Důchod při využití paušálu

11.08.2015 | Petr Gola | Finanční plán
Výdajové paušály jsou pro řadu OSVČ (osob samostatně výdělečně činných) výhodné, neboť jsou vyšší než skutečné výdaje. Na dani z příjmu fyzických osob, sociálním pojištění a zdravotním pojištění se tak zaplatí méně, než při využití skutečných výdajů. Státní důchod je však potom nízký a vlastní zajištění na penzi nutností.
kalkula_ka.jpg
Hodiny
ZÍSKEJTE peníze navíc


S námi to dokážete


jsme na trhu již od roku 1998 a máme již

481 293 klientůZískejte řešení pravidelně získávající významná ocenění
-

Náš návrh řešení je bezplatný a nezávazný
-
-

 

 

 

OSVČ stanovující výdaje paušálem by měly počítat s nízkým státním důchodem. Výdajový paušál u samostatné výdělečné činnosti je 40 %, 60 % nebo 80 % z dosažených příjmů v závislosti na vykonávané činnosti. Vlastní zajištění na důchod je nutností pro většinu občanů, neboť úroveň státního důchodu k průměrné mzdě bude klesat. U OSVČ stanovující výdaje paušálem by mělo být vlastní finanční zajištění na penzi jednou z finančních priorit, život pouze se státním důchodem by byl pro ně velmi těžký.

Údaje pro výpočet důchodu

Výpočet státního důchodu závisí na získané době pojištění a průměrné mzdě za odpracované roky. Na průměrnou mzdu se přepočítává i zisk OSVČ. Rozhodující jsou příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální (důchodové) pojištění. U OSVČ není tedy rozhodnou částkou roční příjem nebo roční zisk, ale vyměřovací základ. Vyměřovacím základem je přitom polovina dosaženého hrubého zisku (příjem - výdaj).

 

Praktický příklad

Živnostník Kučera dosáhne za celý rok 2015 příjmů ve výši 998 800 Kč. Skutečné výdaje má pan Kučera ve výši 146 700 Kč. Z důvodu nízkých skutečných výdajů uplatní živnostní Kučera výdaje paušálem. Pro ostatní živnosti je stanoven 60% výdajový paušál. Jaká částka bude za rok 2015 rozhodující pro výpočet důchodu? Jaké měsíční hrubé mzdě odpovídá?

Text

Částka

Roční příjem

998 800 Kč

Skutečné roční výdaje

146 700 Kč

Skutečný hrubý zisk

852 100 Kč
(998 800 Kč - 146 700 Kč)

Výdaje stanovené paušálem

599 280 Kč

(998 800 Kč x 60 %)

Hrubý zisk pro daňové účely

299 640 Kč

(998 800 Kč - 599 280 Kč)

Vyměřovací základ

pro placení soc. pojištění

149 820 Kč

(299 640 Kč x 50 %)

Platba sociálního pojištění

odpovídá hrubé mzdě

12 485 Kč

(149 820 Kč: 12 měsíců)

vlastní výpočet autora

 

Pan Kučera měl v roce 2015 průměrné měsíční příjmy 83 233 Kč (998 800 Kč: 12 měsíců) a průměrný skutečný hrubý zisk 71 008 Kč (852 100 Kč: 12 měsíců). Ani jedna z těchto dvou hodnot však nebude vstupovat do výpočtu státního důchodu. Za rok 2015 se bude panu Kučerovi počítat pro důchodové účely průměrná měsíční mzda 12 485 Kč. Pan Kučera bude mít tedy nižší důchod než by vzhledem ke svým příjmům nebo skutečnému zisku očekával.

 

Výpočet důchodu pana Kučery

Nyní si vypočítáme měsíční důchod pana Kučery. Pro zjednodušení budeme počítat, že získá pan Kučera dobu pojištění v rozsahu 41 let a jeho osobní vyměřovací základ (průměrná měsíční mzda za odpracované roky) bude odpovídat právě částce 12 485 Kč, tedy hospodářským výsledkům za rok 2015.  Výpočet provedeme dle legislativy roku 2015.

 

Text

Částka

Osobní vyměřovací základ

12 485 Kč

První redukční hranice

(do 11 709 Kč, ze 100 %)

11 709 Kč

Druhá redukční hranice

(od 11 709 Kč do 106 444 Kč, z 26 %)

202 Kč

Výpočtový základ

(11 709 Kč + 202 Kč)

11 911 Kč

Procentní výměra za odpracované roky

(41 let x 1,5 %)

61,5

Procentní výměra důchodu

(11 911 Kč x 61,5 %)

7 326 Kč

Základní výměra důchodu

2 400 Kč

Měsíční důchod

(2 400 Kč + 7 326 Kč)

9 726 Kč

vlastní výpočet autora

 

Pan Kučera by měl podprůměrný důchod, přestože dosahoval vysokého skutečného zisku. Při využívání výdajového paušálu je potřeba zpravidla počítat s podprůměrným důchodem. Vzhledem k vysokým příjmům měl však pan Kučera dostatek prostředků k zajištění se na důchod vlastními prostředky. Vlastní investice dovolí panu Kučerovi v penzi cestovat a věnovat se svým zálibám.

Žádost o bezplatný návrh
VÝHODNÉHO ŘEŠENÍ FINANCÍ
Odeslat žádost o návrh VÝHODNÉHO ŘEŠENÍ FINANCÍ
Máte dotaz k finančnímu plánu?
Zeptejte se nás!

Chci zodpovědět dotaz