Invalidní důchod prvního a druhého stupně je nízký

23.10.2014 | Petr Gola | Pojištění

Spoléhat pouze na invalidní důchod v případě zdravotních problémů není rozumné. Invalidní důchod prvního a druhého stupně je poměrně nízký a zdravotní problémy nemusí k přiznání invalidního důchodu stačit.

02B99910.jpg
Štít a peníze
Hledáte výhodné POJIŠTĚNÍ?


S námi jej získáte

jsme na trhu již od roku 1998 a naši klienti s námi chrání své zdraví a majetek v hodnotě

21 833 997 777Získejte v průměru o 50 % levnější pojištění
-

Náš návrh pojištění je bezplatný a nezávazný
-

 

 

 

Pro přiznání invalidního důchodu musí být přiznány dvě základní podmínky: žadatel o invalidní důchod musí získat potřebnou dobu pojištění, která se liší dle věku žadatele a současně musí být žadatel o invalidní důchod shledán invalidním v prvním, druhém nebo třetím stupni posudkovým lékařem OSSZ. Přestože posudkový lékař uzná, že má občan zdravotní problémy, tak jejich rozsah nemusí k přiznání invalidního důchodu stačit. Nebo je posudkovým lékařem přiznána invalidita prvního stupně a občan pobírá invalidní důchod prvního stupně. Životní úroveň s příjmem pouze z invalidního důchodu prvního stupně výrazně klesá.

  • Živitelé rodiny by měli vždy být dobře zajištěni pro případ zdravotních komplikací, aby se rodina nedostala do finančních těžkostí. Přiznání invalidního důchodu není automatické a jeho výše je pro živitele rodiny nedostatečná.

Jak se posuzuje zdravotní stav?

Při podání žádosti o invalidní důchod posuzuje zdravotní stav posudkový lékař místně příslušné OSSZ na základě podkladů ošetřujícího lékaře. V praxi však dochází k zamítnutím žádostí o invalidní důchod, i když má žadatel zdravotní potíže, neboť zdravotní problémy jsou nedostatečné k přiznání alespoň invalidního důchodu prvního stupně. Pro přiznání invalidního důchodu prvního stupně musí poklesnout pracovní schopnost nejméně o 35 %. Ze zákona se poklesem pracovní schopnosti rozumí schopnost vykonávat výdělečnou činnost z důvodu omezení tělesných, smyslových a duševních schopností.

Jak je vysoký průměrný invalidní důchod?

Ve třetím čtvrtletí roku 2013 byl průměrný invalidní důchod prvního stupně 6 017 Kč, invalidní důchod druhého stupně 6 703 Kč a invalidní důchod třetího stupně 10 252 Kč. Pro přiznání invalidního důchodu třetího stupně musí pracovní schopnost poklesnout nejméně o 70 %. Splnit podmínky pro přiznání invalidního důchodu třetího stupně je náročné a občan pobírající invalidní důchod třetího stupně má již značné zdravotní problémy. Častěji je tedy v praxi přiznán invalidní důchod prvního nebo druhého stupně.

  • Invalidní důchod prvního a druhého stupně (dříve částečný invalidní důchod) je citelně nižší než invalidní důchod třetího stupně. Důvodem je nižší zápočet získané doby pojištění při výpočtu invalidního důchodu.
  • Vlastní pojištění pro případ zdravotních problémů je velmi důležité, neboť vyjít pouze s invalidním důchodem prvního nebo druhého stupně je velmi obtížné. Výdělečná činnost není sice v invalidním důchodu omezena a je možné mít vlastní libovolně vysoký příjem a pobírat důchod současně, ale invalidní důchodci jsou limitováni svých zdravotním stavem, a proto je jejich situace na trhu práce velmi složitá. Mít vlastní příjem k invalidnímu důchodu není rozhodně snadné.

 

vítěz testu finančních poradců
Udělejte správné rozhodnutí ještě dnes a chraňte své zdraví s vítězem testu finančních poradců. Sjednejte si bezplatnou a nezávaznou konzultaci Vašich možností kliknutím zde

 

Práce invalidní důchod nezvýší

Občané, kterým se podaří si v invalidním důchodu přivydělat prací nebo vlastní samostatnou výdělečnou činností, však musí počítat s tím, že výdělečná činnost výši invalidního důchodu nezvýší. Jestliže tedy např. občan pobírající invalidní důchod prvního stupně bude současně pracovat, tak příjem z práce nebude mít vliv na přepočet invalidního důchodu.

Valorizace invalidních důchodů je nízká

Od lednové splátky důchodu se zvyšují všechny důchody, dochází k tzv. valorizaci. Při valorizaci platí, že čím vyšší důchod, tím více v absolutním vyjádření stoupne. Protože je invalidní důchod prvního a druhého stupně nízký, tak je valorizace minimální. Např. pro rok 2014 se zvýšila základní výměra všech důchodů o 10 Kč a procentní část důchodu o 0,4 %.

Praktický příklad

Pan Novák pobíral v roce 2013 průměrný invalidní důchod prvního stupně ve výši 6 017 Kč, jeho invalidní důchod se skládal ze základní výměry ve výši 2 330 Kč a procentní části důchodu ve výši 3 687 Kč.

  • Od lednové splátky důchodů se zvýšila základní výměra na 2 340 Kč a procentní výměra důchodu na 3 702 Kč. Celkový invalidní důchod činí v letošním roce 6 042 Kč. Invalidní důchod pana Nováka se zvýšil pouze o 25 Kč.
Žádost o bezplatný návrh
VÝHODNÉHO POJIŠTĚNÍ
Odeslat žádost
Máte dotaz k životnímu pojšitění?
Zeptejte se nás!

Chci zodpovědět dotaz