Fed zvažuje typ a rozsah utahování (2)

15.07.2015 | AXA | Investování
Jak již bylo zmíněno dříve, kvantitativní uvolňování Fedu vedlo ke vzniku nadbytečných rezerv, které mu znesnadní dosáhnout jeho cílové sazby. Přestože je připraven použít reverzních repo operací, aby tento efekt zmírnil, uvědomuje si rizika spojená s tímto postupem v delším období.
CC000466.jpg
Graf
Hledáte výhodné INVESTICE?


S námi je získáte


jsme na trhu již od roku 1998 a naši klienti s námi investují

13 767 445 521Investujte do exkluzivních produktů
-

Náš návrh investic je bezplatný a nezávazný
-
-

 

 

 

Obává se, že zásahy na krátkodobých peněžních trzích mohou vytlačovat činnost soukromého sektoru, až by ji časem mohly vytlačit úplně. Starosti mu dělá i to, že reverzní repo operace by mohly vést ke zhoršení likvidity v soukromém sektoru během krizí i tím, že by peněžním trhům poskytly alternativní možnost „bezpečného přístavu“ pro jejich aktiva (je sice možné namítnout, že poskytnutí tohoto útočiště zvýší celkovou bezpečnost, a že Fed může pokles likvidity vyvážit použitím svých krizových nástrojů, pokud by něco takového nastalo), ale z obav používat reverzní repo operace trvale vyplývá, že v delším období bude muset Fed svou rozvahu zmenšit.

Fed bude mít zájem i na tom, vyhnout se velkým ztrátám z jím držených aktiv. V současné době platí z nadbytečných rezerv úrok ve výši 0,25%, a z aktiv něco méně než je jejich vážený průměrný výnos. Například u státních dluhopisů je průměrný kupón okolo 3,25%. S růstem nadbytečných rezerv se tento rozdíl zmenšuje, a pokud přesáhne průměrný výnos z jeho aktiv, začnou se v rozvaze Fedu kumulovat ztráty. Přestože budou tyto ztráty vyváženy snížením týdenních plateb úroků z dluhopisů do státní pokladny, pokud by se znatelně zvýšil objem nadbytečných rezerv, znatelně by se zvýšily i samotné ztráty.

Posledním důvodem zmenšit rozvahu je také to, aby zmírnil nepřátelský postoj kongresu, protože někteří jeho členové ostře kritizovali snahy Fedu pomoct pokrizové ekonomice, zejména pak cestou kvantitativního uvolňování. O rostoucím nepřátelství kongresu vůči centrální bance svědčí i iniciativy jako „audit Fedu“ nebo Shelbyho zákon.

Důvody oddálit zmenšování rozvahy

Náklady spojené se zmenšováním rozvahy Fedu mohou být ale také vysoké. Protože expanze rozvahy probíhala pomocí monetárního uvolňování, jeho opakem bude utahování. Problémem je ale odhadnout správnou míru. Reakce trhu na konec reinvestování mohou být bouřlivé, podobně jako tomu bylo v roce 2013. Za nadějného předpokladu, že dopady změn rozvahy budou symetrické a že Fed zmenší svou rozvahu pouze tím, že nechá dojít aktiva z kvantitativního uvolňování do splatnosti (přestane reinvestovat), může utahování ze samotných státních dluhopisů odpovídat dodatečným 0,25% v letech 2016 a 2017 a 0,50% v letech 2018 a 2019. Odpovídalo by to zvýšení základní sazby okolo 1,50% během následujících 4 let, což je zhruba tolik, kolik trhy v současné době během tohoto období očekávají. Umožnit dojít do splatnosti i CP krytým hypotékami by mohlo tato čísla zdvojnásobit, ale existuje několik důvodů, proč může být Fed s utahováním tímto způsobem opatrný.

 

Dopady změn rozvahy na reálnou ekonomiku je velmi těžké odhadnout a vzhledem k tomu bude Fed v počáteční fázi utahování nejspíše docela opatrný. Je to zejména tím, že v minulosti výnosy bondů vzrostly vlivem očekávání cyklu utahování a růstem časové prémie. Ta může v tomto případě vyrůst ještě rychleji, protože trhy nyní zmenšování rozvahy očekávají, čímž odpadá důležitý faktor, který ji v minulosti držel nízkou. Většina primárních dealerů nyní očekává, že Fed přestane reinvestovat své státní a agenturní dluhové cenné papíry a cenné papíry kryté hypotékami od 4 do 12 měsíců po zvýšení základní sazby. Pokud tedy očekávané zmenšení rozvahy přináší riziko růstu časové prémie, mohlo by také zhoršit celkový dopad utahování na ekonomiku.

