Jak poznat typického podvodníka na první pohled

Poznali byste podvodníka na první pohled? Zřejmě asi ne. Ale dle výsledků téměř 350 případů zpronevěry, které pro své kanceláře řešila poradenská společnosti KPMG, je typickým podvodníkem muž ve věku 36 až 45 let, který pracuje ve finančním oddělení nebo na jiné pozici související s firemními financemi a ve společnosti působí déle než 10 let.

img_237.jpg

Dle analytického materiálu je typický podvodník stár zhruba mezi 36 až 45 lety, přičemž muži tvoří většinu všech vyšetřovaných pachatelů, a to skoro 90 %. Podíl žen je mezi vyšetřovanými vyšší v Americe (22 %), Asii a Tichomoří (23 %) a naopak nižší v Evropě, na Středním východě a v Africe (8 %).

V 60 procentech vyšetřovaných případů pracoval pachatel pro společnost před zjištěním podvodného jednání déle než pět let, přičemž 33 procent bylo ve společnosti zaměstnáno dokonce 10 let a více. Průzkum také zjistil, že od počátku podvodného jednání do jeho odhalení průměrně uplynou 3 roky.

Manažeři brzy překonají své podřízené

Obviněný podvodník
Dle studie KPMG je nejčastějším pachatelem podvodů muž. Stále častěji se podvodů dopouštějí manažeři firem.

Z pouhých 11 % členů nejvyššího vedení, kteří se na podvodech podíleli v roce 2007, kdy KPMG publikovala poprvé výsledky podobně zaměřené anylýzy, se podíl vedoucích manažerů podílejících se na podvodném jednání vyšplhalo na 26 %.

Dopady recese, tlak na splnění finančních výkonů společnosti, ale i prémie vázané na výkon, to všechno jsou faktory, které mohou vyústit v podvodné jednání. Podle studie totiž vedoucí pracovníci firem dokážou lépe obejít interní obranné mechanismy, což jim v kombinaci s důvěrou, které se v rámci firmy těší, vytváří dokonalé podmínky pro spáchání podvodu.

Čeští podvodníci se od světových statistik liší

Na rozdíl od celosvětových statistik, ze kterých vychází jako vůbec nejnáchylnější k podvodům zaměstnanci finančního oddělení, v České republice nejčastěji na čele figurují pracovníci oddělení nákupu a prodeje.

Podle průzkumu bylo 89 % osob vyšetřovaných ve střední a východní Evropě zaměstnáno u firmy déle než tři roky, více jak polovina z nich pak dokonce déle než šest let. U více jak poloviny případů byla doba probíhajícího podvodného jednání delší než tři roky.

Typický podvodník nikdy nepracuje sám. V 61% případů má podvodník spolupachatele. Nejčastěji se jedná o dodavatele (48 %) nebo zákazníky (22 %). Pravděpodobnost, že pachatel spolupracuje na podvodném jednání s dalšími osobami, se výrazně zvyšuje u mužů (64 %) než u žen (33 %).

Firmy nejsou dost opatrné a za podvody svých zaměstnanců se stydí

Všechny případy se vyznačují obdobnými varovnými signály:

  • zaměstnanec si dlouhodobě nevybírá dovolenou;
  • pachatel nežádá a ani nestojí o případné povýšení a neuvádí k tomuto rozhodnutí žádné důvody;
  • životní styl pachatelů se zdá být v nepoměru k předpokládaným příjmům;

Společnosti však tyto signály zpravidla ignorují a navíc podceňují i kontrolní mechanismy, co samozřejmě nahrává podvondíkům. Fakt, že odhalit podvod trvá u více než 50 procent případů déle než tři roky, naznačuje, že firmy nemají dostatečné kontrolní mechanismy, nebo zkrátka nejsou připraveny na všechny relevantní hrozby.

Celosvětově bylo pouze 23 % zjištěných případů podvodného jednání oznámeno veřejně a 46 % uvnitř organizace. V samotné Evropě jsou výsledky ještě horší. Interně bylo komunikováno méně než 30 % případů podvodného jednání a pouze 11 procent jich bylo zveřejněno. Ve střední Evropě došlo k oznámení státním orgánům pouze ve dvou procentech případů! Ukazuje se, že u firem stále převažuje strach o pověst a dobré jméno společnosti, proto je snaha vše vyřešit interně a v tichosti.