Jak maximalizovat příjem v penzi?

26.06.2017 | Petr Gola | Spoření

V budoucnu bude státní důchod nižší než je tomu v současnosti, důvodem jsou demografické a ekonomické změny. Životní styl penzistů se přitom během let změnil. Současní penzisté chtějí žít aktivně, což zvyšuje požadavky na finanční zabezpečení. A tento trend bude pokračovat. Jak mít v penzi co nejvyšší měsíční příjem?

02I24620.jpg
Prasátko
Hledáte výhodné SPOŘENÍ?


S námi jej získáte


jsme na trhu již od roku 1998 a naši klienti s námi spoří

13 767 445 521


Získejte v průměru o 2 % vyšší úrok
-
Náš návrh spoření je bezplatný a nezávazný
-
-

 

 

 

Přestože úloha vlastního zajištění na penzi rok od roku stoupá, tak je pro co nejvyšší finanční zajištění v penzi nutné splnit i podmínky pro přiznání státního starobního důchodu. Ideální s ohledem na měsíční pravidelnou částku v důchodu je odejít až do řádného starobního důchodu, nemít již žádné finanční závazky a mít co nejvyšší pravidelný příjem z vlastních finančních produktů. Peníze mohou plynout i např. z pronájmu nemovitosti, přičemž veškeré úvěry je dobré mít splaceny ještě před odchodem do důchodu.

 

Hlídání nároku na státní důchod

 

Pro přiznání státního starobního důchodu nestačí pouze dosáhnout řádného důchodového věku, ale je nutné získat i potřebnou dobu pojištění. V roce 2017 je nutné získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 33 let. Tato minimální doba pojištění platí přitom i pro předčasný důchod, nároky na dobu pojištění se z důvodu dřívějšího odchodu do důchodu nesnižují. Od roku 2019 bude potřeba získat dobu pojištění minimálně v rozsahu 35 let. V budoucnu přitom může dojít k dalšími zpřísnění legislativy, neboť v roce 2009 stačilo získat dobu pojištění pouze v rozsahu 25 let. Bez získání potřebné doby pojištění nemůže být státní důchod přiznán, i když žadatel o důchod odvedl v produktivním věku vysoké částky na důchodovém pojištění.

 

Vysoké příjmy a přesto žádný důchod

Problémy se získáním doby pojištění mohou mít např. i lidé s vysokými příjmy, kteří měli v několika letech pouze pasivní příjmy nepodléhající odvodům na sociálním pojištění nebo lidé pracující v zemích, se kterými nemá Česku uzavřenu smlouvu o sociálním zabezpečení. Získání potřebné doby pojištění je tedy vhodné si včas hlídat, aby byl státní důchod přiznán. Případné mezery v pojištění je dobré řešit ihned formou dobrovolného důchodového pojištění, protože zpětná účast na dobrovolném důchodovém pojištění je legislativou omezena. Přihláška k dobrovolnému důchodovému pojištění se podává na místně příslušné OSSZ. Finančně výhodnější je platit pouze minimální dobrovolné důchodové pojištění, které v letošním roce činí 1 977 Kč a maximalizovat vklady na vlastní komerční produkty.

 

S vlastním zajištěním na penzi je dobré začít co nejdříve

Spoření a investování na penzi by mělo mít nezastupitelné místo v každém rodinném finančním plánu. Čím dříve s pravidelným spořením a investováním začne, tím lépe. Ideálně do několika prvních let po ukončení studií. V přestože pro lidi mladší 30 let je spoření na penzi složité, neboť myslet v mladém věku na důchod není snadné a finančně situace není zpravidla příznivá, protože je potřeba v první řadě myslet na vlastní bydlení, tak je dobré v rozpočtu najít rezervu i pro stokorunové úložky. Postupem času, jak se bude finanční situace zlepšovat, tak se bude následně pravidelná měsíční úložka zvyšovat. Faktor času hraje při zhodnocování u pravidelného investování nebo spoření důležitou roli, proto je finančně skutečně výhodné myslet na penzi co nejdříve.

 

Forma zajištění je individuální

Neexistuje univerzální rada, jakým způsobem na penzi spořit nebo investovat. Situace je individuální a záleží na celé řadě aspektů jako je např. životní a příjmová situace, sklon k investičnímu riziku, požadavcích na celkově dostupné částce v penzi… Investiční profil a finanční situace se může během let měnit. Proto je výhodná dlouhodobá spolupráce s kvalitním finančním poradcem a přizpůsobování vlastního penzijního plánu aktuálním změnám.

Žádost o bezplatný návrh
VYSOKÉ ÚROKOVÉ SAZBY
Odeslat žádost o VYSOKÝ ÚROK
Máte dotaz ke spoření?
Zeptejte se nás!

Chci zodpovědět dotaz