Dluhopisové podílové fondy se zaměřením na rozvíjející se země letos vykáží převážně záporné výkonnosti

Dluhopisové podílové fondy nepřinesou ani v roce 2015 svým investorům vyšší výnosy. Průměrná výkonnost těchto fondů činila k 20. 12. 2015 „utrápených“ -0,20 %, přičemž kladnou výkonnost vykázalo cca 45 % těchto fondů. Pokud jde o dluhopisové podílové fondy se zaměřením na rozvíjející se země, ty ve sledovaném období vykázaly průměrnou výkonnost -4,40 %. V černých číslech se přitom pohybovaly pouze 2 fondy.
02H24435.jpg
Graf
Hledáte výhodné INVESTICE?


S námi je získáte


jsme na trhu již od roku 1998 a naši klienti s námi investují

13 767 445 521Investujte do exkluzivních produktů
-

Náš návrh investic je bezplatný a nezávazný
-
-

 

 

 

Jsou jimi Parvest Bond Europe Emerging s výkonností 5,02 % a KBC Bonds Emerging Marketigs s výkonností 0,65 %. Nejvyšší pokles hodnoty podílového listu pak zaznamenaly fondy Parvest Bond World Emerging Local (-18,36 %), HSBC GIF Global Emerging Markets Local Debt (-13,18 %) a GE Money Emerging Bond Fund (-6,01 %)

V rámci této skupiny podílových fondů (dluhopisových podílových fondů se zaměřením na dluhopisy z rozvíjejících se trhů) se nejlépe dařilo fondům investujícím na trzích v rámci rozvíjející se Evropy, „propadákem“ byly naopak dluhopisové fondy investující do dluhopisů rozvíjejících se zemí emitovaných v lokálních měnách.

 

5 nejvýkonnějších dluhopisových fondů se zaměřením na rozvíjející se trhy

Název fondu

Investiční společnost

ISIN

Výkonnost

Parvest Bond Europe Emerging (EUR)

BN Paribas AM

LU0823382766

5,03%

KBC Bonds Emerging Markets

KBC AM

LU0082283374

0,66%

KBC Bonds Emerging Europe

KBC AM

LU0145227863

-1,01%

HSBC GIF Global Emerging Markets Bond

HSBC AM

LU0164943648

-1,24%

ESPA BOND EMERGING-MARKETS VT.

ERSTE-SPARINVEST

AT0000673306

-1,35%

Pozn. výkonnosti za období 1. 1. 2015 – 20. 12. 2015, zdroj: Penizenavic.cz

Rozvíjející se Evropa – z pohledu portfolio manažerů převážně Polsko, Maďarsko a Turecko

 

Pokud jste si mysleli, že hranice rozvíjející se Evropy začíná z pohledu portfolio manažerů na německo-českém pohraničí, musíme Vás vyvézt z omylu. Státní dluhopisy České republiky najdete v portfoliích fondů zaměřených na dluhopisové trhy rozvíjející se Evropy pouze ve velmi omezené míře. Dominují naopak státní dluhopisy Polska, Ruska, Turecka a Maďarska.

 

vítěz testu finančních poradců
Udělejte správné rozhodnutí ještě dnes. Spravujte své finance s vítězem největšího testu finančních poradců. Sjednejte si bezplatnou a nezávaznou konzultaci Vašich možností kliknutím zde

 

Důvod zvýšeného výskytu těchto zemí v portfoliích dluhopisových fondů zaměřených na rozvíjející se Evropu je prostý – relativně vysoké výnosy. Zatímco český státní dluhopis se splatností 10 let nese aktuálně výnos 0,54 % p. a., ten polský nese výnos 2,95 %, maďarský státní dluhopis se stejnou splatností Vám nabízí dokonce výnos 3,43 % p. a., turecký pak 10,52 %! Není se tedy čemu divit, že státní dluhopisy České republiky nejsou pro portfolio manažery příliš lákavým zbožím.

 

Struktura portfolia 5 nejvýkonnějších dluhopisových podílových fondů se zaměřením na rozvíjející se trhy

Fond

Struktura portfolia

Parvest Bond Europe Emerging (EUR)

Polsko

Maďarsko

Rusko

Rumunsko

Chorvatsko

Ostatní

22,10%

20,33%

16,76%

12,49%

7,79%

20,53%

KBC Bonds Emerging Markets

Turecko

Rusko

Chorvatsko

Indonésie

Brazílie

Mexiko

16%

13%

10%

10%

9%

8%

KBC Bonds Emerging Europe

Polsko

Turecko

Maďarsko

Slovensko

Česká republika

Ostatní

41%

21%

18%

7%

3%

10%

HSBC GIF Global Emerging Markets Bond

Neuvádí

ESPA BOND EMERGING-MARKETS VT.

Latinská Amerika

Východní Evropa

Asie & Emerging Markets

Blízký východ

Ostatní

 

37,74%

31,66%

21,89%

8,41%

0,30%

 

 

Samozřejmě, s tureckými a maďarskými státními dluhopisy jsou spojena jiná (vyšší) rizika, než s těmi českými. Nicméně, dluhopisové podílové fondy se zaměřením na rozvíjející se Evropu a rozvíjející se trhy všeobecně, jsou určeny právě investorům, kteří hledají vyšší výnosy i za cenu vyšších rizik.  Doporučený investiční horizont těchto fondů činí zpravidla 5 a více let a portfolio manažeři i podílníci by během držení podílových listů těchto fondů měli počítat s výraznými výkyvy hodnot.  Rok 2015 bude přitom rokem, ve kterém se těmto fondů příliš nedařilo z důvodu uvolněné monetární politiky vyspělých ekonomik, dluhopisům emitovaným v lokálních měnách pak neprospívá devalvace ze strany centrálních bank (např. Čína, Argentina, Kazachstán, Vietnam).

Žádost o bezplatný návrh
VÝHODNÝCH INVESTIC
Odeslat žádost o VÝHODNÉ INVESTICE
Máte dotaz ke spoření?
Zeptejte se nás!

Chci zodpovědět dotaz