Doplňkové penzijní spoření v roce 2016 v sedmi bodech

23.02.2016 | Petr Gola | Spoření
Z důvodu zrušení II. důchodového pilíře došlo k pozitivním změnám u doplňkového penzijního spoření. V roce 2016 je již možné uzavřít smlouvu o doplňkovém penzijním spoření dětem a k penězům ze smlouvy je možné se dostat v 60 letech. Od roku 2017 se zvyšují daňové výhody.
rodina_11_nespokojeny_duchodce.jpg
Prasátko
Hledáte výhodné SPOŘENÍ?


S námi jej získáte


jsme na trhu již od roku 1998 a naši klienti s námi spoří

13 767 445 521


Získejte v průměru o 2 % vyšší úrok
-
Náš návrh spoření je bezplatný a nezávazný
-
-

 

 

 

Doplňkové penzijní spoření je státem podporovaný finanční produkt ke zvýšení životní úrovně v důchodu. Doplňkové penzijní spoření patří spolu s penzijním připojištění mezi produkty III. důchodového pilíře. Aktuálně je možné uzavřít již pouze smlouvu o doplňkovém penzijním spoření. Co je dobré o doplňkovém penzijním spoření vědět?

1) Smlouvu je možné uzavřít dítěti

Ještě v loňském roce mohla být účastníkem smlouvy o doplňkovém penzijním spoření pouze osoba starší 18 let. V současné době tomu tak není. Smlouvu mohou rodiče uzavřít i dítěti. Z druhého paragrafu zákona o doplňkovém penzijním spoření totiž byla odstraněna věková podmínka. Vlastní finanční zajištění na penzi bude rok od roku nabývat na významu, proto je dobré začít s pravidelným spořením i při nižších částkách co nejdříve. Z tohoto úhlu pohledu má uzavření smlouvy o doplňkovém penzijním spoření smysl.

2) Rodiče mohou smlouvu změnit

Během doby trvání smlouvy o doplňkovém penzijním spoření je možné měnit investiční strategii. K uzavření nebo změně smlouvy pro nezletilé dítě přitom nepotřebují rodiče souhlas soudu, neboť toto právní jednání se považuje za běžnou záležitost při správě jmění dítěte.

3) Státní příspěvek až 230 Kč na smlouvu

Stát podporuje doplňkové penzijní spoření formou státního měsíčního příspěvku. Aby vznikl nárok na státní měsíční příspěvek na smlouvu, tak musí měsíční vklad činit nejméně 300 Kč, v takovém případě činí měsíční státní příspěvek 90 Kč. V případě, že činí měsíční příspěvek 300 Kč až 999 Kč měsíčně, potom činí výše měsíčního státního příspěvku 90 Kč plus 20 % z měsíční úložky nad 300 Kč.

  • Např. při měsíční úložce 750 Kč na smlouvu činí státní příspěvek 180 Kč (90 Kč + (750 Kč - 300 Kč) x 20 %).

Na maximální státní měsíční příspěvek ve výši 230 Kč dosáhnou klienti spořící na svoji smlouvu 1 000 Kč měsíčně a více.

4) Daňové osvobození do částky 30 000 Kč pro příspěvek zaměstnavatele

Z ročního příspěvku zaměstnavatele na smlouvu o doplňkovém penzijním spoření do částky 30 000 Kč za rok neodvádí zaměstnanec daň z příjmu fyzických osob, sociální pojištění ani zdravotní pojištění. Stejně tak z této částky neodvádí povinné pojištění ani zaměstnavatel. Na maximální daňovou výhodu dosáhnou zaměstnanci, kterým přispívá jejich zaměstnavatel na smlouvu měsíčně 2 500 Kč. Od roku 2017 navíc dojde ke zvýšení daňového osvobození na 50 000 Kč a za rok 2017 dosáhnou na maximální daňové úlevy zaměstnanci, kterým zaměstnavatel bude přispívat na smlouvu 4 166 Kč měsíčně.

5) Daňový odpočet až 12 000 Kč

Za rok 2016 bude možné si snížit daňový základ až o 12 000 Kč, což přinese daňovou úsporu 1 800 Kč (12 000 Kč x 15 %). Daňový základ snižují roční příspěvky nad částku 12 000 Kč. Aby bylo možné si snížit za rok 2016 základ daně, tak se musí spořit na smlouvu více než 1 000 Kč měsíčně. Na maximální daňový odpočet dosáhnou klienti spořící na svoji smlouvu 2 000 Kč a více. Za rok 2017 bude možné si snížit základ daně o 24 000 Kč. Klienti spořící na smlouvu víc než 2 000 Kč měsíčně budou platit méně na dani z příjmu než je tomu nyní.

6) Možnost čerpat předdůchod

Lidé mající dostatečné vlastní úspory na smlouvě o doplňkovém penzijním spoření mohou přestat dříve pracovat a nemít krácený státní důchod. Až do dosažení řádného důchodového věku totiž čerpají měsíční předdůchod z naspořených peněz v doplňkovém penzijním spoření. Předdůchod je možné čerpat pouze doplňkového penzijního spoření, z penzijního připojištění nikoliv. Kdo má uzavřenu smlouvu o penzijním připojištění a chce využít výhod předdůchodu, ten musí smlouvu o penzijním připojištění převést na smlouvu o doplňkovém penzijním spoření, jedná se o jednoduchou administrativní záležitost.

7) Peníze ze smlouvy je možné čerpat v 60 letech

Pro možnost čerpání starobní penze na určenou dobu, úhrady jednorázového pojistného pro doživotní penzi nebo úhrady jednorázového pojistného pro penzi na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výši důchodu z doplňkového penzijního spoření je potřeba dosáhnout věku 60 let. Pro výplatu jednorázového vyrovnání z doplňkového penzijního spoření je nutné dosáhnout věku 60 let a spořící doba musí trvat nejméně 60 kalendářních měsíců (ve smlouvě může být stanoveno i více). Ještě v roce 2015 byl potřebný věk odvozován od důchodového věku klienta (ten se lišil dle ročníku narození). Splnění podmínky při dosažení 60 let věku je pro účastníky doplňkového penzijního spoření příznivou zprávou.

Žádost o bezplatný návrh
VYSOKÉ ÚROKOVÉ SAZBY
Odeslat žádost o VYSOKÝ ÚROK
Máte dotaz ke spoření?
Zeptejte se nás!

Chci zodpovědět dotaz