Finanční zajištění během zdravotních problémů

31.03.2016 | Petr Gola | Finanční plán

Dlouhodobá pracovní neschopnost znamená pokles životní úrovně z důvodu pobírání nemocenských dávek, které jsou nižší než standardní mzda. V některých případech dokonce na nemocenské dávky nevzniká vůbec nárok. Kvalitní komerční pojištění brání poklesu rodinné životní úrovně z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti.

plan_01_kalkulacka_a_papir.jpg
Hodiny
ZÍSKEJTE peníze navíc


S námi to dokážete


jsme na trhu již od roku 1998 a máme již

481 293 klientůZískejte řešení pravidelně získávající významná ocenění
-

Náš návrh řešení je bezplatný a nezávazný
-
-

 

 

 

Živitel rodiny by měl mít uzavřeno kvalitní komerční pojištění, aby v případě několikaměsíčního poklesu příjmu z důvodu pracovní neschopnosti, se nedostala rodina do finančních problémů. Splátky úvěru se musí splácet vždy, i při propadu příjmů. Spoléhat se pouze na nemocenskou není rozumné, při vyšších příjmech je její výše nedostatečná. Při splnění zákonných podmínek náleží dle aktuální legislativy nemocenská od 15. kalendářního dne nemoci, v prvních 14 dnech pracovní neschopnosti náleží náhrada mzdy, kterou vyplácí zaměstnavatel (od 4. dne nemoci). Základní podpůrčí doba u nemocenské je 380 dní. Pracovní neschopnost tedy může trvat i rok, což je finanční problém i pro rodiny s dostupnou finanční rezervou.

Na nemocenskou nevzniká vždy nárok

Aby bylo možné dostávat na účet nemocenskou, tak musí být splněny zákonné podmínky. Zaměstnanci mají nárok na nemocenskou pouze za dobu trvání pracovního poměru zakládajícího účast na nemocenském pojištění. Jestliže netrvá účast na nemocenském pojištění, tak nelze nemocenskou pobírat. OSVČ (osoby samostatně výdělečné činné) mohou pobírat nemocenskou pouze při placení dobrovolného nemocenského pojištění.

Praktický příklad 1)

Pan Nový pracuje pro 4 zaměstnavatele současně. Pro každého však na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou 10 000 Kč. Přestože má pan Nový měsíční příjem 40 000 Kč, tak mu nevznikne nárok v případě nemoci na nemocenskou. Z dohody o provedení práce s měsíční odměnou 10 000 Kč a méně nevzniká nárok nemocenskou.

Praktický příklad 2)

Paní Konečná ukončila pracovní vztah. Po skončení práce si chtěla dopřát tříměsíční volno a poté nastoupit do jiné firmy. Paní Konečná však onemocní po třech týdnech od ukončení pracovního poměru. Paní Konečná nebude mít nárok na nemocenskou, neboť aktuálně není v zaměstnaneckém poměru a na nemocenskou nenastoupila v 7denní ochranné lhůtě po skončení zaměstnání. Přestože měla paní Konečná vysoké příjmy a po celý život platila sociální pojištění, tak by nyní neměla nárok na nemocenskou.

Praktický příklad 3)

Živnostník pan Malý má roční hrubé zisky okolo 500 000 Kč. Pan Malý si však neplatí dobrovolné nemocenské pojištění. V případě pracovní neschopnosti by nevznikl panu Malému nárok na nemocenskou. OSVČ neplatící si dobrovolné nemocenské pojištění nemohou nemocenskou pobírat. V praxi většina OSVČ dobrovolné nemocenské pojištění neplatí, protože případná nemocenská je stejně nízká.

Při vyšších příjmech je nemocenská nízká

Při výpočtu nemocenské je zastoupen i prvek solidarity, proto mají zaměstnanci s vyššími příjmy relativně nízkou nemocenskou a zaměstnanci s nízkými příjmy mají relativně vysokou nemocenskou. Zejména lidé s vyššími příjmy by proto měli mít adekvátní komerční pojištění.

Praktický příklad 4)

Zaměstnanec pan Dvořák má průměrnou hrubou mzdu 15 000 Kč. V případě měsíční pracovní neschopnosti (30 dní) by obdržel pan Dvořák nemocenskou ve výši 8 010 Kč. Hrubý náhradový poměr pana Dvořáka by byl tedy 53 % (8 010 Kč: 15 000 Kč). Naproti tomu pan Šťastný má průměrnou hrubou mzdu 60 000 Kč. V případě měsíční pracovní neschopnosti (30 dní) by obdržel pan Šťastný nemocenskou ve výši 22 830 Kč. Hrubý náhradový poměr pana Šťastného by byl tedy 38 % (22 830 Kč: 60 000 Kč).

Parametry smlouvy je potřeba správně zvolit

Komerčních produktů je na trhu celá řada. Všechny parametry konkrétní smlouvy (např. měsíční platba, krytí jednotlivých rizik, pojistné plnění...) je potřeba zvolit dle individuální životní a příjmové situace. Některá smlouva může být pro někoho výhodná a pro jiného nikoliv, proto je dobré výběr komerčního produktu konzultovat s odborným poradcem.

Žádost o bezplatný návrh
VÝHODNÉHO ŘEŠENÍ FINANCÍ
Odeslat žádost o návrh VÝHODNÉHO ŘEŠENÍ FINANCÍ
Máte dotaz k finančnímu plánu?
Zeptejte se nás!

Chci zodpovědět dotaz