Doplňkové penzijní spoření bude atraktivnější

27.11.2015 | Petr Gola | Spoření
Poměr státního důchodu k průměrné mzdě bude v budoucnu klesat, úloha vlastního zajištění na penzi bude rok od roku stoupat. Státem podporovaným finančním produktem je doplňkové penzijní spoření, které bude díky legislativním změnám ještě atraktivnější.
kalkula_ka__po__t_n_.jpg
Prasátko
Hledáte výhodné SPOŘENÍ?


S námi jej získáte


jsme na trhu již od roku 1998 a naši klienti s námi spoří

13 767 445 521


Získejte v průměru o 2 % vyšší úrok
-
Náš návrh spoření je bezplatný a nezávazný
-
-

 

 

 

Mezi státem podporované finanční produkty III. důchodového pilíře patří penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření. V současné době je možné uzavřít jen doplňkové penzijní spoření. Státní příspěvek a možnost daňového odpočtu je u obou produktů stejný. Doplňkové penzijní spoření však přináší dvě výhody navíc:

  • možnost čerpat předdůchod

Díky předdůchodu je možné přestat pracovat před dosažením důchodového věku a přitom se vyhnout finančně nevýhodnému předčasnému důchodu. Nejdříve lze do předdůchodu odejít  5 let před dosažením řádného důchodového věku, u žen se posuzuje důchodový věk muže stejného ročníku narození. Pro čerpání předdůchodu je nutné mít dostatečné úspory na smlouvě.

  • volbu a případnou změnu investiční strategie

U doplňkového penzijního spoření je možné si vybrat investiční strategii nejlépe odpovídající vlastnímu sklonu k riziku a investičnímu profilu. Investiční strategii je možné v průběhu let změnit.

Státní příspěvek a daňový odpočet v roce 2015

Na smlouvu o penzijním připojištění nebo doplňkovém penzijním spoření je možné dostat za rok státní příspěvek až 2 760 Kč a snížit si daňovou povinnost za rok až o 1 800 Kč, v součtu může státní podpora činit až 4 560 Kč.

 

 

Podpora III. důchodového pilíře

Od příštího roku se zvyšuje daňově osvobozený příspěvek zaměstnavatele na smlouvu zaměstnance o penzijním připojištění, doplňkovém penzijním spoření nebo životním připojištění. Do roční částky 50 000 Kč (v roce 2015 je limitem 30 000 Kč) budou příspěvky zaměstnavatele osvobozeny do platby daně z příjmu fyzických osob, sociálního pojištění i zdravotního pojištění. Povinné pojistné z příspěvku zaměstnavatele do limitu nebude platit zaměstnavatel ani zaměstnanec. Základ daně bude možné za rok 2016 si snížit již o 24 000 Kč místo aktuálního limitu 12 000 Kč. Občané spořící si na svoji smlouvu vyšší měsíční úložky si tak budou moci více snížit daň z příjmu fyzických osob než je tomu nyní.

K penězům se klienti dostanou dříve

Klienti mající uzavřeno penzijní připojištění mohou snadno převést svoji smlouvu na doplňkové penzijní spoření. Opačný postup není možný. Doplňkové penzijní spoření bude díky schvalované legislativě ještě atraktivnější, nárok na výplatu naspořených peněz z doplňkového penzijního spoření bude možný již od 60 let jako je tomu v případě penzijního připojištění. V současné době bylo možné, mimo čerpání předdůchodu, se k penězům dostat nejdříve při dosažení řádného důchodového věku. Důchodový věk dnešních čtyřicátníků je přitom 65 let a více. Důchodový věk v Česku totiž závisí na ročníku narození a u žen i na počtu vychovaných dětí, důchodový věk se postupně zvyšuje.

Spořit bude možné i dětem

Finanční zajištění na penzi je dlouhodobou záležitostí, proto legislativa počítá s umožněním spoření na smlouvu o doplňkovém penzijním spoření i dětem. Rodiče tedy budou moci uzavřít smlouvu o doplňkovém penzijním spoření za své dítě a na smlouvu mu spořit a usnadnit mu start do života a pomoci mu se zajištěním na důchod. Smlouvu budou moci přitom rodiče během let měnit. Při dosažení 18 let věku by bylo možné ze smlouvy vybrat přibližně třetinu naspořené částky.

Žádost o bezplatný návrh
VYSOKÉ ÚROKOVÉ SAZBY
Odeslat žádost o VYSOKÝ ÚROK
Máte dotaz ke spoření?
Zeptejte se nás!

Chci zodpovědět dotaz