Invalidní důchod živnostníků

26.01.2016 | Petr Gola | Finanční plán

Výše invalidního důchodu závisí na příjmech, získané době pojištění a přiznaném stupni invalidity. Při minimálních platbách na povinném pojistném mají živnostníci invalidní důchod velmi nízký. Vlastní komerční pojištění by mělo být pro živnostníky nutností.

plan_04_kalkulacka_a_bryle.jpg
Hodiny
ZÍSKEJTE peníze navíc


S námi to dokážete


jsme na trhu již od roku 1998 a máme již

481 293 klientůZískejte řešení pravidelně získávající významná ocenění
-

Náš návrh řešení je bezplatný a nezávazný
-
-

 

 

 

Čím vyšší průměrná měsíční mzda v současné hodnotě za odpracované roky (tzv. osobní vyměřovací základ), vyšší doba pojištění a vyšší stupeň invalidity, tím vyšší měsíční invalidní důchod. U živnostníků se však osobní vyměřovací základ počítá z jednotlivých vyměřovacích základů v letech před přiznáním invalidního důchodu. Vyměřovacím základem je částka uvedena v "přehledu o příjmech a výdajích", který živnostníci každoročně doručují na OSSZ. Vyměřovacím základem je přitom polovina daňového základu, nikoliv tedy roční příjem nebo roční hrubý zisk. Živnostníci mají tedy v praxi výrazně nižší důchody než zaměstnanci, jak si ukážeme na praktických výpočtech, vše dle legislativy roku 2016.

 

Praktické příklady

Výpočet osobního vyměřovacího základu

Živnostnice paní Černá má za celý kalendářní rok 2015 příjem ze samostatné výdělečné činnosti ve výši 510 000 Kč. Výdaje má minimální, proto uplatní paní Černá výdaje 60% výdajovým paušálem, který přísluší její činnosti. Hrubý zisk paní Černé za rok 2015 je tedy 204 000 Kč (510 000 Kč - (510 000 Kč x 60 %). Vyměřovací základ paní Černé pro placení sociálního pojištění za celý rok je potom 102 000 Kč (204 000 Kč x 50 %). Právě z částky 102 000 Kč bude paní Černá platit sociální pojištění za celý rok 2015, které bude činit 29 784 Kč (102 000 Kč x 29,2 %).

  • Roční vyměřovací základ 102 000 Kč přitom odpovídá měsíční hrubé mzdě ve výši 8 500 Kč (102 000 Kč: 12 000 Kč). Osobní vyměřovací základ pro výpočet důchodu může být nižší než minimální mzda.
  • Přestože má paní Černá měsíční příjem cca 40 000 Kč a zbylé 2 500 Kč jsou skutečné výdaje, tak se paní Černé pro důchodové účely bude započítávat za rok 2015 příjem na úrovni hrubé mzdy ve výši 8 500 Kč.

 

vítěz testu finančních poradců
Vytvořte si svůj osobní finanční plán a dosáhněte finanční nezávislosti s vítězem testu finančních poradců. Udělejte správné rozhodnutí ještě dnes, sjednejte si bezplatnou a nezávaznou konzultaci kliknutím zde

 

Výpočet invalidního důchodu

Nyní si vypočítáme invalidní důchod prvního stupně paní Černé. Osobní vyměřovací základ neboli průměrná měsíční mzda bude pro zjednodušení na úrovni údajů roku 2015, tedy ve výši 8 500 Kč. Současně s dopočtenou dobou pojištění získá paní Černá dobu pojištění v rozsahu 41 let. Jak vysoký bude mít paní Černá invalidní důchod dle výpočtové formule roku 2016?

  • Měsíční invalidní důchod prvního stupně dle výpočtové formule letošního roku je 4 183 Kč. Minimální měsíční důchod v roce 2016 přitom činí 3 210 Kč. Přestože měla paní Černá měsíční příjem cca 40 tisíc Kč, tak bude mít měsíční invalidní důchod pouze 4 183 Kč, což je zcela nedostatečné.
  • Kdyby byl paní Černé přiznán invalidní důchod druhého stupně, tak by byl měsíční důchod rovněž velmi nízký, a sice 5 054 Kč.
  • Pokud by paní Černá nemohla během pobírání invalidního důchodu vykonávat samostatnou výdělečnou činnost ze zdravotních důvodů a nepodařilo se ji ani najít práci odpovídající jejímu zdravotnímu stavu, tak by byla její životní úroveň velmi nízká, a to i s případným pobíráním sociálních dávek, na které není paušální nárok.

Živnostníci by na státní důchod spoléhat neměli

Jak jsme si ukázali na praktickém příkladu, zejména pro živnostníky je státní zajištění v případě přiznání invalidity prvního stupně a druhého stupně velmi nízké. Bez vlastního finančního zajištění by dlouhodobé zdravotní problémy znamenaly výrazný pokles životní úrovně. Zodpovědní živnostníci by měli mít vždy uzavřeno vlastní komerční pojištění s požadovaným finančním plněním pro přiznání invalidity. Zejména invalidní důchod prvního stupně a druhého stupně je z důvodu výpočtové formule nízký, neboť se předpokládá, že i po přiznání invalidního důchodu bude občan pracovat a mít vlastní příjem. V některých případech však po přiznání invalidního důchodu není možné ze zdravotních důvodů v pracovní činnosti pokračovat.

Žádost o bezplatný návrh
VÝHODNÉHO ŘEŠENÍ FINANCÍ
Odeslat žádost o návrh VÝHODNÉHO ŘEŠENÍ FINANCÍ
Máte dotaz k finančnímu plánu?
Zeptejte se nás!

Chci zodpovědět dotaz