Evoluce rozvíjejících se trhů (1)

20.03.2017 | Mark Mobius | Investování

Pohled investorů na rozvíjející se trhy se mění, stejně jako tyto trhy samotné. My ve Franklin Templeton jsme si vědomi toho, že tuto skupinu trhů nelze vnímat jako jednu investiční třídu. Jednotlivé regiony se mezi sebou liší příležitostmi a fundamenty. Pozval jsem Stephena Dovera, výkonného ředitele a ředitele investic v Templeton Emerging Markets Group and Franklin Local Asset Management, aby se s námi podělil o svůj pohled na to, jak se rozvíjející se trhy postupně změnily, jak by podle něj investoři měli na rozvíjející se trhy nahlížet a kde vidí potenciál do budoucna

02J78854.jpg
Graf
Hledáte výhodné INVESTICE?


S námi je získáte


jsme na trhu již od roku 1998 a naši klienti s námi investují

13 767 445 521Investujte do exkluzivních produktů
-

Náš návrh investic je bezplatný a nezávazný
-
-

 

 

 

Komentář Stephena H. Dovera

 

Myslím, že „rozvíjející se trhy“ je adekvátní pojem, skutečně se jedná o rozvíjející se a v čase se měnící země. Stejně jako se mění tyto trhy, měl by se podle mě měnit způsob smýšlení o těchto trzích a přístup k investicím na nich.

Jedním z příkladů vývoje jsou změny v tržní kapitalizaci. V roce 1988, kdy světlo světa spatřil index MSCI Emerging Markets Index, pouhé dvě země představovaly více jak polovinu tržní kapitalizace celého indexu, byly jimi Brazílie a Malajsie. V té době byla tržní kapitalizace celého indexu cca 35 miliard USD, což představovalo méně jak 1 % celkové světové tržní kapitalizace.

V roce 2016 zahrnoval MSCI Emerging Markets Index 23 zemí s tržní kapitalizací okolo 4 bilionů USD, což je zhruba 10 % světové tržní kapitalizace. V průběhu času se změnil mix zemí v tomto indexu ve smyslu podílu na celkové kapitalizaci, kdy zhruba 8 % celkové kapitalizace tvoří Indie, 27 % Čína a 8 % Brazílie.

Výrazné změny rovněž doznal pojem „rozvíjející se trh“, který nikdy nebyl zcela jasně definovaný.

Častým tématem diskuzí na téma „rozvíjející se země“ byla například Jižní Korea, jež je součástí MSCI Emerging Markets Index a zároveň FTSE Russell, přičemž druhý z indexů tuto zemi řadí do kategorie „vyspělých zemí“. Ač se to nezdá, je důležité, ve kterých indexech a s jakou vahou jsou jednotlivé země zařazeny. Tyto ukazatele totiž ovlivňují atraktivitu vůči investorům.

Přesuny z kategorie „rozvíjející se“ do „vyspělá“ nejsou ničím novým a neobvyklým. Například, Řecko bylo v roce 2013 překvalifikováno z vyspělé na rozvíjející se zemi a Pákistán byl v roce 2016 překlasifikován z kategorie „méně se rozvíjející se země“ na „rozvíjející se zemi“.

Definování pojmu „rozvíjející se země“ je skutečně důležité a již jsme byly svědky několika neshod v tom, jaká kritéria by měly tyto země splňovat. MSCI a FTSE mají svá vlastní kritéria pro zahrnutí jednotlivých trhů do svého indexu, včetně konkrétních požadavků na velikost trhu a jeho likvidu, náklonost země k osobnímu vlastnictví cizinců, směnné kurzy a další faktory.

Pokud bychom se při určování statutu zemí řídili standardy Světové banky, pravděpodobně bychom skončili se seznamy, které se budou na hony lišit těm, jež sestavují tvůrci jednotlivých indexů. Například, HDP per capita Kataru je vyšší než HDP per capita Austrálie, Dánska či Spojených států.

V Templeton Emerging Markets Group nejsme při investičních rozhodnutích nijak vázáni konkrétní klasifikací či váhou indexu. Praktikujeme přístup „bottom-up“ (přístup hodnotící potenciál konkrétních akcií) a soustředíme se na fundamenty konkrétních společností. Dokonce můžeme investovat i do společností, jež působí v zemích označovaných jako „rozvinuté“, pokud část jejich příjmů pochází z rozvíjejících se zemí.

Rozvíjející se trhy zabírají čím dál větší část světového koláče

 

Rozvíjející se trhy v tuto chvíli představují 10 % světové tržní kapitalizace (dle váhy v indexech MSCI). V rámci diskuzí s investory zjišťujeme, že do rozvíjejících se zemí směřuje pouze malá část jejich investic. Co je nutné zmínit, 10 % představuje údaj daný metodikou indexů MSCI, jiné ukazatele však naznačují, že rozvíjející se trhy se na celkové tržní kapitalizaci podílí větší měrou.

Rovněž jsme zjistili, že byť se svět stále více globalizuje, mnoho investorů stále preferuje investice na „domácí půdě“, byť zahraniční trhy nabízí zajímavější investiční potenciál. Vidíme tedy prostor pro růst podílu investic do rozvíjejících se zemí v rámci diverzifikace portfolií, byť mnoho investorů tento krok prozatím nepřipouští. Rovněž vidíme velký potenciál v méně vyspělých rozvíjejících se zemích, kdy řada z těchto zemí není zahrnuta v žádném z globálních indexů. Tyto trhy představují malou podskupinu rozvíjejících se zemí, nacházejících se převážně v Africe.

Při pohledu na ostatní kritéria, nemůžeme nevidět, jak důležité jsou rozvíjející se trhy pro globální ekonomiku. Rozvíjející se trhy dnes představují téměř 50 % světového hrubého domácího produktu v nominální hodnotě (a zhruba 60 % světového HDP dle parity kupní síly), jejich podíl na světovém růstu HDP je pak téměř 80 %.

Žádost o bezplatný návrh
VÝHODNÝCH INVESTIC
Odeslat žádost o VÝHODNÉ INVESTICE
Máte dotaz ke spoření?
Zeptejte se nás!

Chci zodpovědět dotaz