Dohoda mezi EU a Vietnamem pomůže jihovýchodní Asii

24.09.2015 | Mark Mobius | Investování
Po více než dvou letech vyjednávání dospěli EU a Vietnam k dohodě o volném obchodu, jež ruší téměř všechna cla spojená s jejich vzájemným obchodem. Jedná se o milník významný nejen pro Vietnam, ale i pro ostatní země v regionu Jihovýchodní Asie, která je centrem naší pozornosti již mnoho let.
jihov_chodn__Asie.jpg
Graf
Hledáte výhodné INVESTICE?


S námi je získáte


jsme na trhu již od roku 1998 a naši klienti s námi investují

13 767 445 521Investujte do exkluzivních produktů
-

Náš návrh investic je bezplatný a nezávazný
-
-

 

 

 

Objem exportu z Vietnamu se v tomto roce velmi snížil, což podle některých mohlo v srpnu přispět k oslabení jeho měny, dongu, již potřetí za méně než rok. Na pozadí těchto událostí nabývá dohoda s EU na významu.

Důsledkem nejspíše bude výraznému zvýšení exportu z Vietnamu díky lepšímu přístupu na unijní trh, jehož členské země dohromady představují jednu z největších ekonomik světa. Hlavními vývozními artikly z Vietnamu do EU budou telefony a součástky, elektronika, obuv, textil, oblečení, káva, rýže, mořské plody a nábytek, zatímco EU bude do Vietnamu primárně vyvážet technologicky vyspělé výrobky, včetně elektrických strojů, zařízení, letadel, vozidel a farmaceutických výrobků.

Myslím si, že část tohoto úsilí pramení ze snahy Vietnamu oprostit se od závislosti na Číně, která je jeho největším obchodním partnerem. V poslední době jsou jejich vztahy napjaté kvůli sporům ohledně práv na těžbu ve vodách, jež obě země považují výlučně za své. Srpnové oslabení čínského juanu navíc bude mít za následek horší konkurenceschopnost vietnamského exportu a tím i jeho obchodní bilance. Další oslabení vietnamského dongu bylo proto nezbytným krokem, aby nebyl vůči některým měnám v regionu příliš silný.

 

vítěz testu finančních poradců
Udělejte správné rozhodnutí ještě dnes. Spravujte své finance s vítězem největšího testu finančních poradců. Sjednejte si bezplatnou a nezávaznou konzultaci Vašich možností kliknutím zde

 

Obchodní dohoda zahrnuje i další důležité aspekty, jež by se mohly mezinárodním investorům zamlouvat. Kromě zrušení cel upustí Vietnam také od většiny vývozních daní. Země se již nezaměřuje pouze na klasické tahouny vývozu, jakými jsou například komodity, ale otevírá i nové příležitosti pro vstup na trh v oblasti služeb a investic.

Pokrok v politické oblasti, anebo jeho absence, může být pro uvolnění ekonomického potenciálu Asie klíčový. Přestože Vietnam zůstává nadále komunistickou zemí, zdá se, že jeho představitelé alespoň v některých ohledech postupují kapitalisticky. Nedávné zrušení limitů na maximální podíl zahraničního kapitálu v zapsaných firmách ve většině oblastí působí povzbudivě (dříve byl limitován 49%). Vláda se také snaží vybudovat silné technologické odvětví, kterému pomáhá prostřednictvím různých finančních pobídek a daňových prázdnin.

Mezi investory je Vietnam oblíbený. Ačkoliv je jeho trh relativně malý, mnohé může překvapit, že se v roce 2014 umístil po Číně jako druhá nejoblíbenější investiční destinace v Jihopacifickém regionu. Tím, že s ní hraničí, zaujímá v regionu důležitou strategickou pozici a investorům nabízí i mnohá další pozitiva. Patří sem hlavně levná pracovní síla, silný růstový potenciál a mladá populace. Čínské firmy již ve Vietnamu investují, zejména protože mohou využívat výrazně nižších mezd, než jaké jsou v jižní Číně.

