Jak porovnat výkonnost fondů?

Cílem každého investora je vybrat takový fond, který mu bude pravidelně přinášet zajímavé zhodnocení. Vzhledem k množství fondů na trhu se nutně nabízí otázka – který to je? Za tímto účelem můžete porovnávat nejen výkonnost fondů navzájem, ale i porovnat výsledky fondu s odpovídajícím benchmarkem.

investovani_03_noviny_a_graf.jpg

Jak porovnat výkonnost fondů?

Mnozí investoři nenechají při výběru nejvhodnějšího podílového fondu bez povšimnutí historickou výkonnost. I když může dosažená výkonnost lecos napovědět o úspěšnosti práce portfolio manažera, je třeba brát tento údaj jako doplňkovou informaci. Jak porovnávat výkonnost fondů? Kde získat potřebné informace k jednotlivým fondům?

Porovnávejte srovnatelné

Dříve než začnete s vlastním porovnáváním fondů, ujistěte se, zda srovnáváte shodně zaměřené fondy. Jako výchozí kritérium poslouží třída aktiv, v rámci které fond investuje (např. nástroje peněžního trhu, dluhopisy, akcie, komodity).

Dalšími kritérii jsou v případě akciových fondů regionální, případně sektorové zaměření fondu. Důležitá je i shodná měna fondu. Zveřejňuje-li manažer fondu i sledovaný benchmark (pozn. index, jehož výkonnost se snaží překonávat), je třeba vybrat fondy se stejným benchmarkem (např. MSCI World).

Pro úplnost je třeba dodat, že výkonnost fondů musíme srovnávat na stejné periodě. Vyberte tedy takové fondy, k nimž jsou dostupná data za stejná období. Při porovnávání výkonnosti je vhodné pracovat s fondy, které nabízejí dostatečně dlouhou historii.

 

TIP Investujte do podílových fondů s vítězem testu finančních poradců, sjednejte si nezávaznou a beplatnou konzultaci

 

Kde vzít potřebná data?

Existují dvě možnosti, jak dojít ke grafickému znázornění výkonnosti fondů. Časově náročnější je vlastní výpočet z historických dat (např. v tabulkovém procesoru Excel). Na českém internetu zatím nenajdeme server, který by nabízel ke stažení historická data všech dostupných fondů. Z tohoto důvodu budete muset data k jednotlivým fondům dohledat. Denní hodnoty podílových listů naleznete na internetových stránkách jednotlivých investičních společností.

Druhou, pohodlnější možností, je navštívit stránky některého z tuzemských finančních serverů, které nabízejí nejen grafy historické výkonnosti fondů, ale i funkci vzájemného porovnání vybraných fondů. Tuto možnost nabízejí například servery iFondy.cz či PenizeNavic.cz.

Výkonnost fondu vzhledem k benchmarku

Pro vytvoření obrázku o výkonnosti konkrétního fondu je vhodné nejen porovnat fondy navzájem, ale i sledovat výkonnost fondu vzhledem k benchmarku. Se získáním dat potřebných k sestrojení benchmarku však může být problém, ne vždy jsou volně dostupné (pozn. o indexech se můžete dočíst zde).

Zdaleka ne všem portfolio manažerům se daří překonávat sledovaný index. Jistý obrázek o tom, jaké procento fondů překonává index, dává například index švýcarské ifund services. Ten ukazuje, jaké procento ze 400 sledovaných fondů překonává benchmark (pozn. oficiální indexy MSCI Europe, S&P 500 a MSCI Emerging Markets). V roce 2010 dokázalo 51 % fondů překonat index MSCI Europe, 28 % index S&P 500 a 37 % index MSCI Emerging Markets.

Dobrá výkonnost se nemusí opakovat

I když mnozí investoři sledují historickou výkonnost, neexistuje žádná záruka, že se budou dobré výsledky pravidelně opakovat. To je také důvod, proč není historická výkonnost vhodným ukazatelem budoucích výnosů. Kdo sleduje trhy pravidelně, jistě potvrdí, že fondy, které dosáhly v jednom roce vysokých výnosů, mají nezřídka v následujících letech slabší výsledky.

Nejvýkonnější fondy mají někdy tendenci později produkovat už jen průměrné výsledky. Investoři by se měli mít napozoru v případě fondů, které jsou oslavovány na základě posledních výsledků. Řada top fondů dosáhla nadprůměrných výsledků díky dočasným pohybům na trhu nebo díky zaměření na úzký segment.

Pokud se zajímáte o investice do fondů, nebo si s něčím v této oblasti nevíte rady, kontaktujte nás, rádi vám pomůžeme.