Dopad skandálu Volkswagenu na německou ekonomiku

09.10.2015 | AXA | Investování

Nedávný skandál Volkswagenu (VW) se na světových finančních trzích projevil okamžitě, ale než jej naplno pocítí německá ekonomika, ještě nějakou dobu potrvá. Snahy o zhodnocení jeho dopadu naráží na dva problémy.

img_244.jpg
Graf
Hledáte výhodné INVESTICE?


S námi je získáte


jsme na trhu již od roku 1998 a naši klienti s námi investují

13 767 445 521Investujte do exkluzivních produktů
-

Náš návrh investic je bezplatný a nezávazný
-
-

 

 

 

Prvním je rozsah samotného otřesu: je jasné, že VW ponese finanční náklady i náklady v podobě ztráty reputace, které její vyhlídky ovlivní na dlouhou dobu dopředu. Jedná se ale pouze o otřes VW? Anebo to vyvolá otřes dieselové technologie jako takové? Opustí zákazníci ve světě celý německý automobilový průmysl? Anebo hůře, je snad značka „vyrobeno v Německu“ v ohrožení? Jen čas ukáže, k jakým změnám tento skandál povede. Druhým problémem je vyhodnotit, do jaké míry se tento dopad přenese z automobilového průmyslu do širší ekonomiky. Automobilový průmysl je centrem celého průmyslového odvětví, a většinu dalších průmyslů využívá jako dodavatele, čímž se efekty otřesu velmi zesilují.

 

vítěz testu finančních poradců
Udělejte správné rozhodnutí ještě dnes. Spravujte své finance s vítězem největšího testu finančních poradců. Sjednejte si bezplatnou a nezávaznou konzultaci Vašich možností kliknutím zde

 

Abychom se s těmito problémy vypořádali, začali jsme s tabulkami vstupů a výstupů, jež zachycují vztahy mezi odvětvími. Překvapivě jsme zjistili, že multiplikátor německého automobilového průmyslu je 1,6, což znamená, že jakýkoliv šok v odvětví se zesiluje o 60%. Tento přístup potvrzuje, jak zavádějící může být vycházet jen z předpokladu, že automobilový průmysl představuje méně než 3% ekonomiky. V naší analýze dále zvažujeme tři teoretické scénáře: V prvním otřes VW vyvolá prudký pokles prodejů VW v Německu a v zahraničí (10%, respektive 20%), ale velký podíl ztráty se přenese na ostatní německé výrobce automobilů. Takový scénář je pro německou ekonomiku poměrně příznivý, protože povede ke ztrátě asi jen 0,1% HDP. Druhý scénář simuluje otřes německého automobilového průmyslu, kdy se pokles poptávky aut VW rozšíří mezi všechny německé výrobce automobilů a poskytne výhodu zahraničním konkurentům. To by vedlo ke ztrátě asi 0,4% HDP. Poslední, třetí scénář, zvažuje otřes značky „vyrobeno v Německu“, což by postihlo nejen automobily, ale i vývoz strojů vyrobených v Německu. V takovém případě by byl otřes ekonomiky mnohem větší a znamenal by ztrátu asi 1,1% HDP.

Scénář otřesu dieselu, ve kterém spotřebitelé od této technologie odcházejí a nutí tak výrobce automobilů k rychlým změnám, je podle nás pravděpodobný. Urychlit by jej mělo i plánované zpřísnění regulace v letech 2018-2020. Vzhledem k tomu, že více než 50% prodaných automobilů v EU je dieselových (zdroj: ACEA), bude mít tento otřes dopad na celý evropský automobilový průmysl, a to buď dočasný, nebo trvalý. Zdržíme se ale vyčíslování škod a dopadů, protože není jisté, jak rychle a jak dobře se mohou evropští výrobci aut tomuto přizpůsobit a zachovat si tržní podíly prostřednictvím využití alternativních technologií jako jsou hybridní či elektrická.

Koncentrace na automobilový průmysl není pochopitelně jen německým rysem. Okolo 25% potřebných vstupů do odvětví Německo dováží. Sousedící země proto tento otřes nejspíše pocítí také. Největšími dodavateli jsou Francie a Česká republika, těsně následovány Rakouskem a Španělskem. Němečtí výrobci aut ale mají významné dodavatele i v Itálii, Spojeném království, Maďarsku a Polsku.

Doporučujeme být ostražití, protože dopady otřesu jsou nejisté nejen ve smyslu jejich velikosti, ale i v jejich načasování. To, co se na finančních trzích projevilo během několika dní, může v případě reálné ekonomiky trvat několik let. Naše výpočty také pravděpodobně nezachycují všechny aspekty dopadu skandálu VW, a to ze dvou důvodů. Jedním je že, nepočítají s mezinárodním efektem přelévání zmíněným výše, a druhým, že nezachycují druhotné efekty těchto dopadů, jako jsou ztráta pracovních míst a výpadky příjmů.

Žádost o bezplatný návrh
VÝHODNÝCH INVESTIC
Odeslat žádost o VÝHODNÉ INVESTICE
Máte dotaz ke spoření?
Zeptejte se nás!

Chci zodpovědět dotaz