Daňovému systému nerozumí 70 % Čechů

Daňovému systému nerozumí sedm z deseti občanů, z toho mu rozhodně nerozumí 29 % a 41 %  spíše nerozumí. Naopak jen asi pětina (21 %) populace daňový systém podle vlastního vyjádření chápe, z toho 2 % jej chápe rozhodně a 19 % spíše. Vyplynulo to z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění.

urady_05_bezmocnost.jpg

V otázce zjišťující, zda lidé považují za správnější přímé zdaňování příjmů či nepřímé zdaňování spotřeby, se ukazuje, že česká veřejnost převážně preferuje přímé zdanění příjmů, pro něž se vyslovily dvě pětiny (41 %) dotázaných, před nepřímými daněmi ze spotřeby, které za správnější považuje asi čtvrtina (26 %) respondentů. Celá třetina veřejnosti na tuto otázku ovšem nemá vytvořen názor.

Šetření dále ukázalo, že progresivní zdanění příjmů má podporu výrazné většiny české veřejnosti. Souhlas s ním vyjadřuje sedm z deseti (70 %) občanů. Opačný postoj zaujímá asi pětina (21 %) lidí, zbývající necelá desetina (9 %) nemá na věc utvořen názor.

S připravovanými změnami v sazbách DPH (zvýšení zvýhodněné sazby DPH z 10 % na 14 % a její pozdější sjednocení se sazbou základní na úrovni 17,5 %.) nesouhlasí téměř dvoutřetinová většina veřejnosti (65 %). Naopak podporu jim vyslovila jen necelá pětina (19 %), 16 % respondentů na věc nemá jednoznačný názor.