Invalidní důchod se dle příjmu příliš neliší

25.04.2016 | Petr Gola | Finanční plán
Občané s nízkými příjmy mají při přiznání invalidity v procentním vyjádření výrazně vyšší invalidní důchod než lidé s nadprůměrnými příjmy. Vlastní finanční zajištění je při zdravotních problémech zejména pro lidi s vyšším příjmem naprostou nutností.
32575442.jpg
Hodiny
ZÍSKEJTE peníze navíc


S námi to dokážete


jsme na trhu již od roku 1998 a máme již

481 293 klientůZískejte řešení pravidelně získávající významná ocenění
-

Náš návrh řešení je bezplatný a nezávazný
-
-

 

 

 

I při výpočtu invalidních důchodů je v Česku zastoupen princip solidarity, kdy občané s vyššími příjmy mají relativně nízký invalidní důchod a občané s nízkými příjmy mají relativně vysoký invalidní důchod. U invalidního důchodu je rozdíl dokonce v desítkách procent. Přiznáním invalidního důchodu tedy klesá občanům s průměrnou a vyšší mzdou výrazně životní úroveň. Živitel rodiny by měl mít vždy uzavřeno kvalitní životní pojištění.

Co ovlivňuje výši invalidního důchodu?

Jak vysoký invalidní důchod bude žadatel o invalidní důchod mít, to závisí na získané době pojištění (včetně dopojištěné doby pojištění), průměrné hrubé měsíční mzdě v současné hodnotě před přiznáním invalidity a přiznaném stupni invalidity. V Česku jsou vypláceny invalidní důchody prvního stupně, druhého stupně a třetího stupně. Zejména invalidní důchod prvního stupně a druhého stupně je poměrně nízký.

 

Praktický příklad

Paní Nováková má průměrnou měsíční mzdu za odpracované roky ve výši 12 000 Kč, včetně dopočtené doby pojištění má dobu pojištění 42 let a je ji přiznán invalidní důchod prvního stupně. Paní Veselá má průměrnou měsíční mzdu za odpracované roky ve výši 60 000 Kč, včetně dopočtené doby pojištění má dobu pojištění rovněž 42 let a i paní Veselé je přiznán invalidní důchod prvního stupně. U paní Novákové i paní Veselé si vypočítáme hrubý náhradový poměr v případě přiznání invalidního důchodu I. stupně, porovnáme tedy měsíční invalidní důchod s dosahovanou hrubou mzdou před přiznáním invalidity prvního stupně. Veškeré výpočty provedeme dle legislativy roku 2016.

 

Text

Paní Nováková

Paní Veselá

Doba pojištění v celých letech

42

42

Osobní vyměřovací základ

12 000 Kč

60 000 Kč

První redukční hranice

(do 11 883 Kč, ze 100 %)

11 883 Kč

11 883 Kč

Druhá redukční hranice

(od 11 883 Kč do 108 024 Kč, z 26 %)

31 Kč

12 511 Kč

Výpočtový základ

(součet obou redukčních částek)

11 914 Kč

24 394 Kč

Procentní výměra

(výpočtový základ x (42 x 0,5 %)

2 502 Kč

5 123 Kč

Základní výměra důchodu

2 440 Kč

2 440 Kč

Invalidní důchod I. stupně

(základní + procentní výměra)

4 942 Kč

7 563 Kč

Náhradový poměr

(invalidní důchod oproti hrubé mzdě)

41,2 %

12,6 %

vlastní výpočet autora

 

Měsíční invalidní důchod prvního stupně paní Novákové by činil 4 942 Kč, což je 41,2 % hrubého příjmu dosahovaného před přiznáním invalidního důchodu I. stupně. Paní Veselá měla před přiznáním invalidity prvního stupně příjem pětinásobně vyšší než paní Nováková (odváděla tedy na sociálním pojištění pětinásobně vyšší částku), měsíční invalidní důchod prvního stupně paní Veselé je však vyšší pouze 1,5krát. Náhradový poměr paní Veselé je pouze 12,6 %.

Invalidní důchod druhého stupně by paní Nováková měla 6 193 Kč a invalidní důchod třetího stupně by činil 9 946 Kč. Paní Veselá by měla invalidní důchod druhého stupně 10 125 Kč a invalidní důchod třetího stupně potom 17 809 Kč.

Částečné invalidní důchody jsou nízké

Invalidní důchod prvního stupně a invalidní důchod druhého stupně je relativně nízký. I paní Veselá, která měla velmi vysoké příjmy, nemá invalidní důchod prvního stupně ani 8 tisíc Kč měsíčně. Vlastní komerční pojištění pro případ invalidity je tedy velmi důležité. Pracovní možnosti příjemců invalidního důchodu prvního stupně jsou tedy omezeny a z toho důvodu klesá i měsíční příjem. Kvalitně nastavená smlouva brání citelnému poklesu životní úrovně rodiny v případě přiznání invalidního důchodu.

Žádost o bezplatný návrh
VÝHODNÉHO ŘEŠENÍ FINANCÍ
Odeslat žádost o návrh VÝHODNÉHO ŘEŠENÍ FINANCÍ
Máte dotaz k finančnímu plánu?
Zeptejte se nás!

Chci zodpovědět dotaz