Jak zkrotit dluhy?

Život na dluh je dnes někdy mylně považován za normální. Touha po dosažení vyšší životní úrovně vedla v minulých letech mnoho rodin k nákupům na dluh. Kdo neodhadnul své finanční možnosti, mohl se celkem snadno dostat do problémů se splácením závazků. Před nadměrným zadlužením ochrání finanční plánování.

rodina_12_nespokojení_důchodci.jpg
Hodiny
ZÍSKEJTE peníze navíc


S námi to dokážete


jsme na trhu již od roku 1998 a máme již

481 293 klientůZískejte řešení pravidelně získávající významná ocenění
-

Náš návrh řešení je bezplatný a nezávazný
-
-

 

 

 

Jak zkrotit dluhy?

I bez hlubších finančních znalostí si většina lidí uvědomuje, že půjčit si je snadné, ale splácet již může být těžší. Výpadek příjmu jednoho člena rodiny či nečekaná finanční vydání mohou vést k neschopnosti včas uhradit veškeré splátky úvěrů a půjček. Jak postupovat v případě, kdy již víte, že nedokážete řádně splácet všechny dluhy? Kterým společnostem se raději vyhnout?

Zadlužení i počet osobních bankrotů rostou

Podobně jako krize či hrozba dalšího sklouznutí světové ekonomiky do recese patří v poslední době k živě probíraným tématům nebezpečí narůstajícího zadlužování. Statistika zadlužení českých domácností jasně ukazuje na rostoucí trend - zatímco koncem roku 2000 jsme dlužili bankám necelých 40 miliard korun, ke konci minulého roku to bylo více než 973 miliard.

Celková úroveň zadlužení, kde největší podíl zaujímají úvěry na bydlení (přibližně ¾), není takovým problémem, jako spíše narůstající tempo zadlužování a zvyšování podílu půjček na spotřebu. S rostoucím zadlužením rostl v uplynulých letech i počet lidí, kteří museli přistoupit k osobnímu bankrotu.

Podle informací společnosti CCB - Czech Credit Bureau bylo od ledna 2008 vyhlášeno 7 019 osobních bankrotů, z toho více než polovina v letošním roce. Finanční krize ukázala, že některé domácnosti se mohou snadno ocitnout ve finančních problémech.

Neschovávejte hlavu do písku

Samotné bankovní i nebankovní finanční společnosti neustále zdůrazňují, že v případě neschopnosti splácet je důležité začít co nejdříve jednat. Ignorovat upomínky k úhradě dluhu se nevyplácí. Většina bankovních i nebankovních institucí se snaží v této situaci pomoci. Nabízeným řešením pro překonání krátkodobého nedostatku finančních prostředků je úprava splátkového kalendáře.

Ke snížení pravidelných splátek může vést i konsolidace úvěrů. I když dojde ke snížení měsíčních splátek, věřitel se rozhodně nezříká splacení celé dlužené částky a úroků - jen dojde k prodloužení doby splácení a většinou i navýšení celkové částky zaplacené na úrocích. I přesto, že vás půjčka vyjde v konečném součtu dráž, je vhodné přistoupit na tyto nabídky. Kdo se již ocitl ve spirále dluhů, neměl by usilovat o získání dalších půjček k úhradě dlužných splátek.

Oddlužovacím společnostem nevěřte

V tíživé finanční situaci lidí nalezly v poslední době výhodný business některé pochybné oddlužovací společnosti. Za nemalou úplatu nabízejí vyřízení nových splátkových kalendářů. Po podpisu smlouvy byla většina klientů těchto společností nemile překvapena - po zaplacení nejrůznějších vstupních a průběžných poplatků zjistili, že se pouze dostali do prodlení se splátkami a jejich dluh se ještě navýšil. Zástupci bankovních i nebankovních finančních institucí se shodují v tom, že splácet dlužnou částku musí dlužník. Převedení úhrady dluhu na jinou společnost či osobu není bez souhlasu věřitele možné.

Kroky při neschopnosti splácet dluhy:

  • vytvořte si seznam společností, kterým dlužíte včetně výše splátek,
  • vytvořte podrobný seznam příjmů a výdajů,
  • stanovte částku, kterou jste schopni pravidelně odkládat,
  • pokuste se nalézt úspory na straně výdajů,
  • zamyslete se nad možnostmi získání dodatečného příjmu,
  • kontaktujte věřitele a hledejte schůdná řešení.

Nechcete se dostat do finanční tísně? Kontaktujte nás, rádi vám pomůžeme se sestavením finančního plánu.
 

Žádost o bezplatný návrh
VÝHODNÉHO ŘEŠENÍ FINANCÍ
Odeslat žádost o návrh VÝHODNÉHO ŘEŠENÍ FINANCÍ
Máte dotaz k finančnímu plánu?
Zeptejte se nás!

Chci zodpovědět dotaz