Investoři dávají „sbohem“ vyspělým zemím, ale na jak dlouho?

Světové finanční trhy zažívají v roce 2016 „nový“ trend – odliv peněz z rozvinutých zemí do těch rozvíjejících se. Investoři již nepovažují akciové indexy v USA a Evropě za zajímavé, a proto své peníze přesouvají do Brazílie, Ruska, Argentiny, Maďarska a dalších rozvíjejících se zemí.
03A17217.jpg
Graf
Hledáte výhodné INVESTICE?


S námi je získáte


jsme na trhu již od roku 1998 a naši klienti s námi investují

13 767 445 521Investujte do exkluzivních produktů
-

Náš návrh investic je bezplatný a nezávazný
-
-

 

 

 

Na tom by nebylo nic tak zvláštního, tento jev s přestávkami pozorujeme už od roku 2008. Tentokrát je však přesun peněz z rozvinutých zemí do rozvíjejících se odlišný v tom, že investoři v honbě za výnosy zachází ještě dále, až k trhům s nízkou likviditou, vysokými měnovými a politickými riziky.  Jedná se například o trhy jako Pákistán, Egypt, Maroko či Namibie. Samozřejmě, mezi cílové destinace spekulativního kapitálu z vyspělého světa patří i „tradiční“ rozvíjející se země. Pokud bychom měli sestavit žebříček nejvýkonnějších akciových indexů z rozvíjejících se zemí pro rok 2016, jeho pořadí by bylo následující…

TOP 5 zemí s nejvýkonnějšími akciovými indexy v roce 2016 (k 14. 9. 2016)

 

Země

Výkonnost

Argentina

35.57%

Brazílie

31.67%

Rusko

26.01%

Maďarsko

17.46%

Thajsko

14.83%

 

Kapitál v největší míře odtéká ze zemí vyspělé Evropy, kde nejenže klesají hodnoty akciových indexů, ale také rostou výnosy státních dluhopisů (za uplynulý měsíc vzrostly výnosy 10 letých dluhopisů všech členských zemí eurozóny a s výjimkou Dánska všech členských zemí Evropské unie ze západní Evropy).

TOP 5 zemí s nejméně výkonnými akciovými indexy v roce 2016 (k 14. 9. 2016)

 

Země

Výkonnost

Itálie

-24,40%

Venezuela

-18,30%

Portugalsko

-15,90%

Čína

-15,20%

Japonsko

-15,10%

 

„Flirt“ nebo dlouhodobý trend?

V době, kdy kurzy akciových indexů rozvíjejících se zemí vystřelily o desítky procent vzhůru, je dobré si situaci trošku analyzovat. Rozvíjející se trhy stále nabízí příznivou demografickou strukturu, často také nízkou míru zadlužení (jak na úrovni státu tak domácností), levnou pracovní sílu a v některých případech také bohaté zásoby nerostných surovin. Ekonomiky rozvíjejících se zemí rostou dlouhodobě rychleji, než ekonomiky vyspělých zemí. S investicemi na rozvíjejících se trzích jsou však spojena vyšší rizika, ať už se jedná o politické, měnové či kurzové riziko. V některých případech se investoři setkávají i s nižší likviditou. Akcie firem z rozvíjejících se zemí či akciové podílové fondy zaměřené na rozvíjející se trhy tedy představují zajímavou možnost diverzifikace akciové složky investičního portfolia. V tuto chvíli však není žádný fundamentální důvod, kterým by šlo ospravedlnit nedávné růsty akciových indexů a situace (příliv spekulativního kapitálu) může přestat prakticky okamžitě poté, co nastane některá z níže uvedených situací:

 

  • výraznější ekonomické oživení v eurozóně a USA
  • zvýšení úrokových sazeb v eurozóně a USA
  • výrazné zhoršení ekonomické či politické situace v rozvíjejících se zemích
Žádost o bezplatný návrh
VÝHODNÝCH INVESTIC
Odeslat žádost o VÝHODNÉ INVESTICE
Máte dotaz ke spoření?
Zeptejte se nás!

Chci zodpovědět dotaz