Jak na dodanění daňových úlev při předčasném zrušení životka?

16.05.2016 | Petr Gola | Pojištění
Jestliže dojde k předčasnému zrušení smlouvy o životním pojištění, potom je nutné dodanit nejenom uplatněné daňové odpočty v minulých letech, ale i případné příspěvky zaměstnavatele na smlouvu. Předčasné zrušení životka je tedy potřeba si dobře promyslet a kalkulovat s vyšší daňovou povinností.
dv1694024.jpg
Štít a peníze
Hledáte výhodné POJIŠTĚNÍ?


S námi jej získáte

jsme na trhu již od roku 1998 a naši klienti s námi chrání své zdraví a majetek v hodnotě

21 833 997 777Získejte v průměru o 50 % levnější pojištění
-

Náš návrh pojištění je bezplatný a nezávazný
-

 

 

 

V případě finančních problémů je vhodné předčasné zrušení smlouvy o životním pojištění velmi dobře zvážit. Když totiž dojde před skončením doby 60 kalendářních měsíců  od uzavření smlouvy o životním pojištění nebo před rokem, ve kterém se dosáhne věku 60 let, k předčasnému zrušení smlouvy o životním pojištění, tak je potřeba dodanit čerpané daňové výhody. Daňová povinnost za rok, ve kterém dojde ke zrušení smlouvy, může být vyšší v řádech tisícikorun.

Možné daňové výhody

Na každou smlouvu o životním pojištění je v praxi možné čerpat dvě daňové výhody. První je možností je snížení základu daně a placení nižší daně z příjmu fyzických osob z důvodu vkladů na smlouvu o životním pojištění splňující podmínku pro daňový odpočet (např. ze smlouvy není možné průběžně vybírat peníze). Druhou možností je daňové osvobození pro příspěvek zaměstnavatele na smlouvu.

Daňový odpočet

V daňovém přiznání za příslušný rok nebo v ročním zúčtování daně je možné uplatnit daňový odpočet. Nárok na daňový odpočet je nutné doložit potvrzením od pojišťovny, které bývá automaticky zasíláno začátkem každého roku. Při splnění zákonných podmínek snižuje daňový odpočet daňový základ a přináší tak daňovou úsporu. Daňový základ je možné snížit maximálně o 12 000 Kč, což je splněno při měsíčním vkladu na smlouvu o životním pojištění 1 000 Kč a více. Např. daňový odpočet 12 000 Kč přináší daňovou úsporu 1 800 Kč (12 000 Kč x 15 %).

Příspěvek zaměstnavatele na smlouvu

Zaměstnavatelé mohou zaměstnancům přispívat na jejich smlouvu o životním pojištění, přičemž souhrnný roční příspěvek zaměstnavatele do 30 000 Kč je osvobozen od daně. Pro daňové účely se posuzuje souhrnný roční příspěvek zaměstnavatele na smlouvy o životním pojištění, penzijním připojištění a doplňkovém penzijním spoření. Od roku 2017 se limit pro daňové osvobození zvyšuje na 50 000 Kč. Z důvodu daňového osvobození je příspěvek na smlouvu o životním pojištění velmi oblíbeným firemním benefitem.

Nutnost podání daňového přiznání

Zaměstnanci, kteří během roku předčasně zruší smlouvu o životním pojištění, na kterou čerpali některou z výše uvedených daňových výhod si musí sami podat daňové přiznání za rok, ve kterém k předčasnému zrušení smlouvy o životním pojištění dojde. Daňové záležitosti za ně nemůže vyřídit jejich zaměstnavatel prostřednictvím ročního zúčtování daně.

Dodanění příspěvků zaměstnavatele

Při předčasném zrušení smlouvy o životním pojištění je nutné v daňovém přiznání podávaném zaměstnancem zpětně dodanit příspěvky zaměstnavatele na smlouvu od roku 2015. Příspěvky zaměstnavatele na smlouvu do roku 2014 zaměstnanec nedodaňuje, neboť podléhají srážkové dani. Při předčasném zrušení daňového přiznání je tedy nutné v daňovém přiznání zvýšit dílčí základ daně dle § 6 zákona o dani z příjmu (ze závislé činnosti) o příspěvky zaměstnavatele uhrazené po 1. lednu 2015. Zaměstnavatel nemůže zaměstnanci tento příjem zdanit, zaměstnanec si musí sám podat daňové přiznání a dodanit daňové osvobození u příspěvků zaměstnavatele na smlouvu.

Desetiletá lhůta pro daňové odpočty

V daňovém přiznání je nutné při předčasném zrušení smlouvy o životním pojištění zvýšit i základ daně o uplatněné daňové odpočty v uplynulých deseti letech. Uplatněné odpočty jsou příjmem dle § 10 zákona o dani z příjmu.

Praktický příklad

Živnostnice paní Veselá zruší předčasné smlouvu o životním pojištění v roce 2016 uzavřenou v roce 2010. V letech 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 uplatnila daňový odpočet vždy 12 000 Kč a v roce 2010 potom 3 000 Kč. Celkovým příjmem dle § 10 zákona o dani z příjmu bude částka 63 000 Kč (12 000 Kč x 5 let + 3 000 Kč). Daňová povinnost paní Veselé stoupne z důvodu předčasného zrušení smlouvy o životním pojištění o 9 450 Kč (63 000 Kč x 15 %).

Žádost o bezplatný návrh
VÝHODNÉHO POJIŠTĚNÍ
Odeslat žádost
Máte dotaz k životnímu pojšitění?
Zeptejte se nás!

Chci zodpovědět dotaz