stavební spořitelny. V prvním roce je nutno doložit také příslušnou smlouvu. Zaměstnanci odevzdávají příslušné doklady mzdové účetní, OSVČ je přikládají jako přílohu k daňovému přiznání. Lidé, kteří si pořídili další nemovitost, za účelem jejího pronájmu však daňový odpočet uplatnit nemohou, neboť není úvěrem řešena vlastní bytová situace.

 

Penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření

Za rok 2016 je možné od základu daně odečíst zaplacené příspěvky na smlouvu o penzijním připojištění nebo doplňkovém penzijním spoření až o částku 12 000 Kč. Základ daně však snižují zaplacené příspěvky během roku až nad částku 12 000 Kč. Do částky 12 000 Kč za rok je totiž penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření státem podporováno formou státního měsíčního příspěvku. Na maximální daňový odpočet 12 000 Kč tedy dosáhnou lidé, kteří během roku pravidelně spořili na svoji smlouvu 2 000 Kč a více nebo s využitím jednorázového vkladu na konci roku vložili na smlouvu za celý rok celkem nejméně 24 000 Kč. Možnost daňového odpočtu je přitom stejná u penzijního připojištění i doplňkového penzijního spoření. Pro čerpání daňového odpočtu je nutno doložit příslušné potvrzení od penzijní společnosti, při prvním uplatnění i smlouvu.  Zaměstnanci jej doručí mzdové účetní, ostatní je přiloží k daňovému přiznání.

 

Životní pojištění

Od základu daně za rok 2016 je možno odečíst zaplacené vklady na smlouvu o životním pojištění až do souhrnné částky 12 000 Kč. Aby bylo možné uplatnit odpočet životního pojištění, tak nesmí být z příslušné smlouvy o životním pojištění umožněn průběžný výběr, peníze je možné čerpat nejdříve v 60 letech a po 60 měsících od uzavření smlouvy. Nárok na daňový odpočet je nutno doložit potvrzením od pojišťovny a při prvním uplatnění i příslušnou smlouvou.

 

Kde se odpočty v přiznání uvádí?

Daňoví poplatníci, kteří měli během roku 2016 příjmy pouze ze závislé činnosti, kteří podávají daňové přiznání, mohou využít dvoustránkový daňový formulář. V praxi se jedná např. o zaměstnance, kteří pracovali během některého měsíce současně pro dva zaměstnavatele a z obou mezd jim byla odvedena zálohová daň z příjmu.

  • Ve dvoustránkovém daňovém formuláři se odpočet zaplacených úroků uvádí do řádku číslo 26, odpočet penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření do řádku číslo 27 a odpočet životního pojištění do řádku číslo 28.
  • Při vyplňování standardního čtyřstránkového daňového přiznání, což je např. případ všech OSVČ nebo lidí s příjmy z pronájmu, se odpočet úroků uvádí do řádku číslo 47, odpočet penzijního připojištění nebo doplňkového penzijního spoření do řádku číslo 48, odpočet životního pojištění do řádku číslo 49.

 

Praktický příklad

Nezdanitelné položky uvedené v § 15 zákona o dani z příjmu snižují daňový základ, nikoliv přímo vypočtenou daň z příjmu. Pan Novák má daňový základ zaplatil během roku 2016 na úrocích ze stavebního spoření 14 400 Kč, na smlouvu o doplňkovém penzijním spoření vložil za rok 16 000 Kč a na smlouvu o životním pojištění 8 400 Kč. U všech odpočtů je splněna zákonná podmínka.

  • Nezdanitelné položky tedy sníží panu Novákovi základ daně o 38 800 Kč (14 400 Kč + 16 000 Kč + 8 400 Kč). Tento souhrnný daňový odpočet přinese panu Novákovi daňovou úsporu ve výši 5 820 Kč (38 800 Kč x 15 %).
Žádost o bezplatný návrh
VÝHODNÉHO ŘEŠENÍ FINANCÍ
Odeslat žádost o návrh VÝHODNÉHO ŘEŠENÍ FINANCÍ
Máte dotaz k finančnímu plánu?
Zeptejte se nás!

Chci zodpovědět dotaz