Z hlediska akciových investorů ve Vietnamu patří mezi jeho největší překážky likvidita a omezený počet investičních příležitostí. Věříme ale, že se to brzy změní. Ekonomika Vietnamu rychle roste a povedlo se nám zde najít dobré společnosti, mezi nimiž jsou i státní. Navíc jsme našli i takové, které mají dobré valuace ve Vietnamu. V současné době se státní podniky podílejí na HDP země z asi 40%, ale vládní představitelé se zavázali směřovat cestou moderní a otevřené ekonomiky a věříme proto, že se v budoucnu dočkáme dalších privatizací.

Změny a výzvy

Střední třída ve Vietnamu se rozrůstá, lidé mění kola za motorky, skútry a auta. Aby se zlepšila dopravní situace na rušných městských ulicích v Ho Či Minově Městě, začal Vietnam za podpory Japonska, Francie a Číny budovat své vůbec první metro. Také spotřebitelé si rychle osvojují nové technologie, jež jim může EU nabídnout - Vietnam zaujímá ve světě desáté místo v počtu mobilních sim karet na obyvatele, čímž je před Německem, Thajskem, Spojeným královstvím a dalšími vyspělými zeměmi.

Přestože je dosažený pokrok ve Vietnamu nesporný, jeho transformace neprobíhá tak rychle, jak by se nám líbilo. V roce 2012 představil Vietnam rozsáhlý, tří pilířový ekonomický reformní program, jež slibuje restrukturalizovat veřejné investice, státní společnosti a bankovní sektor. Jeho realizace ale v mnoha směrech zaostává. Aby toho nebylo málo, potýká se bankovní sektor s nedostatkem financí a nesplácené úvěry trápí mnohé banky a podniky.

Přínos pro jihovýchodní Asii

Z mého pohledu bude nová dohoda mezi EU a Vietnamem důležitá i pro skupinu ASEAN. Dá se totiž očekávat, že i ostatní země se budou chtít zapojit do liberalizace obchodu, což by pomohlo regionu jako celku. Singapur již dohodu o volném obchodu s EU má a ostatním zemím ASEANu, včetně Thajska, Barmy, Kambodži, Laosu, Bruneje a Filipín, by určitě také pomohla. Ze strany Vietnamců to byl tedy velmi dobrý tah.

Vietnamu je vlastních mnoho z klíčových charakteristik, jež činí Jihovýchodní Asii pro investory tak lákavou. Kromě přírodních surovin se v regionu nacházejí enklávy s vyspělými technologiemi jako je Singapur, části Malajsie a Thajska, a také některé z předních bankovních a telekomunikačních podniků světa. Příjem na hlavu zůstává napříč většinou regionu nízký, obzvláště pak v zemích jako jsou Laos, Kambodža a Barma, jež se v tržní ekonomiky začaly transformovat teprve nedávno a jsou dobrou příležitostí pro nízkonákladové výrobní podniky.

Mnohé ze zemí Jihovýchodní Asie mají navíc velmi příznivý demografický profil, vyznačují se velkým počtem pracujícího obyvatelstva a probíhající restrukturalizací ekonomiky, která má v mnohých zemích potenciál pozvednout produktivitu a ziskovost soukromého sektoru. Protože se Jihovýchodní Asie rozprostírá mezi Čínou a Indií, kde vede jedna z nejvytíženějších obchodních tras na světě, může v případě úspěšné realizace některých z iniciativ volného obchodu velmi získat.  Vznik plánovaného Hospodářského společenství zemí ASEAN by mohlo vytvořit společný trh v rozsahu asi 600 milionů obyvatel a spojit rozmanité zdroje nacházející se v regionu pro celkové dobro všech.

Z našeho průzkumu vyplývá, že se v Jihovýchodní Asii nachází mnoho solidních podniků, jejichž valuace jsou často nižší, než jaké by odpovídaly hodnocení jejich dlouhodobých vyhlídek. Těšíme se, že se nám v regionu podaří najít těchto podniků více, ve Vietnamu nevyjímaje.

 

© Copyright 2015 Franklin Templeton Investments. All rights reserved. Článek byl převzat a přeložen s laskavým svolením společnosti Franklin Templeton Investments z blogu Marka Mobiuse http://mobius.blog.franklintempleton.com/2015/09/02/vietnam-eu-agreement-a-good-deal-for-southeast-asia/

Žádost o bezplatný návrh
VÝHODNÝCH INVESTIC
Odeslat žádost o VÝHODNÉ INVESTICE
Máte dotaz ke spoření?
Zeptejte se nás!

Chci zodpovědět dotaz