  1. Z pohledu Fedu bude nejspíše lepší, začít se zvyšováním úrokových sazeb až po utažení. Myslíme si, že se s poklesy v budoucnu bude chtít vypořádat pouze pomocí politiky úrokových sazeb. Poslední čtyři cykly uvolňování (1984, 1989, 2001 a 2007) vedly k poklesu sazeb okolo 500b.b., nebo i více. To už je více, než kolik je odhadované zvýšení v nadcházejících letech. Z druhé strany ale čím více Fed zmenší svou rozvahu, tím méně bude muset zvyšovat krátkodobé úrokové sazby. To by zanechalo základní úrokovou sazbu nízkou a zvětšilo by tím riziko dosažení nulové spodní hranice při budoucích poklesech.
  2. Nedávno zveřejněný dokument Fedu se navíc zabývá možnými výhodami rozšířené rozvahy pomoct mu k dosažení různých cílů, zejména pak nových prvků finanční stability. Dokument zvažuje možné využití změn rozvahy nezávisle na politice úrokových sazeb, ale zdá se, že mnohé z výhod vycházejí spíše z politiky dostupnějších úvěrů, než z kvantitativního uvolňování – proto zvažované řízení rozvahy.

Politika rozvahy Fedu tak nejspíše bude kompromisem mezi náklady spojenými s rozšířenou rozvahou (očekávaný dopad reverzních repo operací, záporného cash flow a politického tlaku) a náklady spojenými se zmenšováním rozvahy (nejistota rozsahu zmenšování a rizika spojená s dosažením nulové spodní hranice při zpomalení ekonomiky v budoucnu). Myslíme si, že rizika spojená se zmenšováním rozvahy jsou velká. Myslíme si, že prudký vzestup výnosů dluhopisů (vlivem rostoucí časové prémie) by mohl podnítit Fed k tomu, aby poskytl ujištění o tom, že jakékoliv zmenšování rozvahy může být oddáleno. Naopak pokud zůstanou výnosy bondů nízko i když se sazby zvýší, například důsledkem přílivu zahraničního kapitálu jako v roce 2004, může být pro Fed za těchto okolností pohodlnější částečně svou rozvahu snížit, s vidinou zvýšení sazeb v delším období.

 

vítěz testu finančních poradců
Udělejte správné rozhodnutí ještě dnes. Spravujte své finance s vítězem největšího testu finančních poradců. Sjednejte si bezplatnou a nezávaznou konzultaci Vašich možností kliknutím zde

 

Zajímavé je, že Anglická centrální banka, tváří v tvář podobné vyhlídce, oznámila, že se nechystá přestat reinvestovat splatné dluhopisy, dokud nebude diskontní sazba „mnohem vyšší“, než jaká je nyní. Prezident Newyorského Fedu Dudley se nedávno vyjádřil podobně ohledně základní úrokové sazby, když řekl, že musí mít od dolní meze „určitý odstup“.  Ke vzniklým otázkám se pak předsedkyně Fedu Yellenová vyjádřila, že se jedná o jeho osobní názor a že Fed se v tomto směru ještě nerozhodl.

 

Anglická centrální banka použila scénář placení úroků z nadbytečných rezerv mnoho let před krizí a možná proto se méně obává jej použít i v případě řízení krátkodobých peněžních trhů. Zároveň jsou její ztráty spojené s kvantitativním uvolňováním přímo kompenzovány státní pokladnou, takže její obavy ze ztrát jsou v tomto ohledu minimální. V neposlední řadě má Anglická centrální banka silnější postavení v rámci finanční stability díky Výboru pro monetární politiku (bankovní rada), která má na starosti dohled nad makroekonomickou situací v zemi. Tyto institucionální rozdíly mají pochopitelně svou váhu, ale bylo by nezvyklé, aby se dvě centrální banky tváří v tvář podobným rozhodnutím vydaly každá jiným směrem.

Závěr

V této zprávě jsme se zaměřili na to, jak může Fed v nadcházejících letech utáhnout monetární politiku. Rozdílné výsledky jsou dány tím, jestli vycházíme z prognóz trhu anebo samotné centrální banky. Pro odhad budoucího vývoje jsme také využili Taylorova pravidla.  Ze všech metod ale vyplývá, že zvyšování sazeb bude oproti předchozím cyklům postupnější.

Struktura utahování bude záviset na rozhodnutích, která Fed přijme, a ta dále významně ovlivní rozsah zvyšování sazeb. Většina primárních dealerů věří, že Fed začne svou rozvahu zmenšovat do roka od zvýšení sazeb, což ale z druhé strany sníží potřebu zavést úrokové sazby vyšší. Pokud by se výnosy dluhopisů skokově zvýšily, bude potřeba ujištění Fedu, že se zmenšování rozvahy oddálí.

Žádost o bezplatný návrh
VÝHODNÝCH INVESTIC
Odeslat žádost o VÝHODNÉ INVESTICE
Máte dotaz ke spoření?
Zeptejte se nás!

Chci zodpovědět dotaz