Důchodové nástrahy živnostníků

25.09.2017 | Petr Gola | Spoření

Vlastnímu zajištění na penzi by měli věnovat velkou pozornost zejména živnostníci. I při vyšších ziscích mají totiž státní důchody nižší než zaměstnanci pracující za minimální mzdu. Nejenom starobní důchod, ale i invalidní důchody. Jak je to možné?

02G46005.jpg
Prasátko
Hledáte výhodné SPOŘENÍ?


S námi jej získáte


jsme na trhu již od roku 1998 a naši klienti s námi spoří

13 767 445 521


Získejte v průměru o 2 % vyšší úrok
-
Náš návrh spoření je bezplatný a nezávazný
-
-

 

 

 

Výpočtová formule starobního i invalidních důchodů (prvního, druhého nebo třetího stupně) je stejná pro zaměstnance i pro živnostníky. Při výpočtu platí, že čím vyšší získaná doba pojištění a vyšší osobní vyměřovací základ, tím vyšší státní důchod. U doby pojištění přitom není rozdíl, zdali byla vykonávána samostatná výdělečná činnost nebo závislá činnost. Rok podnikání nebo zaměstnání se pro důchodové účely hodnotí stejně. Živnostníci však mají nižší osobní vyměřovací základ, než by předpokládali. Proč?

 

Hodnocení osobního vyměřovacího základu

Při výpočtu státního důchodu v roce 2017 se osobní vyměřovací základ počítá z vyměřovacích základů v letech 1986 až 2016. Dřívější vyměřovací základy se přepočítávají na současnou úroveň pomocí koeficientů zohledňujících inflaci. Vyměřovacím základem zaměstnance je hrubá mzda.

 

U živnostníků je to vyměřovací základ, ze kterého bylo zaplaceno sociální pojištění. Vyměřovací základy z minulých let lze dohledat v každoročně odevzdávaných přehledech a o příjmech a výdajích doručovaných na místně příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení. Vyměřovacím základem u živnostníků není tedy roční příjem ani hrubý zisk. Vyměřovacím základem je polovina hrubého zisku. Zejména OSVČ stanovující výdaje paušálem mají značně nižší vyměřovací základ, než většina z nich myslí.

Praktický příklad

Zaměstnanec Novák pracuje po celý rok 2017 za minimální mzdu ve výši 11 000 Kč. Jeho vyměřovací základ za rok 2017 bude tedy 132 000 Kč (11 000 Kč x 12 měsíců).  Pokud by jeho osobní vyměřovací základ (přepočítává se na měsíc) za celý produktivní život činil právě 11 000 Kč, potom by dle výpočtové formule roku 2017 a při získání doby pojištění v rozsahu 42 let měl pan Novák měsíční řádný starobní důchod ve výši 9 480 Kč.

 

Živnostník Veselý stanovuje výdaje 60% výdajovým paušálem, protože jeho skutečné výdaje jsou nízké. Roční příjem má pan Veselý ve výši 600 000 Kč. Hrubý zisk je tedy 240 000 Kč (600 000 Kč – 60 % z 600 000 Kč). Vyměřovací základ za rok 2017 bude tedy činit 120 000 Kč (240 000 Kč x 50 %). Jestliže by osobní vyměřovací základ při výpočtu starobního důchodu pana Veselého činil 10 000 Kč (přepočteno najeden  měsíc, tedy 120 000 Kč: 12 měsíců) a pan Veselý získal dobu pojištění v rozsahu 42 let, potom by měsíční starobní důchod pana Veselého dle legislativy roku 2017 činil 8 850 Kč.

 

Pan Veselý má přibližně čtyřnásobně měsíčně vyšší příjem než pan Novák (skutečné náklady počítáme 10 %) a přesto má pan Veselý nižší státní důchod než pan Novák. Finanční rozdíl by se navíc v průběhu let zvyšoval, neboť díky valorizaci se vyšší důchody v absolutním korunovém vyjádření zvýší více než nižší důchod.

 

Nižší jsou i invalidní důchody

Živnostníci však nemají nižší pouze státní starobní důchod, ale i případný invalidní důchod. Zodpovědní živnostníci by měli tedy svému finančnímu zajištění na penzi věnovat maximální pozornost v dostatečném časovém předstihu, aby si mohli vytvořit dostatečný vlastní finanční polštář, aby odchod do důchodu neznamenal pro ně finanční problémy.

Žádost o bezplatný návrh
VYSOKÉ ÚROKOVÉ SAZBY
Odeslat žádost o VYSOKÝ ÚROK
Máte dotaz ke spoření?
Zeptejte se nás!

Chci zodpovědět dotaz