Invalidní důchod I. stupně při vyšších příjmech

23.06.2016 | Petr Gola | Pojištění

Při výpočtu invalidního důchodu platí, že čím vyšší příjmy před vznikem invalidity, tím vyšší měsíční invalidní důchod. Výpočtovou formulí roku 2016 je však omezen zápočet příjmů v produktivním věku. Invalidní důchod je tedy omezen shora.

02F11937.jpg
Štít a peníze
Hledáte výhodné POJIŠTĚNÍ?


S námi jej získáte

jsme na trhu již od roku 1998 a naši klienti s námi chrání své zdraví a majetek v hodnotě

21 833 997 777Získejte v průměru o 50 % levnější pojištění
-

Náš návrh pojištění je bezplatný a nezávazný
-

 

 

 

V Česku jsou vypláceny tři druhy invalidních důchodů: prvního stupně, druhého stupně a třetího stupně. Finanční zajištění během pobírání invalidního důchodu I. stupně je však poměrně nízké a bez vlastního komerčního pojištění by výrazně klesala životní úroveň rodiny příjemce invalidního důchodu I. stupně. Náhradový poměr při přiznání invalidity I. stupně mají nízký zejména občané s nadstandardními příjmy. Velmi výjimečně je možné mít invalidní důchod I. stupně alespoň 10 000 Kč. I při stotisícových měsíčních příjmech může být invalidní důchod I. stupně nižší než 10 000 Kč.

Hodnotí se pouze příjmy do 108 024 Kč


Výše invalidního důchodu závisí na získané době pojištění, přiznaném stupni invalidity a výši osobního vyměřovacího základu. Do doby pojištění se započítává získaná doba pojištění před vznikem invalidity plus dopočtená doba pojištění. Dopočtenou dobou pojištění je doba od přiznání invalidity do důchodového věku ženy stejného ročníku narození, která nevychovala žádné dítě, v některých případech se dopočtená doba pojištění krátí. Osobním vyměřovacím základem je zjednodušeně řečeno průměrná měsíční mzda v současné hodnotě vypočtená z příjmů před přiznáním invalidity. Výši invalidního důchodu, stejně jako i starobního důchodu, však při výpočtu důchodu v roce 2016 ovlivňují příjmy pouze do 108 024 Kč.

 

Praktický příklad


Pan Novému byl přiznán invalidní důchod I. stupně. Pan Nový má osobní vyměřovací základ 110 000 Kč a získal dobu pojištění v rozsahu 40 let. Pan Nový by měl invalidní důchod I. stupně ve výši 9 816 Kč. Panu Kučerovi byl rovněž přiznán invalidní důchod I. stupně. Osobní vyměřovací základ pana Kučery však je 200 000 Kč. Pan Kučera získal dobu pojištění rovněž ve výši 40 let. Měsíční invalidní důchod pana Kučery by byl rovněž 9 816 Kč. Příjmy nad 108 024 Kč totiž výši důchodu již neovlivňují. Měsíční invalidní důchod I. stupně lze mít tedy při dosažení osobního vyměřovacího základu nad 108 024 Kč pouze při získání vyšší doby pojištění. Např. při získání doby pojištění 45 let by měli oba pánové měsíční invalidní důchod I. stupně ve výši 10 738 Kč.


Vyšší příjmy = nižší náhradový poměr


V přiložené tabulce máme vypočítán invalidní důchod I. stupně v závislosti na dosaženém příjmu před přiznáním invalidity při získání doby pojištění v rozsahu 43 let. V procentním vyjádření mají občané s nižšími příjmy vyšší invalidní důchod v porovnání s dosahovanými příjmy před odchodem do důchodu a občané s vyššími příjmy nižší. Veškeré výpočty jsou provedeny dle legislativy roku 2016. Při získání nižší doby pojištění než 43 let by byl invalidní důchod nižší a při získání vyšší doby pojištění by byl vyšší. Pro občany s vyššími příjmy je tedy vlastní komerční pojištění velmi důležité, neboť brání výraznému snížení životní úrovně při přiznání invalidního důchodu I. stupně.

 

Invalidní důchod I. stupně dle výše průměrné mzdy

(při 43 letech pojištění, dle výpočtové formule roku 2016)


Osobní vyměřovací

základ


Doba

pojištění

Invalidní důchod

I. stupně

Náhradový

poměr

10 000 Kč

43 let

4 590 Kč

45,9 %

15 000 Kč

43 let

5 170 Kč

34,5 %

20 000 Kč

43 let

5 449 Kč

27,2 %

25 000 Kč

43 let

5 729 Kč

22,9 %

30 000 Kč

43 let

6 008 Kč

20,0 %

40 000 Kč

43 let

6 567 Kč

16,4 %

50 000 Kč

43 let

7 126 Kč

14,3 %

60 000 Kč

43 let

7 685 Kč

12,8 %

80 000 Kč

43 let

8 803 Kč

11,0 %

100 000 Kč

43 let

9 921 Kč

9,9 %

120 000 Kč

43 let

10 370 Kč

8,6 %

150 000 Kč

43 let

10 370 Kč

6,9 %

 

vlastní výpočet autora


Někteří invalidní důchodci nemají vlastní příjem


U invalidních důchodců I. stupně legislativa počítá s tím, že budou nadále pracovat a vykonávat práci, kterou budou moci ze zdravotních důvodů zvládnout. Ne vždy je to však možné. Někteří invalidní důchodci I. stupně nemohou najít práci odpovídající jejich zdravotnímu stavu a pobírají pouze invalidní důchod. Finanční situace bez plnění z vlastního komerčního pojištění je pro invalidní důchodce I. stupně složitá.
Žádost o bezplatný návrh
VÝHODNÉHO POJIŠTĚNÍ
Odeslat žádost
Máte dotaz k životnímu pojšitění?
Zeptejte se nás!

Chci zodpovědět dotaz