Investice do obnovitelných zdrojů energií s diverzifikací do dalších „čistých“ odvětví

Na začátku tohoto týdne jsem zde psal o krátkodobých a dlouhodobých vyhlídkách energetického sektoru. Jedním ze zjištění uvedených v tomto článku bylo, že v rozvinutých zemích roste a bude růst podíl energie vyrobené z obnovitelných zdrojů, přičemž tento trend budou zřejmě následovat i rozvíjející se trhy.

fotovoltaicke_panely.jpg

Zde jsou sice stále budovány elektrárny užívající fosilní paliva, rostoucí životní úroveň obyvatel s sebou však nese zřetelnou zprávu: je třeba začít brát ohled na životní prostředí.

V tomto směru jsem zmínil jako vhodný doplněk akciové složky portfolia zaměřené právě na alternativní zdroje energie podílový fond Fond živé planety od společnosti ČP INVEST. Tento produkt je v tuto chvíli jedinou korunovou investicí dostupnou pro drobné investory v České republice (v cizích měnách je zde ještě nabízen fond KBC Eco Fund Alternative Energy).

Pojďme se teď spolu podívat, jaká je vlastně investiční politika Fondu živé planety ČP INVEST a jaké společnosti dnes najdete v portfoliu tohoto fondu.

Investiční filozofie

Investiční strategie Fondu živé planety probíhá v souladu s těmito hlavními myšlenkami (které jsou zároveň argumenty, proč investovat do tohoto podílového fondu.

Ochrana klimatu

Skleníkový efekt, globální oteplování – po narůstajícím počtu přírodních katastrof a extrémním výkyvům počasí už nejde jen o abstraktní a vzdálené pojmy. Skutečně nám začínají ovlivňovat náš každodenní život. Bez ochrany klimatu se neobejdeme.

Obnovitelné zdroje energie

Zásoby fosilních paliv jsou omezené a stále hůře dostupné, což zvyšuje tlak na ceny. Význam alternativních energií tak bude v budoucnu přirozeně narůstat. Společnosti působící v oblasti vodní energetiky, geotermie, solární energie, biomasy či větrné energie mají zelenou.

Čistá voda a biozemědělství

Nejen ropa nebo kovy, ale i „čistá“ voda je stále vzácnější. Světová spotřeba pitné vody roste, zatímco globální rezervy kontinuálně ubývají. Firmy zabývající se zpracováním a úpravou vody mají velký potenciál, stejně tak biozemědělství. Bioprodukty jsou stále oblíbenější. Jejich prodej roste.

 

vítěz testu finančních poradců
Udělejte správné rozhodnutí ještě dnes. Spravujte své finance s vítězem největšího testu finančních poradců. Sjednejte si bezplatnou a nezávaznou konzultaci Vašich možností kliknutím zde

 

Nové materiály a technologie

Zefektivnění výroby si žádá nové materiály vykazující zlepšené vlastnosti. Důležitá role připadá bioinženýrství, nanotechnologiím či recyklaci.

Unikátní třída investic – nový trend

Co je ekologické, je společensky vítané a perspektivní. Efektivnější využívání nerostných surovin šetří náklady. Alternativní zdroje energie činí firmy nezávislými na cenách ropy. Ochrana životního prostředí, ekologie, trvale udržitelný rozvoj, etika tvoří nově vzniklou, unikátní třídu investic, před kterou stojí ohromný růstový potenciál.

 

Samotné obnovitelné zdroje jsou tedy jednou z 5 myšlenek tohoto podílového fondu. Nicméně, portfolio manažer není při správě podílového fondu nijak omezen ve smyslu zastoupení jednotlivých myšlenek. K 30. 9. 2015 tvořily akcie společností z oboru alternativních zdrojů energie 23,2 % celkového portfolia, akce společností z potravinářského průmyslu byly naopak zastoupeny 4,2 %. Byť se tedy na první pohled může zdát, že Fond živé planety ČP INVEST není k tématu alternativních zdrojů energií příliš relevantní, opak je pravdou.

Největší zastoupení v portfoliu fondu měly k 30. 9. 2015 níže uvedené společnosti (uvádím i jejich předmět podnikání)

 

Společnosti s největším zastoupením v portfoliu Fondu živé planety ČP INVEST

 

Nordex SE

výrobce turbín pro větrné elektrárny

Veolia

vodní, odpadové hospodářství, energetika, doprava

Aqua America

vodní hospodářství

EDP Renovaveis SA

výrobce a provozovatel zařízení pro alternativní zdroje energie

Suez Enviroment

vodní a odpadové hospodářství

 

Zastoupení společností z jiného sektoru, než jsou alternativní energie, lze brát i jako možnost diverzifikace rizika. K němuž samozřejmě dochází i na úrovni regionů, kdy jsou prostředky podílníků tohoto fondu investovány v různých koutech světa. K 30. 9. 2015 bylo zastoupení jednotlivých zemí v portfoliu fondu následující: USA (53,4 %), Francie (14,8 %), Německo (6 %), Portugalsko (5 %), Itálie (4,1 %).

Zaujala Vás možnost investice do alternativních zdrojů energií s diverzifikací do dalších „čistých“ odvětví? Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře na této stránce s žádostí o bezplatnou a nezávaznou konzultaci Vašich možností.