Deset výhod doplňkového penzijního spoření

02.12.2014 | Petr Gola | Spoření
Úloha vlastního zabezpečení na důchodu rok od roku poroste. Jedním z finančních produktů sloužícím ke zlepšení životní úrovně v důchodu je doplňkové penzijní spoření, produkt III. důchodového pilíře. Podívejme se na deset výhod, které tento státem podporovaný finanční produkt nabízí.
kalkula_ka.jpg
Prasátko
Hledáte výhodné SPOŘENÍ?


S námi jej získáte


jsme na trhu již od roku 1998 a naši klienti s námi spoří

13 767 445 521


Získejte v průměru o 2 % vyšší úrok
-
Náš návrh spoření je bezplatný a nezávazný
-
-

 

 

 

Z demografických a ekonomických důvodů bude v budoucnu klesat poměr mezi státním důchodem a průměrnou mzdou. Vlastní investice a spoření na důchod jsou nutností. Jaké výhody nabízí doplňkové penzijní spoření?

 

1) Státní příspěvek

Doplňkové penzijní spoření podporuje stát formou měsíčního příspěvku, který se pohybuje od 90 Kč do 230 Kč měsíčně v závislosti na vlastním měsíčním vkladu. Na roční státní příspěvek 2 760 Kč mají nárok občané měsíčně spořící 1 000 Kč a více. V přiložené tabulce máme uvedenu výši státního příspěvku v závislosti na měsíční vkladu na smlouvu.

 

Výše státního příspěvku dle měsíční úložky

Příspěvek občana

300 Kč

400 Kč

500 Kč

600 Kč

700 Kč

800 Kč

900 Kč

1 000 Kč a víc

Státní příspěvek

90 Kč

110 Kč

130 Kč

150 Kč

170 Kč

190 Kč

210 Kč

230 Kč

 

2) Daňový odpočet

Kdo si spoří na penzi prostřednictvím doplňkového penzijního spoření, ten může platit i méně na dani z příjmu fyzických osob. Zaplacené příspěvky na doplňkovém penzijním spoření nad 12 000 Kč za rok snižují totiž daňový základ. Ze zákona je daňový základ možné snížit až o 12 000 Kč a dosáhnout tak daňové úspory 1 800 Kč (12 000 Kč x 15 %). Maximální daňové úspory využijí občané měsíčně spořící 2 000 Kč a více. V přiložené tabulce máme uvedenu daňovou úsporu v závislosti na výši měsíčního vkladu na smlouvu o doplňkovém penzijním spoření.

 

Daňová úspora v závislosti na výši měsíčního vkladu

Měsíční

úložka

Daňová

úspora

Měsíční

úložka

Daňová

úspora

1 100 Kč

180 Kč

1 600 Kč

1 080 Kč

1 200 Kč

360 Kč

1 700 Kč

1 260 Kč

1 300 Kč

540 Kč

1 800 Kč

1 440 Kč

1 400 Kč

720 Kč

1 900 Kč

1 620 Kč

1 500 Kč

900 Kč

2 000 Kč a více

1 800 Kč

 

3) Oblíbený firemní benefit

Mnoho zaměstnatelů nabízí svým zaměstnancům různé firemní benefity. Pro zodpovědné občany je přitom výhodnější, když jim jejich zaměstnavatel přispívá pravidelně právě na doplňkové penzijní spoření než když mohou čerpat pro ně nevhodné sportovní nebo kulturní programy. Příspěvek na doplňkové penzijní spoření je dobrý pro všechny zaměstnance, ať už mají jakékoliv koníčky. Vlastní zajištění na penzi je naprostou nezbytností.

