Jak vybrat leasingovou společnost?

S nabídkou využití leasingu se mohou setkat jak drobní živnostníci, tak i nepodnikající osoby. Vzhledem k tomu, že na českém trhu působí řada leasingových společností, může být někdy výběr té správné obtížný. Na co byste se měli zaměřit při jednání s leasingovou společností? Bez kterých dokladů se neobejdete?

automobil_01_zena.jpg

Jak vybrat leasingovou společnost?

Se slovem leasing se již pravděpodobně setkala většina z nás. V doslovném překladu představuje leasing pronájem. Přesněji můžeme leasing charakterizovat jako smlouvu mezi leasingovou společností a klientem (tzv. leasingovým pronajímatelem a nájemcem) o dlouhodobém pronájmu movité či nemovité věci.

Velmi často jsou pomocí leasingu pořizovány osobní a nákladní automobily či nejrůznější stroje a zařízení. Z hlediska majetkoprávních vztahů na začátku a konci smlouvy se můžete setkat se třemi základními typy produktů, a to s finančním, operativním a zpětným leasingem.

Výběr vhodné společnosti

Jak jsme se již zmínili, na českém trhu nalezneme hned několik leasingových společností. Z hlediska výše vstupního dluhu se řadí mezi nejvýznamnější společnosti UniCredit Leasing CZ, ŠkoFIN a ČSOB Leasing.

S uzavřením leasingové smlouvy nespěchejte. Požádejte o vypracování nabídky od několika společností. Při oslovení více společností máte nejen možnost porovnat výhodnost jednotlivých nabídek, ale i vlastní přístup společnosti k zákazníkům. Při výběru může například rozhodnout neochota sdělit pro vás důležité informace či příliš dlouhá doba potřebná k předložení nabídky.

Dříve, než se rozhodnete uzavřít leasingovou smlouvu, zajímejte se o vlastní společnost. Jistou záruku seriózního jednání dává členství společnosti v České leasingové a finanční asociaci (ČLFA). Vyplatí se však přihlédnout i k historii společnosti, počtu uzavřených smluv, finančním výsledkům či kladným i záporným referencím. Od věci není ani renomé majitele leasingové společnosti.

Hledání nejlepší nabídky

Když už jste si vybrali několik vhodných leasingových společností, stojíte před porovnáním předložených nabídek. Které informace jsou pro vás důležité? Obrázek o celkových nákladech získáte součtem všech plateb souvisejících s plněním smlouvy. Ve vašem výpočtu se tedy pravděpodobně neobejdete bez následujících údajů: výše první splátky (akontace), suma měsíčních splátek (pozn. při jiné frekvenci plateb součet plateb za všechna období), poplatek za zprostředkování, zůstatková cena předmětu na konci období a případné další poplatky.

V některých případech nemusí být hlavním kritériem výběru výše celkových nákladů. Rozhodující pro vás může být například i doba trvání smlouvy, výše první splátky či další služby. Leasingové společnosti vám rádi navrženou kalkulaci upraví (např. změna výše akontace, doby splácení apod.).

Potřebné doklady

Při uzavření leasingové smlouvy počítejte s nutným „papírováním". Pokud uzavíráte smlouvu jako soukromá osoba (nepodnikatel), budete potřebovat občanský průkaz a druhý doklad totožnosti, potvrzení o zaměstnání a výši čistého měsíčního příjmu. U cizinců se vyžaduje doložení povolení k pobytu.

V případě, že uzavíráte leasingovou smlouvu jako podnikatel (fyzická osoba), budete potřebovat doklad o registraci, živnostenský list nebo koncesní listinu, doklad o přidělení identifikačního čísla, občanský průkaz, výpis z bankovního účtu a kopii posledního daňového přiznání. Konkrétní seznam požadovaných dokladů získáte u příslušné leasingové společnosti.

Hledáte nejvhodnější způsob financování nákupu? Kontaktujte nás, rádi vám pomůžeme.