Jak se změní zdanění CP?

Daňová reforma byla prozatím odložena. Buď tedy začne platit v roce 2015, nebo o rok dříve, jak prosazuje MF. Daňová reforma se dotkne i zdanění cenných papírů. Jedna zásadní změna bude pozitivní, druhá nikoliv. Podívejme se, co nám přinese daňová reforma v oblasti zdanění příjmů z prodeje CP.

img_169.jpg
Graf
Hledáte výhodné INVESTICE?


S námi je získáte


jsme na trhu již od roku 1998 a naši klienti s námi investují

13 767 445 521Investujte do exkluzivních produktů
-

Náš návrh investic je bezplatný a nezávazný
-
-

 

 

 

Cenné papíry rok od roku nakupuje a prodává více lidí. Nakupují se za účelem dlouhodobé i krátkodobé investice. Příjem z prodeje CP je předmětem daně z příjmu fyzických osob dle § 10. Jestliže tedy nejsou splněny zákonné podmínky pro osvobození od daně, tak je nutné vyplnit přílohu číslo 2 přiznání k dani z příjmu fyzických osob.

 

Zdanění CP dle současné úpravy


Dle současné právní úpravy jsou však od daně z příjmu osvobozeny příjmy z prodeje cenných papírů, přesáhne-li doba mezi nabytím a převodem těchto cenných papírů při jejich prodeji dobu 6 měsíců. Daňovým základem je pro daňové účely rozdíl mezi příjmem z prodeje CP a výdajem za nákup CP. Celkové výdaje tvoří nejenom nabývací cena cenného papíru, ale také výdaje související s prodejem (např. různé poplatky). O ztrátu z prodeje CP si nelze snížit základ daně z podnikání nebo ze závislé činnosti. Ztráta z prodeje cenných papírů výslednou daň nesnižuje.

 

Cenné papíry nakupujeme za zdaněné peníze


Zdanění zisku z prodeje cenných papírů je zavedeno i v ostatních vyspělých zemích světa. V podstatě se však jedná již o druhé zdanění. Vždyť cenné papíry byly původně nakoupeny za zdaněné příjmy ze zaměstnání nebo podnikání. Jedná se však o zjednodušený pohled, neboť obdobná praxe funguje i u zdanění kapitálových příjmů, např. z úroků.

 

vítěz testu finančních poradců
Udělejte správné rozhodnutí ještě dnes, investujte výhodně s vítězem testu finančních poradců. Sjednejte si bezplatnou a nezávaznou konzultaci Vašich investičních možností kliknutím zde

 

Nepříjemnou zprávou je prodloužení lhůty


Daňová reforma však počítá s prodloužením této lhůty na 3 roky, původně se dokonce uvažovalo o lhůtě 5 let.

  • V praxi prodloužení této lhůty znamená, že daňové přiznání bude muset podávat mnohem více občanů mající příjmy z prodeje CP.

V současné době je totiž časový test 6 měsíců zpravidla dodržen. Investoři totiž zahrnují tuto časovou lhůtu do svého investičního rozhodování. Před uplynutím této lhůty tedy prodávají cenný papíry pouze v případě mimořádné příležitosti, která je natolik výhodná, že se vyplatí příjem z prodeje CP zdanit. Prodloužení lhůty tak bude potřeba zohlednit do investičního rozhodování pro prodej cenných papírů. Nová prodloužená lhůta bude platit až pro cenné papíry nakoupené po účinnosti daňové reformy.

 

Pozitivní zprávou je zavedení limitu


Druhou významnou novinkou v oblasti zdaňování příjmů z prodeje CP je zavedení ročního limitu. V případě schválení daňové reformy by se tak z příjmu z prodeje CP do 100 tisíc ročně neplatila daň z příjmu. Roční příjmy do částky 100 tisíc Kč z prodeje cenných papírů by nebyly předmětem daně. Pro drobné investory je to určitě pozitivní zpráva.

 

Dividendy a podíly na zisku se nebudou danit


Velmi příjemnou zprávou pro investory je, že daňová reforma dále počítá s tím, že dividendy a jiné podíly na zisku budou od daně z příjmu osvobozeny. V současné době odvádějí investoři z dividend a z podílů na zisku u společností s ručením omezeným, komanditních společností a družstev 15% srážkovou daň z příjmu. Odstranění zdanění dividend je jistě pozitivní. Tímto krokem by odpadlo dvojí zdanění zisku. Když v současné době se daní celkový zisk u společnosti a následně se ještě daní dividendy vyplácené ze zisku. V případě schválení daňové reformy, tak budou investice do dividendových titulů výhodnější než v současnosti.

Žádost o bezplatný návrh
VÝHODNÝCH INVESTIC
Odeslat žádost o VÝHODNÉ INVESTICE
Máte dotaz ke spoření?
Zeptejte se nás!

Chci zodpovědět dotaz