Důchod v 60 letech? Jen s vlastními úspory

08.03.2016 | Petr Gola | Finanční plán
Někteří občané mohou v letošním roce odejít do předčasného důchodu o více než tři roky před dosažením řádného důchodového věku v 60 letech. Bez dostatečných vlastních úspor to však není rozumné, krácení za předčasnost je vysoké.
86490853.jpg
Hodiny
ZÍSKEJTE peníze navíc


S námi to dokážete


jsme na trhu již od roku 1998 a máme již

481 293 klientůZískejte řešení pravidelně získávající významná ocenění
-

Náš návrh řešení je bezplatný a nezávazný
-
-

 

 

 

Občané mající důchodový věk vyšší než 63 let mohou odejít do předčasného důchodu nejdříve v 60 letech, tedy o více než tři roky. Lidé mající řádný důchodový věk nižší než 63 let mohou odejít do předčasného důchodu nejdříve o tři roky dříve před dosažením řádného důchodového věku. Protože se důchodový věk postupně prodlužuje, tak bude moci odejít do předčasného důchodu o více než tři roky každoročně více lidí.

Předčasný důchod pouze s vlastními úspory

Z finančního hlediska je však odchod takto brzy do předčasného důchodu nevýhodný a přichází do úvahy pouze při dostatečném vlastním finančním zajištění. Protože některé pracovní činnosti není možné v 60 letech vykonávat, tak je však předčasný důchod řešením této složité životní situace. Aby však odchod do předčasného důchodu neznamenal citelný pokles životní úrovně, tak je potřeba mít dostatečné vlastní úspory a investice.

Praktický příklad

Pan Novák se narodil 15. 3. 1956. Protože se pan Novák narodil v roce 1956, tak je jeho řádný důchodový věk 63 let a 6 měsíců. Do předčasného důchodu může pan Novák odejít v 60 letech, tedy již od 15. 3. 1956.

Krácení důchodu

Předčasný důchod se krátí za každých 90 dní předčasnosti. Výpočtový základ se krátí o 0,9 % za období prvních 360 kalendářních dní, o 1,2 % za období od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního dne a o 1,5 % za období od 721. kalendářního dne. Při odchodu do předčasného důchodu o 3,5 roku dříve se krácení provádí za 15 x 90 kalendářních dní, neboť se do předčasného důchodu odchází v období 1 261 kalendářních dní až 1 350 kalendářních dní před dosažením řádného důchodového věku,  a krácení výpočtového základu dosahuje 18,9 % (4 x 0,9 % + 4 x 1,2 % + 7 x 1,5 %). Krácení je tedy již velké, jak si ukážeme na praktickém příkladu.

Praktický příklad

Pan Novák odejde v roce 2016 do předčasného důchodu 3 roky a 6 měsíců před dosažením řádného důchodového věku. Průměrnou měsíční mzdu za odpracované roky má pan Novák 29 800 Kč a získá dobu pojištění v rozsahu 40 let.

  • Měsíční státní důchod pana Nováka činí 9 240 Kč (základní výměra důchodu 2 440 Kč + procentní výměra důchodu ve výši 6 800 Kč).

Pan Svoboda odejde v roce 2016 do řádného starobního důchodu. Průměrnou měsíční mzdu má 29 800 Kč a získal dobu pojištění 43 let, neboť pracoval o tři roky déle než pan Novák.

  • Měsíční státní důchod pana Svobody činí 13 110 Kč (základní výměra důchodu 2 440 Kč + procentní výměra důchodu ve výši 10 670 Kč).

Měsíční důchod pana Nováka by byl nižší měsíčně o 3 870 Kč (o 29,5 %) než měsíční řádný starobní důchod kolegy pana Svobody, který měl po celý produktivní život stejně vysoké příjmy. Rozdíl ve výši důchodu je způsobem dvěma údaji: vysokým krácením za předčasnost a získáním nižší doby pojištění.

Vlastní zajištění na důchod je nezbytností

Z důvodu neustále se postupně prodlužujícího důchodového věku bude muset v budoucnu odcházet do předčasného důchodu více lidí než je tomu v současnosti. Ať už ze zdravotních důvodů, které nebudou dostačující k přiznání invalidního důchodu nebo nemožnosti najít pracovní uplatnění na trhu práce v předdůchodovém věku nebo pracovním problémům různého rázu. Legislativa umožní lidem mající důchodový věk 65 let a více odcházet do předčasného důchodu již o 5 let dříve, avšak státní důchod bude velmi krácený. Ještě více než v ukázkovém příkladu.  Dnešní čtyřicátníci budou odcházet z důvodu postupného prodlužování důchodového věku do penze mnohem později než jejich rodiče, mnohem častěji budou muset využívat předčasný důchod. Vlastní investice a spoření na penzi je tedy vhodné této skutečnosti přizpůsobit a počítat s nižším státním důchodem i z důvodu čerpání finančně nevýhodného předčasného důchodu.

Žádost o bezplatný návrh
VÝHODNÉHO ŘEŠENÍ FINANCÍ
Odeslat žádost o návrh VÝHODNÉHO ŘEŠENÍ FINANCÍ
Máte dotaz k finančnímu plánu?
Zeptejte se nás!

Chci zodpovědět dotaz