Jak se nenechat nachytat při nakupování na internetu I.

Trendem se v současnosti stává nakupování veškerého zboží na internetu. Nejznámější české internetové obchody rozšířily svůj sortiment na domácí spotřebiče, parfémy a oblečení. I spotřebitelé překonali své obavy z nepoctivých prodejců. Smutnou pravdou ovšem zůstává fakt, že s absolutní svobodou podnikání na internetu přichází i problémy.

stk22120nxs.jpg

Stále se najdou prodejci, kteří nabídnou zboží a jakmile se jim na účtu sejde dostatek plateb od spotřebitelů, zmizí a obchod zruší. Nešťastný spotřebitel pak má doma porouchaný výrobek zakoupený v dávno zaniklém e-shopu. Níže se pokusím osvětlit, jak se bránit pokud prodejcem dodaný výrobek spotřebiteli nevyhovuje.

Dobrá pověst

Jak by Vám řekl každý lékař, prevence je nejdůležitější. V našem případě to neznamená jedno jablko denně, ale především nákup v renomovaných elektronických obchodech. Zeptejte se ve svém okolí po dobrých zkušenostech, nebo využijte internetu – existují webové služby poskytující recenze elektronických obchodů podle zkušeností zákazníků. Pokud je cena podezřele nízká, pokuste se prodejce kontaktovat a zeptat se proč. Prodejce, který nekomunikuje se svými zákazníky, určitě nebude o mnoho vstřícnější, co se vyřizování reklamací týče.

Neplaťte předem

Pokud nemáte s daným elektronickým obchodem předchozí kladné zkušenosti, snažte se volit dodání zboží na dobírku. Příležitost dělá zloděje, a pokud má prodejce na účtu peníze za zboží, které ještě neodeslal, může okamžitě zmizet na Bahamy. Jakmile Vám zboží dorazí, nejlépe ještě v přítomnosti přepravce, zkontrolujte, zda je balení nepoškozené. Poškozený balík ihned vraťte přepravci s odmítnutím převzít.

Doklady, doklady…

Uchovávejte si veškerou komunikaci s prodejcem (e-maily, poštu…), veškeré dokumenty v souvislosti s objednávkou (potvrzení objednávky, lístek o dodání zboží…) i v souvislosti se zbožím samotným (záruční list, daňový doklad…). Všechny tyto dokumenty se mohou hodit v okamžiku, kdy by se vyskytl jakýkoliv problém s prodejcem, nebo zbožím. V neposlední řadě také možnost kdykoliv prokázat, že zboží je skutečně Vaše například v případě neoprávněné exekuce.

Jak odstoupit

hodiny
Pečlivě si hlídejte 14 denní lhůtu, po kterou máte nárok na odstoupení od smlouvy

Při nákupu v elektronickém obchodě máte právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14-ti dnů dle § 53 a násl. Občanského zákoníku. Prvním dnem lhůty je první den poté, co spotřebitel zboží převzal. Jde o kalendářní dny, přičemž pokud poslední den lhůty připadne na sobotu, neděli nebo státní svátek, prodlužuje se lhůta na první následující pracovní den. V této lhůtě musí spotřebitel pouze dát prodejci na vědomí, že odstupuje od smlouvy. Toto oznámení by mělo proběhnout písemně, nebo nějakým ze způsobů umožňujícím prokázání, že k němu došlo např. e-mailem. Spotřebitel nemusí v této lhůtě zboží odeslat, nemusí zboží dodat v originálním balení. Odstoupení od smlouvy znamená, že se vztah mezi prodejcem a kupujícím vrací na samý počátek, jakoby ani nevzniknul. Pokud tedy v zákonné lhůtě odstoupíte od smlouvy, je třeba si uvědomit, že nyní z titulu bezdůvodného obohacení vzniká oběma stranám nárok na vrácení plnění – kupující zašle zboží na adresu prodejce, prodejce odešle zaplacenou kupní cenu. Zákon zde opět chrání spotřebitele tím, že prodejci stanoví lhůtu 30-ti dní pro vrácení kupní ceny spotřebiteli. Na druhou stranu spotřebiteli žádná lhůta stanovena není, není proto žádným problémem vyčkat s odesláním zboží až do vrácení kupní ceny.

 

Je třeba zmínit, že výše popsané odstoupení od smlouvy se nevztahuje na nákupy mezi podnikateli, ale pouze na vztah nakupujícího spotřebitele a prodávajícího podnikatele. Dále pozor na tzv. osobní odběr – pokud si zboží na internetu pouze nezávazně objednáte, ale koupíte si jej osobně na prodejně, nevztahuje se na Vás zákonná ochrana. Jejím smyslem totiž je umožnit spotřebiteli prohlédnout si zboží, tak jako při nákupu na prodejně. Na druhou stranu, pokud je objednávka závazná a zboží si na prodejně pouze vyzvednete, zákonná ochrana se na Vás v plné míře uplatňuje. Dále si dávejte pozor na zákonné výjimky, nelze odstoupit od kupní smlouvy:

  • o poskytování služeb, bylo-li se souhlasem spotřebitele zahájeno plnění před uplynutím lhůty 14 pracovních dnů,

  • o dodávce zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výkyvech finančního trhu, které dodavatel nemůže ovlivnit,

  • o dodávce zboží upraveného podle požadavků spotřebitele nebo zboží přizpůsobené osobním požadavkům nebo

  • zboží, které nemůže být pro svůj charakter vráceno nebo které snadno podléhá zkáze nebo které má prošlou dobu spotřeby,

  • o dodávce audionahrávek nebo videonahrávek nebo počítačových programů, které byly spotřebitelem rozpečetěny,

  •  o dodávce novin, periodik a časopisů,

  • o poskytování sázkových a loterijních služeb.

 

Vzorové odstoupení od smlouvy:

Dne 14. 10. 2011 v Praze

Věc: Odstoupení od smlouvy

Odstupuji tímto od kupní smlouvy uzavřené dne 28. 9. 2011 prostřednictvím internetového obchodu www.internetovýprodejce.cz na základě daňového dokladu č. 123456.

Zboží mi bylo dodáno dne 1. 10. 2011, jednám tedy v zákonné lhůtě 14-ti dní.

Kupní cenu ve výši 5.000,- Kč požaduji zaslat na účet č. 123456789/0100 vedený u mojí banky, a.s.

podpis