I malé hvězdy mohou jasně zářit

24.11.2015 | Mark Mobius | Průzkumy
Když jsou trhy volatilní a nejisté, uchylují se mnozí investoři k akciím firem s velkou tržní kapitalizací - tzv. large caps, které vnímají jako stabilnější. Ve světě rozvíjejících se trhů, ale existuje řada velmi nadějných firem s malou tržní kapitalizací – tzv. small caps, které si naši pozornost rozhodně zaslouží.
E010865.jpg

Neporozumění akciím small caps

Zjistili jsme, že akcie small caps jsou na rozvíjejících se trzích mezi investory jedním z nejvíce nedoceněných a nepochopených investičních nástrojů. Většina si myslí, že by se jim měla v dobách nejistoty vyhýbat, ale my to vidíme opačně. Protože většina malých společností podléhá dynamice trhu v dané zemi, jsou méně závislé na dění na trzích světových. Možností investovat do small caps na rozvíjejících se trzích je spousta. V současné době zde můžeme najít tisíce firem, jejichž počet neustále roste díky postupnému otevírání akciových trhů zahraničním investorům, pokračující expanzi cestou prvotních a druhotných veřejných nabídek a probíhajících privatizací.

Hlavní rozdíly mezi small caps a large caps

  • Menší společnosti na rozvíjejících se trzích mají většinou soukromého vlastníka, jsou konkurenceschopné a bývají velkými hráči v menších odvětvích.
  • Small caps se daří nejvíce zejména ve spotřební oblasti, kde můžeme pomocí těchto malých, ale rychle se rozvíjejících a ziskových společností získat přístup k rostoucím spotřebním trhům.
  • Small caps mají obecně nízkou úroveň zahraničního vlastnictví, jsou přehlížené, často nedostatečně analyzované a nesprávně ohodnocené. Nízká úroveň pokrytí a průhlednosti je proto zdrojem potenciálních rizik, ale i příležitostí.
  • Z našich analýz vyplývá, že vlivem nedostatečného prodejního zázemí a likvidity, se mnoho small caps s atraktivními čísly a vyhlídkami dlouhodobého růstu obchoduje hluboko pod cenou.
  • Protože hledáme růstové příležitosti za příznivé ceny, upřednostňujeme společnosti s obezřetnou finanční politikou, silnou rozvahou a nevysokou úrovní zadlužení.

Proč zvažovat akcie small caps?

Mezi četné důvody proč investovat do small caps patří to, že tyto společnosti na rozvíjejících se trzích mají většinou soukromého vlastníka, dobré zázemí, jsou konkurenceschopné a často bývají velkými hráči v menších odvětvích. Kromě relativně velkého růstu ve srovnání s většími společnostmi představují spojování odvětví, akvizice a zvýšená pozornost investorů potenciální zdroj růstu, jenž může být méně závislý na širším makroekonomickém prostředí. Mnohé akcie spadající do této oblasti nejsou dostatečně ohodnoceny nebo se investorům nelíbí, což nám dává možnost najít zde zajímavé investiční příležitosti, které mohly ostatním uniknout. Investování na rozvíjejících se trzích podle nás spočívá právě v nalézání akcií, jež mají potenciál stát se zítřejšími hvězdami.

V současné době jsou pro nás obzvláště zajímavými akcie asijských small caps, u nichž využíváme stávající volatilitu trhu k hledání nových příležitostí. Mnohé z reforem, jež na rozvíjejících se trzích probíhají, by mohly menším společnostem prospět. Protože je pro tyto společnosti úroveň domácí poptávky hlavním zdrojem příjmu, může kombinace slušného ekonomického růstu, rostoucí střední třídy a nižších cen ropy uvolnit finanční zdroje spotřebitelů k nákupu zboží těchto firem díky tomu, že podpoří prostředí nízkých úrokových sazeb a pomůže udržet inflaci v šachu. Z asijských small caps na rozvíjejících se trzích se nyní zaměřujeme na firmy orientující se na spotřebitele a také na ty, jež působí v oblasti zdravotní péče, výroby léčiv a biotechnologií.

To ovšem nutně neznamená, že tyto společnosti mají dobrou správu anebo, že se vyplatí do nich investovat. Nákup akcií small caps prostřednictvím pasivní strategie (založené na indexech) může mít proto neplánované následky. Akcie s chabými vyhlídkami růstu, špatnou správou a dalšími podobnými aspekty mohou být sice součástí small cap indexu, ale ne vždy se vyplatí investovat do nich dlouhodobě. U pasivních investorů může navíc pravidelné vyvažování indexů vést k velkým obměnám portfolia. My se snažíme získat alfu pomocí výběru jednotlivých akcií principem zdola nahoru a hledáním společností, jež podle nás mohou v horizontu pěti let zvýšit svou tržní kapitalizaci (market cap) na několikanásobek, zatímco usilujeme o to, aby obměna portfolia byla malá.

Investování do small caps a riziko

K investování do akcií small caps, pochopitelně patří také riziko. Ještě jsem nepotkal investora, který by si stěžoval na riziko nejistého výnosu. To, co investory trápí, je riziko poklesu hodnoty investice. Právě zde si myslím, že z pozice aktivních investorů přidáváme skutečnou hodnotu. Náš tým se zaměřuje na kvalitu, přičemž neustále hledá akcie, jejichž ukazatele přesahující indexy snad ve všech ohledech -  včetně vyšší rentability vlastního kapitálu (ROE), ziskových marží, růstu zisku na akcii (EPS), vyššího dividendového výnosu, nižšího zadlužení a pro nás v Templetonu nejdůležitějšího – levnějších valuací z hlediska poměru ceny a výnosu.

V rozporu s očekáváním mnohých investorů byl v některých obdobích small cap index rozvíjejících trhů, měřený pomocí MSCI Emerging Markets Small Cap Index, méně volatilní, než širší index měřený pomocí MSCI Emerging Market Index nebo Russell 2000® Index. Z našeho pohledu je to logické, protože společnosti s malou tržní kapitalizací nejsou mezi sebou natolik provázané a dění na světových trzích je ovlivňuje méně, než společnosti, jež mají tržní kapitalizaci velkou.

Trhy, na nichž se obchodují small caps také nejsou stoprocentně efektivní a tady vidíme příležitost pro alfu. Ve Spojených státech se z hlediska ceny a výnosu akcie small caps běžně obchodují oproti akciím large caps s přirážkou, protože mají větší růstový potenciál. Když se však podíváte na trhy rozvíjející se, situace může být zcela opačná. Například v Indii se akcie small caps prodávají oproti large caps se slevou. Velká část takto investovaných peněz je to, co nazýváme tzv. „líné“, neboli pasivně investované peníze, jež jsou soustředěny v akciích large cap indexů, a jsou nejenom dražší, ale podléhají i větší volatilitě vlivem rychlých přesunů mezinárodních peněžních toků. Není proto překvapivé, že jsme mnoho nevyužitých příležitostí našli právě mezi indickými small caps.

Akcie small caps mají potenciál nabídnout to, co se v současné, zpomalující světové ekonomice stává čím dál vzácnějším – ekonomický růst. Nemyslíme tím však jen Indii. Růstový potenciál může nabídnout mnoho rozvíjejících se trhů a velký počet akcií small caps, díky kterým můžeme tohoto pozitivního trendu využít.

 

© Copyright 2015 Franklin Templeton Investments. All rights reserved.
Článek byl převzat a přeložen s laskavým svolením společnosti Franklin Templeton Investments z http://mobius.blog.franklintempleton.com/2015/10/30/small-stars-can-shine-bright/