Finanční produkty a daňová úspora za rok 2015

14.01.2016 | Petr Gola | Finanční plán
Zodpovědné chování podporuje stát nižším zdaněním. Hypotéční úvěry, penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření a životní pojištění, to jsou finanční produkty snižující roční daňovou povinnost. Podívejme se na praktické příklady.
kalkula_ka.jpg
Hodiny
ZÍSKEJTE peníze navíc


S námi to dokážete


jsme na trhu již od roku 1998 a máme již

481 293 klientůZískejte řešení pravidelně získávající významná ocenění
-

Náš návrh řešení je bezplatný a nezávazný
-
-

 

 

 

Zaměstnanci odvádí během roku zálohu na daň z příjmu fyzických osob. Během roku však nelze snižovat vypočtenou daň z příjmu fyzických osob o daňové odpočty. Pro uplatnění daňových odpočtů musí zaměstnanec, za kterého provádí roční zúčtování daně zaměstnavatel, doručit mzdové účetní doklady snižující daňovou povinnost do 15. února. Živnostníci a zaměstnanci podávající daňové přiznání přiloží příslušné doklady k daňovému přiznání. Zaměstnanci musí podat daňové přiznání např. v případě, že mají příjmy z pronájmu. Základní termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmu je do 1. dubna.

Daňové odpočty u finančních produktů

Základ daně z příjmu za celý rok 2015 snižují odpočty u finančních produktů. Základ daně je možné snížit až o 300 000 Kč o zaplacené úroky z hypotéčního úvěru, úvěru ze stavebního spoření, jestliže je splněna podmínka řešení vlastní bytové situace tímto úvěrem. Až o 12 000 Kč snižují základ daně zaplacené příspěvky během roku na životním pojištění. Aby však bylo možné využít daňový odpočet u životního pojištění, tak nesmí být možné ze smlouvy průběžně vybírat peníze během roku. Na maximální daňový odpočet u životního pojištění dosáhnou lidé vkládající na svoji smlouvu 1 000 Kč měsíčně a více. Rovněž o 12 000 Kč snižují základ daně za rok 2015 příspěvky zaplacené během roku na penzijním připojištění nebo doplňkovém penzijním spoření, ale až nad částku 12 000 Kč za rok, což v praxi znamená, že na daňový odpočet dosáhnou pouze lidé spořící měsíčně na penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření více než 1 000 Kč a na maximální daňový odpočet lidé spořící 2 000 Kč a více.

Všechny odpočty je nutné doložit

Aby bylo možné snížit základ daně a tím i daňovou povinnost u finančních produktů, tak je nutné nároky na daňové odpočty písemně doložit. Banky, stavební spořitelny, penzijní společnosti nebo pojišťovny zasílají svým klientům automaticky začátkem roku příslušné doklady. Pokud se z nějakého důvodu doklady neobdrží, tak je nutné si je vyžádat. Pro první uplatnění daňového odpočtu je nutné doložit i příslušnou smlouvu, v následujících letech již není potřeba. Po doložení daňových odpočtů vznikne zaměstnancům nárok na daňovou vratku, neboť během roku 2015 zaplatili vyšší zálohy na dani z příjmu než odpovídá jejich situaci.

Praktický příklad

Paní Nováková po celý rok pracovala za hrubou měsíční mzdu 32 500 Kč. Paní Nováková uplatní v ročním zúčtování daně odpočet zaplacených úroků ve výši 41 000 Kč, na životním pojištění zaplatila během celého roku 8 400 Kč (700 Kč měsíčně) a na doplňkovém penzijním spoření 18 000 Kč (1 500 Kč měsíčně). Smlouva o životním pojištění neumožňuje paní Novákové průběžný výběr a ve smlouvě je sjednána výplata pojistného nejdříve po 5 letech od uzavření smlouvy a nejdříve v měsíci dosažení 60 let.  Jak vysokou daňovou vratku obdrží paní Nováková?

  • Během roku 2015 zaplatila paní Novákové ze své hrubé mzdy na zálohách na dani z příjmu fyzických osob celkem 53 640 Kč. Měsíční daňová záloha totiž činí 4 470 Kč (32 500 Kč x 1,34 zaokrouhleno na sta nahoru) x 15 %) - 2 070 Kč).
  • Odpočet zaplacených úroků činí 41 100 Kč, odpočet životního pojištění 8 400 Kč a odpočet doplňkového penzijního spoření 6 000 Kč (18 000 Kč - 12 000 Kč). Souhrnná částka daňových odpočtů 55 500 Kč.

Výpočet daně z příjmu za celý rok 2015


Text

Částka

Roční hrubá mzda

390 000 Kč
(32 500 x 12)

Roční pojistné zaplacené zaměstnavatelem

132 600 Kč

(390 000 x 34 %)

Základ daně

522 600 Kč

(390 000 + 132 600)

Daňový odpočet

55 500 Kč

Základ daně po odpočtu

467 100 Kč

(522 600 - 55 500)

Daň z příjmu

70 065 Kč

(467 100 x 15 %)

Daňová sleva na poplatníka

24 840 Kč

Vypočtená daň z příjmu za rok 2015

45 225 Kč

(70 065 - 24 840)

Zaplacené zálohy během roku

53 640 Kč

Daňová vratka

8 415 Kč

(53 640 Kč - 45 225 Kč)

Paní Nováková bude mít po provedeném ročním zúčtování daně z příjmu za rok 2015 nárok na vratku daně ve výši 8 415 Kč. O tuto částku bude mít vyšší mzdu v měsíci po provedeném ročním zúčtování daně, nejpozději mzdu za březen.

Žádost o bezplatný návrh
VÝHODNÉHO ŘEŠENÍ FINANCÍ
Odeslat žádost o návrh VÝHODNÉHO ŘEŠENÍ FINANCÍ
Máte dotaz k finančnímu plánu?
Zeptejte se nás!

Chci zodpovědět dotaz