Děti z Votic žádají starostu o bezpečnou cestu do školy

18.11.2015 | redakce | Tiskové zprávy
Děti z Votic zmapovaly nebezpečná místa v okolí své školy a své poznatky předaly odborníkovi, který na jejich základě vypracoval odbornou studii s konkrétními návrhy, jak s identifikovanými riziky naložit. Tuto dopravní studii dnes děti předaly starostovi obce s žádostí o realizaci navržených opatření.
axa.jpg

Po měsících příprav mohli žáci ZŠ Votice konečně přistoupit k naplnění svého cíle: starostovi obce panu Jiřimu Slavíkovi dnes předali odbornou dopravní studii, kterou na základě jejich požadavků vypracoval dopravní projektant Ing. Jiří Drbohlav. Dopravní studie obsahuje konkrétní návrhy, jak zlepšit bezpečnost dopravy v okolí školy.

„Děti své cesty do a ze školy velmi důvěrně znají. Právě proto mají v projektu nezastupitelnou roli a perfektně zvládají úlohu dopravního auditora. Upozorňují často i na taková riziková místa, která by profesionálům jinak unikla,“ uvádí koordinátor programu Radek Patrný z Nadace Partnerství. Koordinátorka školního projektu Drahomíra poslušná popisuje situaci: „Nejhorší dopravní problém je situace v ulicích Blanická a Kaplířova a a tak se zde plánuje např. svislé dopravní značení, přechod pro chodce, příčné prahy a ostatní dopravní značení. Další nebezpečná situace je u autobusové nádraží a proto navrhované řešení obsahuje koridor pro pěší, chodník, přechod pro chodce a svodidlo.“

 

vítěz testu finančních poradců
Udělejte správné rozhodnutí ještě dnes. Spravujte své finance s vítězem největšího testu finančních poradců. Sjednejte si bezplatnou a nezávaznou konzultaci Vašich možností kliknutím zde

 

Cílem grantového programu Na zelenou vyhlašovaný Nadací Partnerství je však nejen zlepšit dopravní situaci v okolí jednotlivých škol, ale hlavně motivovat děti k zájmu o veřejné záležitosti. Jak říká projektový manažer Nadace Partnerství Radek Patrný, v programu Na zelenou je důraz na celkovou motivaci velmi důležitý: „Žáci se účastní všech aktivit nutných ke zvýšení bezpečnosti v okolí školy – sbírají data pro studii, besedují s odborníky a policisty, mapu nebezpečných míst osobně předávají vedení obce. Chceme totiž, aby pochopili, že spoustu věcí mohou samy ovlivnit,“ vysvětluje Radek Patrný. Koordinátorka školního projektu Drahomíra Poslušná k tomu dodává: „Žáci a rodiče se mohli na zlepšení dopravní situace v okolí školy podílet a byli zvědaví, co se změní v ulicích Kaplířova a Blanická,“

Hlavním partnerem Na zelenou je opět společnost AXA. „Na grantovém programu spolupracujeme s Nadací Partnerství již od prvního ročníku. Těší nás, že o program je mezi školami stále větší zájem a že se s naším přispěním podařilo zvýšit bezpečnost cesty do školy řadě dětí napříč Českou republikou,“ uvádí Karel Žyla, manažer PR a interní komunikace finanční skupiny AXA.

Více informací o projektu Na zelenou: www.nazelenou.cz