Jak správně vybrat typ podílového fondu

S podílovými fondy můžete desítky procent jak vydělat, tak prodělat. Budoucí úspěch vašich investic přitom z velké části závisí na rozhodnutích, která učiníte dnes. Jak postupovat při výběr podílového fondu, na to se podíváme v našem dnešním příspěvku.

trader_02_spokojenost_u_pocitace.jpg
Graf
Hledáte výhodné INVESTICE?


S námi je získáte


jsme na trhu již od roku 1998 a naši klienti s námi investují

13 767 445 521Investujte do exkluzivních produktů
-

Náš návrh investic je bezplatný a nezávazný
-
-

 

 

 

Který druh podílového fondu je pro vás vhodný ovlivňuje z velké části to, jaký je váš vztah k investovaným penězům, na jak dlouho můžete tyto peníze investovat a jak snášíte riziko ztráty. V bodech bychom to mohli shrnout takto.

1. Určete si, kolik chcete a můžete investovat

Jedno nepsané pravidlo říká, že byste měli investovat pouze peníze, pro které nemáte lepší využití. Do investic vkládejte pouze ty peníze, o které můžete přijít, peníze, které máte tak trochu „navíc“. O investování přemýšlejte určitě až v době, kdy již máte vytvořenou tzv. pohotovostní rezervu.

2. Určete si, na jak dlouho chcete investovat

Zvažte, po jak dlouhou dobu nebudete investované peníze potřebovat. Každý podílový fond má svůj doporučený investiční horizont, tzn. doporučený počet let (měsíců), po které byste měli mít v tomto fondu peníze uloženy. Doporučený investiční horizont vám říká, v jakém čase s daným fondem dosáhnete zajímavých výnosů při minimalizaci rizika ztráty. Nemůžete se přitom dopustit horší začátečnické chyby, než je to, že přeceníte svůj investiční horizont a následně musíte investice prodávat dříve (před dokončením investičního horizontu), pravděpodobně v době, kdy vaše investice zažívají pokles.

3. Řekněte si, kolik chcete na investici vydělat a jaké riziko jste ochotni podstoupit

Investice do podílových fondů je obchod s potenciálem výnosů a zároveň obchod s potenciálem ztrát. Čím vyšší je výnos, kterého můžete dosáhnout, tím vyšší je riziko toho, že ve skutečnosti o část peněz přijdete (budete realizovat ztrátu). Nejhorší možná chyba, kterou se v tomto směru můžete dopustit je to, že budete investovat na základě minulých výnosů (do fondů, které měly v minulosti vysoké výnosy), bez ohledu na doporučený investiční horizont fondu a bez ohledu na rizikový profil fondu (který má každý podílový fond určen).

Největším nepřítelem vašich investic zřejmě nebudou chamtiví bankéři ani zkorumpovaní politici, ale vy sami, resp. vaše emoce. Držet se investičního horizontu (tzn. neprodávat investice dříve) v době, kdy finanční trhy zažívají pokles a kdy své investice prodává téměř každý z vašeho okolí, si žádá velmi pevné nervy. Většina drobných investorů zkoušku nervů v podobě výraznějších poklesů trhů neustojí a své investice prodá, kdy se tito investoři stávají „potravou“ pro chytřejší investoři, kteří pokles trhů vidí jako příležitost k výhodným nákupům.

Jak rozlišujeme podílové fondy

Jakmile máte jasno o tom, kolik peněz, na jak dlouho, s jakým potenciálem výnosů a rizikem ztráty chcete investovat, zbývá již „jen“ najít pro vás vhodný typ podílového fondu.

  • fondy peněžního trhu – tyto fondy investují do krátkodobých cenných papírů, jako jsou pokladniční poukázky či státní dluhopisy s krátkou dobou splatnosti. Tyto podílové fondy nabízí pouze nízký potenciál výnosů (v tuto chvíli pod úrovní výnosů, které získáte u spořicích účtů), zároveň je s nimi však spojeno minimální riziko ztrát. Doporučený investiční horizont činí 12 měsíců
  • fondy konzervativních investic – tyto fondy investují do cenných papírů se splatností cca 1,5 roku. Jedná se zpravidla o státní či firemní dluhopisy, směnky či jiné dluhové cenné papíry. Tyto podílové fondy nabízí mírně vyšší potenciál výnosů než fondy peněžního trhu (v tuto chvíli tyto výnosy odpovídají tomu, co získáte u spořicích účtů), nabízí však již také mírně vyšší riziko ztrát. Doporučený investiční horizont činí 1 – 2 roky.
  • dluhopisové podílové fondy – tyto fondy investují, jak již napovídá jejich název do dluhopisů, a to jak těch státních, tak těch firemních. Splatnost dluhopisů nakupovaných do portfolia těchto fondů 0,5 – 30 let. Tyto podílové fondy nabízí výnosy vyšší, než jsou ty, kterých dosahují spořicí účty, opět za cenu zvýšeného rizika ztráty. Doporučený investiční horizont se u tohoto typu fondu pohybuje mezi 3 – 7 lety.
  • akciové podílové fondy – podílové fondy nabízející nejvyšší výnosy (cca 5 % - 12 % ročně), ovšem za cenu vysokého rizika ztráty. Doporučený investiční horizont akciových podílových fondů činí 5 – 10 let.

Výběrem typu podílového fondu to nekončí

U jednotlivých typů podílových fondů (peněžního trhu, konzervativních investic, dluhopisové, akciové) můžete vybírat z nabídky několika desítek fondů (celkový počet podílových fondů, které si můžete koupit se pohybuje mezi 1 500 – 2 000).

 

vítěz testu finančních poradců
Investujte do podílových fondů, které se k vám hodí nejlépe. Požádejte ještě dnes o bezplatný a nezávazný návrh investic kliknutím zde

 

Každý z podílových fondů má předem určenou investiční strategii (např. investice do státních dluhopisů USA, investice do čínských akcií, investice do akcií těžařů ropy), která ovlivňuje jak potenciál výnosu, tak riziko ztráty a doporučený investiční horizont (např. investiční horizont akciových podílových fondů investujících do evropských akcií je zpravidla kratší než doporučený investiční horizont podílových fondů investujících v Africe).

S konkrétního podílového fondu v rámci vybrané skupiny (konzervativních investic, peněžního trhu, dluhopisové, akciové) doporučujeme obrátit se na odborníka, který vám s výběrem pomůže.

Máte-li zájem o bezplatný a nezávazný návrh investic, kontaktujte nás prostřednictvím formuláře na této stránce.

Žádost o bezplatný návrh
VÝHODNÝCH INVESTIC
Odeslat žádost o VÝHODNÉ INVESTICE
Máte dotaz ke spoření?
Zeptejte se nás!

Chci zodpovědět dotaz