Jak získat daňovou úsporu více než 19 tisíc korun za rok?

10.04.2017 | Petr Gola | Daně a stát
Doplňkové penzijní spoření je státem podporováno nejenom formou státního příspěvku, ale platby na doplňkové penzijní spoření snižují i daňovou povinnost. Daňová úspora za rok 2017 může činit více než 19 tisíc korun. Za jakých podmínek?
ISS_5096_00237.jpg

Stejná daňová podpora jako u doplňkového penzijního spoření platí i u penzijního připojištění. Protože v současné době nelze již penzijní připojištění uzavřít, tak budeme v textu hovořit o doplňkovém penzijním spoření.

 

Daňová úspora u daňového odpočtu až 3 600 Kč

Za celý kalendářní rok 2017 je možné si snížit základ daně o zaplacené příspěvky na doplňkové penzijní spoření až o 24 000 Kč. Základ daně však snižují pouze zaplacené příspěvky na doplňkové penzijní spoření během roku nad 12 000 Kč. Na maximální daňový odpočet ve výši 24 000 Kč za rok 2017 tedy dosáhnou lidé spořící si na svoji smlouvu měsíčně minimálně 3 000 Kč. Pro účely daňového odpočtu je možné spořit v průběhu roku nižší částku a požadovanou částku do celkové částky 36 000 Kč následně doplatit jednorázově koncem roku 2017.

 

Lidé, kteří vloží během roku 2017 na svoji smlouvu o doplňkovém penzijním spoření (platí i pro smlouvu o penzijním připojištění) alespoň 36 000 Kč, budou moci v daňovém přiznání za rok 2017 nebo ročním zúčtování daně prováděném zaměstnavatelem za rok 2017 uplatnit daňový odpočet ve výši 24 000 Kč, což bude znamenat daňovou úsporu 3 600 Kč (24 000 Kč x 15 %). Protože daňový odpočet snižuje daňový základ, tak daňová úspora činí 15 % z daňového odpočtu.

Daňová úspora u příspěvku zaměstnavatele až 15 550 Kč

Za celý kalendářní rok 2017 jsou od daně z příjmu fyzických osob, sociálního pojištění a zdravotního pojištění osvobozeny příspěvky zaměstnavatele nejvýše do částky 50 000 Kč na státem podporované finanční produkty, pokud jsou splněny zákonné podmínky. Mezi podporované finanční produkty patří i doplňkové penzijní spoření a penzijní připojištění. Oproti roku 2016 došlo ke zvýšení daňového osvobození o 20 000 Kč.

Jestliže zaměstnavatel přispěje zaměstnanci na smlouvu o doplňkovém penzijním spoření za rok 2017 částku 50 000 Kč, potom činí daňová úspora zaměstnance 15 550 Kč. Kdyby mu zaměstnavatel o tuto částku zvýšil hrubou mzdu, tak by musel zaměstnanec z hrubé mzdy vyšší o 50 000 Kč zaplatit daň z příjmu, sociální i zdravotní pojištění. Daň z příjmu by činila 10 050 Kč (50 000 Kč x 1,34 x 15%), daň z příjmu se totiž platí ze superhrubé mzdy, tj. hrubé mzdy zvýšené o odvody zaměstnavatele za zaměstnance na povinném pojistném v souhrnné výši 34 %. Na sociálním pojištění by zaměstnanec zaplatil 3 250 Kč (6,5 % x 50 000 Kč) a na zdravotním pojištění 3 250 Kč (4,5 % x 50 000 Kč).

 

Praktický příklad

Pan Novák si po celý rok 2017 bude spořit na smlouvu o doplňkovém penzijním spoření částku 3 000 Kč měsíčně. Dalších 50 000 Kč formou zaměstnaneckého benefitu dostane za celý rok 2017 na smlouvu od zaměstnavatele. Roční daňová úspora pana Nováka bude činit 19 150 Kč a ještě obdrží roční státní příspěvek na svoji smlouvu ve výši 2 760 Kč.

Takto vysoké spoření na penzi je pro pana Nováka (53 let) nutností, neboť pan Novák chce přestat dříve pracovat a čerpat tvz. předdůchod a současně chce aby mu i část úspor zůstala pro zlepšení životní úrovně v penzi. Pan Novák má v plánu přestat pracovat tři roky před dosažením řádného důchodového věku a nechce odejít do kráceného předčasného důchodu. Pro využití předdůchodu je nutné mít v doplňkovém penzijním spoření naspořeno celkovou částku, která postačuje k měsíční výplatě předdůchodu ve výši 30 % z průměrné mzdy. Z důvodu využití předdůchodu se pan Novák vyhne krácení za předčasnost, se kterým musí počítat všichni žadatelé o předčasný důchod. Předdůchod je možné čerpat pouze z doplňkového penzijního spoření, z penzijního připojištění nikoliv. Kdo si spoří v penzijním připojištění a plánuje čerpání předdůchodu, ten musí svojí smlouvu „převést“, jedná se o jednoduchou administrativní záležitost.