 

4) Příspěvek zaměstnavatele je osvobozen od povinného pojistného

Až do souhrnného ročního příspěvku zaměstnavatele 30 tisíc Kč za rok jsou příspěvky na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření nebo životní pojištění zaměstnanci osvobozené od povinného pojistného. Zaměstnavatel z příspěvku neplatí sociální ani zdravotní pojištění.  Když např. zaměstnavatel zvýší zaměstnanci hrubou mzdu o 2 000 Kč, tak mu stoupnou mzdové náklady o 2 680 Kč (2 000 Kč x 1,34). Z hrubé mzdy musí zaměstnavatel odvádět 25 % na sociálním pojištění 9 % na zdravotním pojištění.

 

vítěz testu finančních poradců
Zabezpečte se na stáří s vítězem testu finančních poradců. Udělejte správné rozhodnutí ještě dnes, sjednejte si bezplatnou a nezávaznou konzultaci Vašich možností kliknutím zde

 

 

5) Z příspěvku zaměstnavatele zaměstnanec neplatí daň z příjmu

Z hrubé mzdy musí zaměstnanci odvádět daň z příjmu fyzických osob. Příspěvek zaměstnavatele do ročního limitu 30 000 Kč je od daně z příjmu osvobozen. Z tohoto pohledu je vhodné nejdříve vyčerpat příspěvek zaměstnavatele do ročního limitu a teprve následně zvýšit hrubou mzdu. Vše samozřejmě v případě, že zaměstnanec nemá příliš nízký příjem. Např. při zvýšení hrubé mzdy o 2 000 Kč zaplatí zaměstnanec na dani z příjmu 405 Kč (2 000 Kč x 1,34, zaokrouhleno na sta nahoru) x 15 %), počítáme, že sleva na dani je již vyčerpána.

 

6)  Zaměstnanec neplatí z příspěvku zaměstnavatele povinné pojistné

Z příspěvku zaměstnavatele neplatí zaměstnanec ani sociální a zdravotní pojištění. Z hrubé mzdy ve výši např. 2 000 Kč zaplatí přitom zaměstnanec na sociálním pojištění 130 Kč (2 000 Kč x 6,5 %) a na zdravotním pojištění 90 Kč (2 000 Kč x 4,5 %). Celkem činí povinné pojistné 220 Kč. Z příspěvku zaměstnavatele ve výši 2 000 Kč na doplňkové penzijní spoření nezaplatí zaměstnanec na povinném pojistném nic.

 

7) Změna investiční strategie

Všechny penzijní společnosti nabízí u doplňkového penzijního spoření několik investičních strategií. Každý klient si přitom může zvolit investiční strategii odpovídající jeho povaze a sklonu k riziku. V průběhu spoření je možné přitom investiční strategii změnit.

 

8) Změna penzijní společnosti

Na trhu působí několik penzijních společností. Zhodnocení vkladů u jednotlivých penzijních společností u doplňkového penzijního spoření v jednotlivých investičních strategií se liší. Výkonnost penzijních společností v minulém období je k dohledání. Vyšší výkonnost konkurence může být důvodem ke změně penzijní společnosti. Doplňkové penzijní spoření je tedy možné při splnění zákonných podmínek "převést" k jiné společnosti.

 

9) Možnost využít předdůchodu

Vzhledem k prodlužujícímu se důchodovému věku bude v budoucnu stoupat počet občanů, kteří nebudou moci z různých důvodů pracovat až do dosažení řádného důchodového věku. Kdo bude mít dostatečné úspory na doplňkovém penzijním spoření, ten bude moci odejít do předdůchodu (až o 5 let dříve) a vyhnout se tak krácení jako je tomu v případě odchodu do předčasného důchodu.

 

10) Bonusy penzijních společností

Jednotlivé penzijní společnosti nabízí k doplňkovému penzijnímu spoření různé bonusy. Při jejich zohlednění může být výnosnost z doplňkového penzijního spoření ještě vyšší.

Žádost o bezplatný návrh
VYSOKÉ ÚROKOVÉ SAZBY
Odeslat žádost o VYSOKÝ ÚROK
Máte dotaz ke spoření?
Zeptejte se nás!

Chci zodpovědět dotaz