Jak si dovolit důchod v 60 letech?

15.11.2016 | Petr Gola | Spoření
Lidé mající řádný důchodový věk vyšší než 63 let mohou odejít do předčasného důchodu již v 60 letech. Příští rok mohou odejít do předčasného důchodu dříve o více než tři roky muži a bezdětné ženy. Proč to však bez vlastního finančního polštáře není možné?
86490853.jpg
Prasátko
Hledáte výhodné SPOŘENÍ?


S námi jej získáte


jsme na trhu již od roku 1998 a naši klienti s námi spoří

13 767 445 521


Získejte v průměru o 2 % vyšší úrok
-
Náš návrh spoření je bezplatný a nezávazný
-
-

 

 

 

Hodně lidí v předdůchodovém věku nemůže z různých důvodů již pracovat nebo podnikat a odchází do finančně nevýhodného předčasného důchodu. Do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku nebo nejdříve v 60 letech, pokud je vlastní důchodový věk vyšší než 63 let.

 

Důchodový věk v Česku přitom závisí na roku narození a u žen na počtu vychovaných dětí. V přiložené tabulce máme uveden důchodový věk vybraných ročníků narození dle aktuálně platné legislativy.


Důchodový věk v Česku

Rok narození

Muži

Ženy dle počtu dětí

0

1

2

3 a 4

5 a více

1953

63r

62r

60r+8m

59r+4m

58r

56r+8m

1954

63r+2m

62r+4m

61r

59r+8m

58r+4m

57r

1955

63r+4m

62r+8m

61r+4m

60r

58r+8m

57r+4m

1956

63r+6m

63r+2m

61r+8m

60r+4m

59r

57r+8m

1957

63r+8m

63r+8m

62r+2m

60r+8m

59r+4m

58r

1958

63r+10m

63r+10m

62r+8m

61r+2m

59r+8m

58r+4m

1959

64r

64r

63r+2m

61r+8m

60r+2m

58r+8m

1960

64r+2m

64r+2m

63r+8m

62r+2m

60r+8m

59r+2m

1961

64r+4m

64r+4m

64r+2m

62r+8m

61r+2m

59r+8m

1962

64r+6m

64r+6m

64r+6m

63r+2m

61r+8m

60r+2m

1963

64r+8m

64r+8m

64r+8m

63r+8m

62r+2m

60r+8m

1964

64r+10m

64+10m

64r+10m

64r+2m

62r+8m

61r+2m

1965

65r

65r

65r

64r+8m

63r+2m

61r+8m

Důchod v 60 letech? Pouze pro finančně zodpovědné

Krácení u předčasného důchodu je poměrně vysoké, navíc se předčasný důchod při dosažení řádného důchodového věku nepřepočítává a je tedy trvale krácený. Předčasný důchod není navíc nižší pouze z důvodu krácení za předčasnost, která se provádí za každých 90 kalendářních dní, ale i kvůli získání nižší doby pojištění, než když se pracuje do řádného důchodového věku. Doba pojištění se hodnotí v celých ukončených letech.

 

Čím dříve se do předčasného důchodu odejde, tím vyšší finanční rozdíl. Kdo chce v budoucnu využít možnosti odchodu do státního důchodu v 60 letech, ten si musí během produktivního života vytvořit dostatečně velké vlastní finanční zdroje. V opačném případě by byl z finančního hlediska život v předčasném důchodu velmi těžký.

Pan Novák se narodil 1. 2. 1957. Řádný důchodový věk pana Nováka je 63 let a 8 měsíců, do řádného státního důchodu může pan Novák odejít nejdříve dne 1. 10. 2020. Do předčasného důchodu potom v 60 letech, tedy 1. 2. 2017.

Nejdříve si tedy vypočítáme předčasný důchod pana Nováka při odchodu do předčasného důchodu 1. 2. 2017, když osobní vyměřovací základ (průměrná měsíční mzda za odpracované roky) bude 29 600 Kč a pan Novák získá dobu pojištění 42 let pojištění. Při odchodu do předčasného důchodu 1. 2. 2017 bude krácení za předčasnost v intervalu 1 261 dní až 1 350 dní před dosažením řádného důchodového věku. Měsíční předčasný důchod pana Nováka by byl tedy 9 999 Kč.

Nyní si vypočítáme řádný starobní důchod pana Nováka, protože výpočtová formule důchodu v roce 2020 není v tuto chvíli známá, tak použijeme výpočtovou formuli důchodu roku 2017. Osobní vyměřovací základ bude opět 29 600 Kč, ale získaná doba pojištění bude 46 let, neboť kvůli práci až do řádného důchodového věku se panu Novákovi podaří ukončit i 46 rok pojištění. Řádný starobní důchod pana Nováka by byl tedy 14 205 Kč.

Pokud by se pan Novák rozhodl odejít do předčasného důchodu v 60 letech, tak by měl měsíční důchod nižší o 4 206 Kč měsíčně, tedy o 50 472 Kč za rok. Odchod do předčasného důchodu v 60 letech si budou moci dovolit pouze lidé s dostatečnými vlastními prostředky.

Předčasný důchod je nutné zohlednit při plánování budoucnosti

I když je rozdíl mezi řádným důchodem a předčasným důchodem velký, tak počet žadatelů o předčasný důchod v budoucnu klesat nebude. Někteří lidé v předdůchodovém věku nebudou moci dále pracovat kvůli zdravotním problémům a jiní již nenajdou uplatnění na trhu práce. Bez dostatečných vlastních úspor však bude život v předčasném důchodu složitý. I kvůli možnosti vynuceného odchodu do finančně nevýhodného předčasného důchodu je vhodné věnovat finančním produktům na penzi významnou úlohu v rodinném finančním plánování.

 

 

Rok narození

Muži

Ženy dle počtu dětí

0

1

2

3 a 4

5 a více

1953

63r

62r

60r+8m

59r+4m

58r

56r+8m

1954

63r+2m

62r+4m

61r

59r+8m

58r+4m

57r

1955

63r+4m

62r+8m

61r+4m

60r

58r+8m

57r+4m

1956

63r+6m

63r+2m

61r+8m

60r+4m

59r

57r+8m

1957

63r+8m

63r+8m

62r+2m

60r+8m

59r+4m

58r

1958

63r+10m

63r+10m

62r+8m

Žádost o bezplatný návrh
VYSOKÉ ÚROKOVÉ SAZBY
Odeslat žádost o VYSOKÝ ÚROK
Máte dotaz ke spoření?
Zeptejte se nás!

Chci zodpovědět dotaz