Finanční produkty a daně v roce 2017

03.01.2017 | Petr Gola | Daně a stát

Za jakých podmínek budou v roce 2017 snižovat vybrané finanční produkty jako např. hypoteční úvěr, doplňkové penzijní spoření nebo životní pojištění daňovou povinnost? Kdy bude možné mít příjmy z cenných papírů bez povinnosti placení daní?

ING_33594_65875.jpg

Pořízení vlastního bydlení, spoření na penzi nebo životní pojištění, to vše jsou správná finanční rozhodnutí, která jsou navíc daňově zvýhodněna. Pro rok 2017 je daňová legislativa příznivější. Kdy lze využít maximálních daňových výhod v roce 2017?

 

2 000 Kč měsíčně

Od základě daně za rok 2017 bude možné odečíst roční vklady na smlouvu o životním pojištění až do částky 24 000 Kč. Na maximální daňovou úsporu ve výši 3 600 Kč (24 000 Kč x 15 %) dosáhnou lidé, kteří budou platit na svoji smlouvu o životním pojištění 2 000 Kč měsíčně. Aby vklady na smlouvu o životním pojištění snížily za rok 2017 daňový základ, tak výplata pojistného plnění musí být sjednána až po 60 kalendářních měsících a nejdříve v roce, kdy dosáhne pojištěný 60 let věku a současně nesmí být ze smlouvy o životním pojištění umožněn průběžný výběr finančních prostředků.

3 000 Kč měsíčně

Za rok 2017 bude možné od základu daně odečíst vklady na smlouvu o penzijním připojištění nebo doplňkovém penzijním spoření nad 12 000 Kč. Maximálně bude možné snížit základ daně o 24 000 Kč, což bude znamenat daňovou úsporu 3 600 Kč (24 000 Kč x 15 %). Na maximální daňový odpočet tedy dosáhnou lidé, kteří vloží na svoji smlouvu 36 000 Kč za rok. Měsíčně tedy 3 000 Kč. U penzijního připojištění nebo doplňkového penzijního spoření je možné doplatit chybějící částku za účelem maximálního daňového odpočtu koncem roku. Během roku je tedy možné spořit na smlouvu 1 500 Kč a koncem roku jednorázově doplatit 18 000 Kč a dosáhne se na maximální daňový odpočet za rok 2017.

4 166 Kč měsíčně

Příspěvky zaměstnavatele zaměstnanci na smlouvu o penzijním připojištění, doplňkovém penzijním spoření nebo životním pojištění jsou osvobozeny od daně z příjmu, sociálního pojištění a zdravotního pojištění do souhrnné částky 50 000 Kč za rok 2017. Do zákonného limitu neplatí z příspěvku žádné daně zaměstnavatel ani zaměstnanec. Když bude během roku 2017 přispívat zaměstnavatel zaměstnanci na smlouvu o životním pojištění a na smlouvu o penzijním připojištění či doplňkovém penzijním spoření v souhrnu 4 166 Kč měsíčně, tak se bude maximalizovat daňová úspora. Je možné přispívat zaměstnanci celou částku pouze na jednu smlouvu.

 

100 000 Kč za rok

Z příjmů z úplatného převodu cenných papírů a příjmů z podílů připadajících na podílový list při zrušení podílového fondu, se nebude platit daň z příjmu fyzických osob, pokud jejich úhrn u poplatníka nepřesáhne za rok 2017 částku 100 tisíc Kč. Dani z příjmu nebudou podléhat příjmy nad limit, když přesáhne doba mezi nabytím a úplatným převodem dobu tří let. Sociální pojištění a zdravotní pojištění se z prodeje cenných papírů neplatí nikdy.

300 000 Kč za rok

Od základu daně za rok 2017 bude možné snížit zaplacené úroky z úvěru na bydlení, pokud je úvěrem ze stavebního spoření nebo úvěrem z hypotečního úvěru řešena vlastní bytová situace poplatníka. Maximálně lze přitom od základu daně odečíst částku 300 tisíc Kč. Jestliže je účastníkem smlouvy o úvěru na financování bytové potřeby více zletilých osob, tak uplatní odpočet buď jedna z nich, anebo každá z nich, a to rovným dílem. Pokud uplatňují daňový odpočet rovným dílem např. oba manželé, tak nesmí limit 300 000 Kč překročit součet daňového odpočtu u obou manželů. Limit 300 000 Kč se tedy neposuzuje u každého z manželů individuálně.